Jazykové školy Praha 10 Štěrboholy

ČÁST Didaktické prostředky Didaktické prostředky v dnešní době vždy v určité míře doprovází výchovně vzdělávací proces a materiálně jej zajišťují. Jejich vývoj je závislý na dosaženém stupni civilizace, kultury a techniky. Dnes se hovoří zejména o moderních jazyková škola Štěrboholy didaktických prostředcích, které jsou důležité pro modernizaci školství a výchovně vzdělávacího procesu, a bez kterých si mnoho učitelů nedokáže současnou výuku představit, mnohdy dokonce ani realizovat. Vzdělávání je složitý proces záměrného a organizovaného jazyková škola Štěrboholy osvojování vědomostí, dovedností, schopností, návyků, postojů a hodnot, ale také vytváření kompetencí přesahujících do mimoškolního prostředí. Efektivita vyučovacího procesu závisí na správném vytyčení cílů i obsahu a na způsobech, jak těchto cílů dosáhnout, tedy na volbě vhodné metody výuky, organizační formy a materiálních prostředků, které má učitel k dispozici. Vališová, Kasíková, s. Didaktické prostředky mohou být chápány dvěma různými způsoby. Didaktické prostředky v širším slova smyslu zahrnují vše, co vede k naplnění výchovně vzdělávacích cílů. Za didaktické prostředky v tomto pojetí mohou být tedy považovány výukové metody, organizační Jahodnice formy práce, didaktické principy a zásady, učební pomůcky, didaktická technika apod. V užším slova smyslu pak hovoříme pouze o Praha 15 pomůckách, zejména předmětech a jevech materiální povahy, které jsou uplatňovány v rámci dané výchovně vzdělávací formy, případně

metody. Vlastní působení těchto prostředků může mít dvojí povahu, a to intencionální přímé, záměrné, nebo funkcionální nepřímé, Štěrboholy jazykovou školu bezděčné. Janiš et al., s. Maňák, s. Tato práce se v následujících kapitolách zabývá didaktickými prostředky v širším smyslu, které mohou být rozděleny na prostředky materiální, tedy konkrétní jevy a předměty např. školní budova, učebny, didaktická technika, vyučovací pomůcky aj., a nemateriální, kam jsou zařazovány právě vyučovací metody a organizační formy práce. Janiš et al., s. Didaktické prostředky a výuka cizího jazyka Materiální i nemateriální didaktické prostředky hrají důležitou úlohu při osvojování cizího jazyka. Na první pohled by se mohlo zdát, že výuka cizích jazyků spočívá ve výuce gramatiky a množství slovní zásoby. Ačkoli Zborov jsou obě oblasti velmi důležité, jsou pouze součástí jazykových prostředků, které se žáci učí. Pro jazykovou výuku je totiž charakteristické právě osvojování jazykových prostředků a řečových dovedností. Jazykové prostředky jsou znalosti, které o jazyce máme. jazykovými školami Štěrboholích Betáková s. mezi jazykové prostředky řadí výslovnost, pravopis, slovní zásobu a gramatiku. Scrivener s. k nim přidává ještě funkci, štěrboholská pražská soukromé jesle

Jazykové škole Štěrboholy

kterou plní jazyk v určité situaci, a diskurs, který se zaměřuje na situační kontext jazyka. Z těchto prostředků tedy učitel vybírá jeden nebo více, na kterých bude probíraná látka prezentována. Je tedy možné připravit vyučovací hodinu, založenou pouze na jednom Skalka prostředku například gramatice, nebo na dvou a více prostředcích. Typickým příkladem kombinace těchto prostředků v jazykové výuce je.

Copyright © 2021 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Štěrboholím
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola VISTA WELCOME
VISTA WELCOME
Vista Welcome je již zavedenou školou (vznikli jsme v roce 1997), vedenou týmem s dlouholetými zkušenostmi na poli výuky cizích jazyků. Během naší existence se nám na již značně zaplněném trhu podařilo získat a zejména si udržet řadu renomovaných...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Anglická školka Kryštof
Anglická školka Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola Active Communication
Active Communication
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola BOHEMIA INSTITUT
BOHEMIA INSTITUT
Nabízí jazykové kurzy i pomaturitní či firemní: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština. Kurzy všech typů: obecné, konverzační, zkouškové. Zajišťujeme manažerské kurzy: právo, management, psychologie, marketing,...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola OBZOR jazykovka
OBZOR jazykovka
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Petrovice
Jazyková škola Jazyková škola Rybička
Jazyková škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 9 - Kyje
Jazyková škola STRIATUM
STRIATUM
Pořádání intenzivních individuálních i skupinových jazykových kurzů angličtiny na Maltě. Ubytování pro studenty je zajišťováno v maltských rodinách. Studentům je k dispozici soukromé plážové vybavení.Zobrazit
Praha 10 - Malešice
Jazyková škola INTO Education
INTO Education
Nabízíme středoškolské studijní pobyty, studium v zahraničí v různých koutech světa – Evropa, USA, Kanada, Argentina, Austrálie, Nový Zéland.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Magda Lisá
Magda Lisá
Provozujeme jazykovou školu. Nabízíme firemní a individuální výuku, kurzy pro veřejnost, on-line testy, studium v zahraničí či překlady.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola AZ Study
AZ Study
Zabýváme se zprostředkováním jazykového studia v zahraničí a pracovních programů.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Darren Crown
Darren Crown
Nabízím individuální i skupinovou výuku, překlady, tlumočení a korektury anglického jazyka. Dále zajišťuji koučink výslovnosti pro hudební umělce.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola MY SCHOOL
MY SCHOOL
Jsme profesionální jazykové centrum, které si zakládá na individuálním přístupu a přátelské rodinné atmosféře. Nabízíme efektivní výuku angličtiny, při které klademe velký důraz na praktické používání jazyka v každodenní komunikaci a...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov