Jazykové školy Praha východ Jirny

počítačů ve výuce jazyků Computer Assisted Language Learning CALL obohacuje tradiční výuku cizího jazyka založenou na využití učebnice a poskytuje žákům větší autonomii pro učení. Žáci se stávají aktivními účastníky, i když učitel má ve výchovně vzdělávacím Cyrilov procesu stále nezastupitelnou funkci průvodce, informačního zdroje a aktivního podněcovatele v dalším rozvoji žáka, a je to právě učitel, který rozhoduje o tom, zda a jak bude těchto pomůcek ve výuce využito. Využití počítače a dalších informačních a komunikačních Jirn jazykovou školu technologií tak vyžaduje nové přístupy a klade vysoké nároky na učitelovu gramotnost, tzn. vědomosti a dovednosti, v oblasti počítačů a ostatní informačních a komunikačních technologií. Choděra, s. Vybavenost škol počítači je různá, a proto jejich využití ve výuce jazyková škola Jirny cizího jazyka závisí na jejich počtu a organizaci. Pro cizojazyčnou výuku můžeme využít pouze jeden počítač ve třídě, který je propojen s datovým projektorem, a to ve všech fázích výuky při výkladu a prezentaci nového učiva a vyhledávání informací na Internetu, Praha 21 při zkoušení žáků a zadávání úloh i při procvičování a opakovaní učební látky, například pomocí didaktických her. Černochová et al. s. Hardisty, Windeatt, s. Snadnější a efektivnější využití skýtají počítače ve speciální počítačové třídě či jazykové laboratoři, kde má každý žák k dispozici svůj vlastní počítač. Zde jsou počítače obvykle propojeny do sítě a připojeny k Internetu.

Černochová et al., s. V takto plně softwarově zařízených počítačových učebnách má učitel v každém okamžiku přehled o postupu práce a výsledcích jednotlivých žáků, protože toto vše organizuje a hlídá technicky vybavený PC učitelský stůl. Choděra, s. Počítačových Praha 20 programů je v dnešní době nepřeberné množství, zaměřují se jak na jazykové prostředky gramatika, slovní zásoba apod., tak také na Chvaly všechny jazykové dovednosti, a jsou vydávány především na CD. Zdrojem volně dostupných on line programů, ze kterých může učitel také

Školou jazykovou Jirny

čerpat je Internet. Choděra, s. V jazykové výuce jsou v současnosti využívány hlavně interaktivní programy, které umožňují aktivní podíl uživatele na řízení a průběhu jednotlivých procesů, např. umožňují žákovi výběr variant, přizpůsobují se jeho požadavkům, kladou nebo zodpovídají otázky atd. Bertrand, s. Mezi tyto programy patří především multimediální CD, které využívají více výukových školy jazykové Jirny médií audio, video, text, obrázky, a umožňují i reakci na bezprostřední jazykový projev. Choděra, s. Počítačové programy můžeme jazyková škola Jirny rozdělit na dva hlavní typy na programy výukové a testovací. Výukovými programy rozumíme software, který předkládá žákovi celek učiva a zajišťuje osvojení jeho obsahu žákem. Zajištěním osvojení žákem rozumíme zprostředkování zpětné vazby a výstupů pro další postup výuky. Slavík, Novák, s. Tyto výukové programy vhodné pro jazykovou výuku můžeme rozdělit na programy zaměřené na procvičování látky, simulační programy, didaktické hry a elektronické učebnice. Strach in Filová et al., s. Elektronické učebnice jsou textové.

Copyright © 2022 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Jirnům
Jazyková škola Mravene
Mravene
Provoz jazykové školy. Nabídka firemní a individuální výuky.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola Darren Crown
Darren Crown
Nabízím individuální i skupinovou výuku, překlady, tlumočení a korektury anglického jazyka. Dále zajišťuji koučink výslovnosti pro hudební umělce.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola Jazyková škola Rybička
Jazyková škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 9 - Kyje
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola Filip Vladyka
Filip Vladyka
Jazyková škola Vladyková vznikla v roce 1999. V nabídce Jazykové školy Vladyková naleznete specializované kurzy pro děti od 6 let pouze s vysokoškolsky vzdělanými lektory s pedagogickým zaměřením, firemní kurzy, individuální i skupinové kurzy pro...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola Amazoňan
Amazoňan
Nabízíme jazykové kurzy firemní, individuální, skupinové, pro dospělé i děti. Aj, Fj, Ně, Rj, It, Šj. Rodilí mluvčí, čeští lektoři, kombinovaná výuka. Skupinky max. 6 studentů. Výhodné permanentky. Vyučujeme v našich učebnách, u vás v...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola jazykovka OBZOR
jazykovka OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Uhříněves
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola Engfore
Engfore
Jazyková škola pro děti i dospělé. Nabízíme kurzy anglického jazyka Callanovou metodou pro dospělé začátečníky i pokročilé, kurzy Helen Doron English pro děti. Soukromá anglická školka v rodinném prostředí. Výuka němčiny, španělštiny,...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola Markéta Vaníčková
Markéta Vaníčková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola Remi Language School
Remi Language School
Naše jazyková škola Remi Language School funguje již sedmým rokem a zaměřuje se na výuku anglického a německého jazyka. Soustředíme se na všeobecnou jazykovou výuku s možností přípravy k mezinárodním zkouškám. Probíhají zde kurzy od úrovně...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola OBZOR jazykovka
OBZOR jazykovka
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Petrovice
Jazyková škola K-English Servis
K-English Servis
Nabízím výuku anglického jazyka pro firmy, skupiny, individuální zájemce, děti i dospělé všech stupňů pokročilosti. Zpracovávám překlady či korektury a provádím výuku přes Skype. Překládám webové stránky firem a odborné texty. Nabízím...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola Lucie Basíková
Lucie Basíková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola LANGUAGE ZONE
LANGUAGE ZONE
Jsme jazyková škola, která má dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny a jiných cizích jazyků. Působíme dlouhá léta především v Praze a v Brandýse nad Labem. Naším hlavním zaměřením je angličtina, vyučujeme ale i němčinu, francouzštinu,...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola LANGFOR
LANGFOR
Nabídka kurzů anglického, německého a španělského jazyka pro firmy a veřejnost. Zajištění překladů a tlumočení. LANGFOR CZ s.r.o. je česká společnost se sídlem v Říčanech, kde provozuje jazykovou školu nabízející kurzy jazyků pro veřejnost....Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola LIBERE jazykovka
LIBERE jazykovka
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština, vietnamština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě. Kurzy pro dospělé, studenty a...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola VISTA WELCOME
VISTA WELCOME
Vista Welcome je již zavedenou školou (vznikli jsme v roce 1997), vedenou týmem s dlouholetými zkušenostmi na poli výuky cizích jazyků. Během naší existence se nám na již značně zaplněném trhu podařilo získat a zejména si udržet řadu renomovaných...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice