Jazykové školy Praha 10 Michle

rozhovorem mezi všemi členy skupiny, kdy si všichni navzájem kladou otázky a odpovídají na ně. Předpokladem úspěšné diskuse je její jazykovým školám Michli pečlivé naplánování, zejména stanovení vhodného tématu a jeho včasné oznámení žákům, diskusi předcházející příprava žáků a seznámení se s problémem, o kterém se bude diskutovat. Maňák, s. Žáci si pomocí diskuse osvojují nové poznatky samostatnou činností a zároveň rozvíjí své komunikativní dovednosti. Funkcí učitele je řídit a moderovat diskusi. Skalková, s. Metody práce s textem O metodách Kačerov práce s textem můžeme hovořit v případě, že žáci pracují s již hotovým písemným textem a osvojují si informace obsažené v tomto Michli jazykovou školu textu. Pak se jedná o reproduktivní práci s textem. Nebo se může jednat o činnosti produktivní, kdy text podněcuje tvořivou činnost žáka. Tyto metody mohou být využity buď v rámci vyučovací hodiny, nebo jako domácí příprava žáků. Vališová, Kasíková, s. Čtení s Budějovická výkladem je založené na čtení textu, jeho následném rozebrání a objasňování a seznámení se s novými termíny pod vedením učitele. Žáci se pomocí této metody učí porozumět psanému textu, postihnout jeho podstatu a dělat si výpisky. Šimoník, s. Samostatná práce s textem je typická spíše pro domácí přípravu žáků, i když může být využita i v rámci vyučovací hodiny. Obvykle je tato metoda vázána na učitelův návod a pokyny a je usměrňována uloženými úkoly, souvisejícími s prostudovaným textem. Šimoník, s. Samostatná

práce s textem je založená především na žákově porozumění textu, tedy schopnosti nalézt v textu klíčové pojmy a poznatky a postihnout vztahy mezi nimi. Maňák, Švec, s. Tvorba textu je metoda, kdy žák text sám vytváří. Tento text může mít formu referátu, úvahy, eseje, angličtina ve školce Praha 10 Michle

Jazyková škola Michle

povídky, recenze, školního časopisu aj. Smyslem tvorby textu není jen procvičování se v jazyce a získávání stylistických dovedností, ale školách jazykových Michlí především rozvoj vyjadřovacích schopností a tvořivosti. Šimoník, s. Vališová, Kasíková, s. Metody názorně demonstrační Základem názorně demonstračních metod jsou pozorovací činnosti žáků. Žáci jsou uvedeni do přímého styku s poznávanou skutečností, což obohacuje jejich představy, konkretizuje abstraktní systém pojmů, podporuje spojování poznávané skutečnosti s reálnou životní praxí a jazyková škola Michle působí na rozvoj emocí. Velmi často jsou používány v kombinaci s jinými vyučovacími metodami. Skalková, s. Vališová, Kasíková, s. Demonstrace znamená názornou ukázku předmětu, procesu, nebo činnosti a patří mezi jednu z nejstarších výukových metod. V současné době Eden vzrůstá její význam v souvislosti s rozvojem, zdokonalováním a využitím moderních technických prostředků ve školách. K demonstraci mohou být používány dvourozměrné názorné pomůcky statické např. grafy, fotografie i dynamické např. filmy, nebo trojrozměrné názorné Spořilov pomůcky a skutečné předměty. Skalková, s. Ukázka může být zraková vizuální, sluchová auditivní, hmatová, čichová, chuťová, nebo kombinace více typů, např. ukázka audiovizuální. Šimoník, s. Řešení výukových problémů Podstatou této metody není sdělování.

Copyright © 2021 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Michli
Jazyková škola Rybička
Rybička
Jazyková škola Rybička Praha již patnáct let nabízí kvalitní výuku cizích jazyků pro děti od 3 do 18 let a pro dospělé. Naší specializací je zejména angličtina pro děti - naše jazyková škola nabízí prvotřídní kurzy angličtiny pro...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Alternativ
Alternativ
Pořádání jazykových kurzů pro mateřské i základní školy, firmy či veřejnost. moderní a progresivní metody vysoká efektivita výuky individuální přístup kvalifikovaní a příjemní lektoři příznivé ceny Naše jazyková škola zajišťuje...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola AKCENT International House Prague, družstvo
AKCENT International House Prague, družstvo
Jazyková škola AKCENT IH Prague působí na trhu již od roku 1990. Od té doby jsme se stali jednou z největších soukromých škol v České republice a zaměstnáváme více než 120 zaměstnanců. Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny,...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola nejblíže Michli
Jazyková škola LUDEA
LUDEA
Nabízíme jazykové kurzy na míru. Učíme angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu a španělštinu. Vyučujeme v malých skupinkách. Poskytujeme také individuální či párovou výuku. První hodina zdarma (možnost seznámení se s lektorem)....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Jazyková škola Tomáš Kimla
Tomáš Kimla
Nabízíme jazykové kurzy pro veřejnost, individuální výuku jazyků, firemní kurzy, překlady a tlumočení.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola Polyglot
Polyglot
Nabízíme pomaturitní studium, běžné ranní a večerní kurzy, intenzivní dopolední kurzy a letní kurzy. Angličtina, němčina, francouzština, španělština. Příprava k mezinárodním zkouškám. Skupiny po 6 až 8 posluchačích. Podnikové kurzy po celé...Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola Anglická škola
Anglická škola
Jsme jazyková škola, která má za sebou mnoho let zkušeností především s kurzy angličtiny v Praze. Dosahujeme velmi kvalitních výsledků. Učíme na prvním místě angličtinu, které je nejvíce žádaná a dále pak i ostatní světové jazyky. Naše...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Jazyková škola Barevný svět jazyků
Barevný svět jazyků
Nabízíme výuku jazyků, kurzy pro veřejnost, individuální i firemní výuku a také kurzy cizích jazyků pro děti s počtem 6 lidí v kurzu.Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Jazyková škola Barevná škola
Barevná škola
Specializujeme se na individuální a firemní výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny, maďarštiny, norštiny, portugalštiny a češtiny pro cizince s mladými, zkušenými a zapálenými lektory ve skupinkách s...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola STUDYLINE Praha 4
STUDYLINE Praha 4
10 důvodů, proč studovat v jazykové škole STUDYLINE 1. Nezáleží na pokročilosti Je jedno, zda jste věčný začátečník, nebo už máte za sebou několik let. Výuku máme...Zobrazit
Praha 4 - Podolí
Jazyková škola BRIGHT ALPHABET-PRESCHOOL
BRIGHT ALPHABET-PRESCHOOL
Nabízíme výuku anglického jazyka pro děti od 2 let. Poskytujeme individuální i skupinovou výuku a víkendové i letní příměstské kurzy.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola The Villa
The Villa
Nabídka individuální i skupinové jazykové výuky, studia v zahraničí, překladů a korektury, firemních jazykových kurzů na míru či odborných seminářů - angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština, finština, čeština a dalších....Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola ROLINO
ROLINO
Jazyková škola. Výuka dětí od 4 let až po maturanty: angličtina, němčina a ruština. Jazykové kurzy dospělých: angličtina, němčina a španělština. Kurzy firemní, individuální a příprava na zkoušky. Používáme vlastní učebnice. výuka cizích...Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola Jeviště
Jeviště
Jazyková škola Jeviště vznikla v roce 2005. Vyučujeme podle vlastní metody act and speak®, která prostřednictvím dramatické hry dovoluje studentům získat při učení okamžitou zkušenost s použitím učební látky v situaci. Naše kurzy jsou hravé a...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola AjFj
AjFj
Nabízíme individuální a firemní výuku anglického i francouzského jazyka. Specializujeme se na doučování studentů. Připravujeme kurzy na míru. Provádíme jazykový audit.Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola Kryštof
Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola ABECEDA
ABECEDA
Vícedenní intenzivní jazykové kurzy vedené superlearning metodou. Kurzy angličtiny, němčiny a ruštiny jsou zaměřené hlavně na komunikaci a rychlou jazykovou progresi. Výhodou jsou malé skupiny, které jsou navíc rozdělené do 7 jazykových úrovní.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola AFS
AFS
Jsme obecně prospěšná společnost, které je součástí celosvětové sítě téměř 60 podobných partnerských organizací, která vznikla před 100 lety z iniciativy amerických dobrovolníků. Partnerské organizace sdružuje společné poslání, kterým je...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola The British Academy of language
The British Academy of language
Nabízíme semestrální kurzy angličtiny. Obecné i přípravné. Příprava na Cambridge zkoušky: KET, PET, FCE, CAE, BEC Vantage a IELTS. Individuální a firemní výuka. Lektoři jsou rodilí mluvčí - senior teachers, dojíždějí do firem po Praze zdarma.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Agentura Babylon
Agentura Babylon
Vyučujeme angličtinu, arabštinu, češtinu pro cizince, čínštinu, francouzštinu, italštinu, turečtinu, němčinu a další jazyky. Nabízíme individuální a firemní kurzy, skype learning, připravujeme na maturitu, FCE a další jazykové zkoušky.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady