Jazykové školy Praha východ Veleň

neužívají izolovaně, protože mají polyfunkční charakter, ale jsou sdružovány do multimediálních integrovaných systémů tak, aby došlo k jejich vzájemné podpoře, doplnění a umocnění při dosahování stanovených cílů. Při jejich vzájemném propojení s vhodnými metodami a formami práce vznikají tzv. integrované komunikační systémy, které při respektování pedagogických zákonitostí a didaktických zásad Nouzov umožňují efektivnější vyučování i osvojování cizího jazyka. Rambousek, s. Materiální didaktické prostředky a princip názornosti Praha 19 Využití materiálních didaktických prostředků nejen v jazykové výuce je úzce spjato především s didaktickým principem názornosti. Didaktické principy jsou obecné požadavky, které by měl učitel při své vyučovací činnosti respektovat, aby byl vzdělávací proces účinný a efektivní. Existuje celý soubor těchto principů, které byly formulovány zobecněním dlouholetých didaktických zkušeností jazykovou školu Veleně ověřených dlouhodobou praxí i historickým vývojem vzdělávání. Filová et al., s. Jedním ze základních pedagogických principů v moderním vzdělávání je právě zásada názornosti, která je uplatňována v nejrůznějších formách na všech úrovních vzdělávání. Tato zásada vyjadřuje takový požadavek na edukátora, aby vedl edukanty k vytváření a zobecňování představ bezprostředním vnímáním školy jazykové Veleni skutečnosti či jejího zobrazení, nebo při edukaci uplatňoval takový výklad, který vyvolá v edukantech již dříve vytvořené představy

popisované skutečnosti. Skutečností lze rozumět veškeré přírodní i uměle vytvořené předměty a přírodní a společenské jevy. Dostál, s. Zjednodušeně tedy můžeme říci, že se jedná o požadavek, aby učitel využil všech dostupných a vhodných prostředků, které

Veleň jazykovými školami

umožňují žákům vytváření jasných představ a pojmů. Kouba, s. Princip názornosti je klasickou zásadou, jejíž počátky sahají až do období Antiky, a která byla v historii zdůrazňována celou řadou pedagogů. Například J.A. Komenský považoval zásadu názornosti za tzv. zlaté pravidlo, které kladlo důraz na zapojení co nejvíce smyslů do poznávacího procesu, tedy aby všechno bylo předváděno všem smyslům, kolika možno. Totiž věci viditelné zraku, slyšitelné sluchu a hmatatelné hmatu může li něco býti vnímáno najednou více smysly, budiž to jazyková škola Veleň předváděno více smyslům. Komenský, s. Filová et al. s. upozorňuje v souvislosti s principem názornosti na tři věci. Za prvé, že jazyková škola Veleň účinnost tohoto principu je závislá na spojení názoru a slova, protože při předkládání názorných materiálů bez slovního doprovodu by Praha 18 mohlo dojít ke zkreslování osvojovaných informací v důsledku žákových nedostatečných zkušeností. Za druhé, že důležitost názornosti Klíčov ve vyučování je spojená s věkem žáků, tedy čím jsou děti mladší, tím je názornost ve vyučování nepostradatelnější. A za třetí, že názornost je pouze prostředkem, nikoli cílem vyučování. Její role by se tudíž neměla přeceňovat, ale ani podceňovat. Přemíra názoru může totiž podle Mojžíška s. vést k ochuzování abstraktního myšlení, ulpívání žáka na názorných prožitcích a neschopnosti.

Copyright © 2022 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Veleni
Jazyková škola Engfore
Engfore
Jazyková škola pro děti i dospělé. Nabízíme kurzy anglického jazyka Callanovou metodou pro dospělé začátečníky i pokročilé, kurzy Helen Doron English pro děti. Soukromá anglická školka v rodinném prostředí. Výuka němčiny, španělštiny,...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola Markéta Vaníčková
Markéta Vaníčková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola Remi Language School
Remi Language School
Naše jazyková škola Remi Language School funguje již sedmým rokem a zaměřuje se na výuku anglického a německého jazyka. Soustředíme se na všeobecnou jazykovou výuku s možností přípravy k mezinárodním zkouškám. Probíhají zde kurzy od úrovně...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola Filip Vladyka
Filip Vladyka
Jazyková škola Vladyková vznikla v roce 1999. V nabídce Jazykové školy Vladyková naleznete specializované kurzy pro děti od 6 let pouze s vysokoškolsky vzdělanými lektory s pedagogickým zaměřením, firemní kurzy, individuální i skupinové kurzy pro...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola Amazoňan
Amazoňan
Nabízíme jazykové kurzy firemní, individuální, skupinové, pro dospělé i děti. Aj, Fj, Ně, Rj, It, Šj. Rodilí mluvčí, čeští lektoři, kombinovaná výuka. Skupinky max. 6 studentů. Výhodné permanentky. Vyučujeme v našich učebnách, u vás v...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola K-English Servis
K-English Servis
Nabízím výuku anglického jazyka pro firmy, skupiny, individuální zájemce, děti i dospělé všech stupňů pokročilosti. Zpracovávám překlady či korektury a provádím výuku přes Skype. Překládám webové stránky firem a odborné texty. Nabízím...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola LANGUAGE ZONE
LANGUAGE ZONE
Jsme jazyková škola, která má dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny a jiných cizích jazyků. Působíme dlouhá léta především v Praze a v Brandýse nad Labem. Naším hlavním zaměřením je angličtina, vyučujeme ale i němčinu, francouzštinu,...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola LIBERE jazykovka
LIBERE jazykovka
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština, vietnamština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě. Kurzy pro dospělé, studenty a...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola Jazyková škola Rybička
Jazyková škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 9 - Kyje
Jazyková škola FRESH SCHOOL
FRESH SCHOOL
Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a španělštiny pro děti i dospělé. Naši lektoři jsou jazykově i pedagogicky vzdělaní a mají několikaletou praxi. Při výuce klademe důraz na praktičnost, nácvik...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Jazyková škola Darren Crown
Darren Crown
Nabízím individuální i skupinovou výuku, překlady, tlumočení a korektury anglického jazyka. Dále zajišťuji koučink výslovnosti pro hudební umělce.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola Mravene
Mravene
Provoz jazykové školy. Nabídka firemní a individuální výuky.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE
PRAGUE INSTITUTE
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE byla založena v roce 2000 a od té doby poskytuje kvalitní služby v oblasti výuky cizích jazyků na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Nabízíme široké spektrum všeobecných a odborných jazykových kurzů...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola ACE - jazykové studio
ACE - jazykové studio
ACE jazykové studio Výuka jazyků pro dospělé i děti po celé Praze i v zahraničí! Skupinová výuka angličtiny pro dospělé i děti probíhá v našich učebnách u metra B Palmovka. Individuální výuka jazyků (angličtina, němčina, francouzština,...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola Iguana Languages
Iguana Languages
Naučte se nový jazyk online po Skypu, Messengru a nebo telefonu (nebo WhatsApp) Naučte se nový jazyk tak, že můžete dělat co opravdu milujete! Co dělá učení tak svůdným?...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola Glossa - jazykovka
Glossa - jazykovka
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola Apex Lingua
Apex Lingua
Zajistíme výuku cizích jazyků s českými lektory nebo rodilými mluvčími. Nabízíme výuku albánštiny, angličtiny, bulharštiny, čínštiny, maďarštiny němčiny, polštiny, srbštiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, švédštiny a dalších...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola FACTUM jazykovka
FACTUM jazykovka
Nabízíme výuku jazyků, překlady a tlumočení. Zajišťujeme pobytové kurzy. Provozujeme volně přístupnou databázi učitelů jazyků a překladatelů. Poskytujeme pracovní příležitosti pro učitele, překladatele a tlumočníky.Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola ITS International School
ITS International School
Jazyková škola ITS má s výukou jazyků zkušenosti od roku 1992. Zabýváme se výukou jazyků v kurzech pro veřejnost, v organizacích a firmách, dále i přípravou studentů ke cambridgeským jazykovým certifikátům PET, KET, FCE, CAE, nově i ke zkoušce...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola MY SCHOOL
MY SCHOOL
Jsme profesionální jazykové centrum, které si zakládá na individuálním přístupu a přátelské rodinné atmosféře. Nabízíme efektivní výuku angličtiny, při které klademe velký důraz na praktické používání jazyka v každodenní komunikaci a...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany