Jazykové školy Praha 9 Klíčov

základě mého dotazníkového šetření jsem dospěla k názorům, že větší procento mnou dotazovaných studentů je motivováno k učení se jazykovými školami Klíčov jazyka. Názor na největší bariéru související s jazykovým vzděláváním není jednotný a setkala jsme se tak s výběrem možností jako nedostatek času na studium a také nedostatečnou motivaci. Faktem však je, že moji studenti téměř vůbec neshledávají nedostatek financí jako jednu z bariér, jež se však uvádí v odborné literatuře. Rovněž se prokázalo, že nejvyšší dosažené vzdělání má velký vliv na jazyková škola Klíčov motivaci studentů k učení se anglického jazyka, což patrně souvisí s nutností znalosti angličtiny pro vykonávání profese těchto Klíčov studentů. Absolventi vysoké školy skutečně prokazovali mnohem vyšší motivaci k učení se jazyka v porovnání se studenty s nižším dokončeným vzděláním. Na druhou stranu se ukázalo, že ne jen vzdělávání má vliv na motivaci k učení, ale také věk hraje určitou roli. Došla jsem k závěru, že čím jsou studenti starší, tím více času věnují učení se anglického jazyka. Snažila jsem se prokázat také vliv pohlaví na motivaci k učení, kde se potvrdila skutečnost, kdy ženy jsou k učení se angličtiny více motivovány z důvodu touhy po lepším budoucím pracovním uplatnění, zatímco muži zvolili spíše možnost zvýšení osobních znalostí a dovedností. Závěrem je nutno Kolbenova podotknout, že vzdělávání dospělých, nejen v oblasti výuky cizích jazyků, je především v poslední době velmi aktuální téma. Tato

oblast týkající se jazykového vzdělávání dospělých, především motivace a bariér studentů k učení, mne velmi zaujala, a z toho důvodu bych se jí tedy v budoucnu ráda hlouběji věnovala. RESUMÉ Tato diplomová práce se zabývá tématem očekávání dospělých studentů od učení se anglického jazyka, jejich motivací k učení se angličtiny a rovněž bariérami spojenými se studiem. Práce se skládá ze dvou Klíčově jazykové škole částí teoretické a praktické. V teoretické části jsem se nejprve seznámila s problematikou jazykového vzdělávání dospělých, na níž Vysočanská plynule navazovalo vymezení dospělého studenta a jeho role ve vzdělávání. Dále jsem se zabývala vnitřní a vnější motivací ke studiu a následně i bariérami, které se mohou v souvislosti s učením se anglického jazyka v dospělém věku objevit. V celé teoretické části diplomové práce jsem pracovala jak s pojmem jazykové vzdělávání v dospělém věku, tak částečně i všeobecným vzděláváním dospělým,

Školy jazykové Klíčova

neboť tyto dva pojmy spolu mnohdy velmi úzce souvisí. V závěru teoretické části jsem si představila skupinu respondentů, kteří vyplňovali Českomoravská dotazník, z něhož jsme čerpali informace pro vytvoření této práce. V praktické části jsem představila výzkumné otázky a výzkumný design, průběh výzkumu a na závěr byla také provedena analýza a zpracování získaných dat. Cílem této práce bylo zjistit očekávání jazyková škola Klíčov dospělých studentů od učení se anglického jazyka, jejich motivaci ke studiu a naopak i bariéry s tím spojené. Podařilo se mi získat informace o tom, že alespoň polovina dospělých studentů kurzů jazykové školy v Kroměříži je motivována k učení se anglického jazyka a.

Copyright © 2022 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Klíčovu
Jazyková škola FRESH SCHOOL
FRESH SCHOOL
Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a španělštiny pro děti i dospělé. Naši lektoři jsou jazykově i pedagogicky vzdělaní a mají několikaletou praxi. Při výuce klademe důraz na praktičnost, nácvik...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Jazyková škola ACE - jazykové studio
ACE - jazykové studio
ACE jazykové studio Výuka jazyků pro dospělé i děti po celé Praze i v zahraničí! Skupinová výuka angličtiny pro dospělé i děti probíhá v našich učebnách u metra B Palmovka. Individuální výuka jazyků (angličtina, němčina, francouzština,...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola LANGUAGE ZONE
LANGUAGE ZONE
Jsme jazyková škola, která má dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny a jiných cizích jazyků. Působíme dlouhá léta především v Praze a v Brandýse nad Labem. Naším hlavním zaměřením je angličtina, vyučujeme ale i němčinu, francouzštinu,...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola LIBERE jazykovka
LIBERE jazykovka
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština, vietnamština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě. Kurzy pro dospělé, studenty a...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola K-English Servis
K-English Servis
Nabízím výuku anglického jazyka pro firmy, skupiny, individuální zájemce, děti i dospělé všech stupňů pokročilosti. Zpracovávám překlady či korektury a provádím výuku přes Skype. Překládám webové stránky firem a odborné texty. Nabízím...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola Amazoňan
Amazoňan
Nabízíme jazykové kurzy firemní, individuální, skupinové, pro dospělé i děti. Aj, Fj, Ně, Rj, It, Šj. Rodilí mluvčí, čeští lektoři, kombinovaná výuka. Skupinky max. 6 studentů. Výhodné permanentky. Vyučujeme v našich učebnách, u vás v...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola MY SCHOOL
MY SCHOOL
Jsme profesionální jazykové centrum, které si zakládá na individuálním přístupu a přátelské rodinné atmosféře. Nabízíme efektivní výuku angličtiny, při které klademe velký důraz na praktické používání jazyka v každodenní komunikaci a...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Jazyková škola Jazyková škola Rybička
Jazyková škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 9 - Kyje
Jazyková škola Iguana Languages
Iguana Languages
Naučte se nový jazyk online po Skypu, Messengru a nebo telefonu (nebo WhatsApp) Naučte se nový jazyk tak, že můžete dělat co opravdu milujete! Co dělá učení tak svůdným?...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola ITS International School
ITS International School
Jazyková škola ITS má s výukou jazyků zkušenosti od roku 1992. Zabýváme se výukou jazyků v kurzech pro veřejnost, v organizacích a firmách, dále i přípravou studentů ke cambridgeským jazykovým certifikátům PET, KET, FCE, CAE, nově i ke zkoušce...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola FACTUM jazykovka
FACTUM jazykovka
Nabízíme výuku jazyků, překlady a tlumočení. Zajišťujeme pobytové kurzy. Provozujeme volně přístupnou databázi učitelů jazyků a překladatelů. Poskytujeme pracovní příležitosti pro učitele, překladatele a tlumočníky.Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola Filip Vladyka
Filip Vladyka
Jazyková škola Vladyková vznikla v roce 1999. V nabídce Jazykové školy Vladyková naleznete specializované kurzy pro děti od 6 let pouze s vysokoškolsky vzdělanými lektory s pedagogickým zaměřením, firemní kurzy, individuální i skupinové kurzy pro...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola STRIATUM
STRIATUM
Pořádání intenzivních individuálních i skupinových jazykových kurzů angličtiny na Maltě. Ubytování pro studenty je zajišťováno v maltských rodinách. Studentům je k dispozici soukromé plážové vybavení.Zobrazit
Praha 10 - Malešice
Jazyková škola Remi Language School
Remi Language School
Naše jazyková škola Remi Language School funguje již sedmým rokem a zaměřuje se na výuku anglického a německého jazyka. Soustředíme se na všeobecnou jazykovou výuku s možností přípravy k mezinárodním zkouškám. Probíhají zde kurzy od úrovně...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola Markéta Vaníčková
Markéta Vaníčková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola Engfore
Engfore
Jazyková škola pro děti i dospělé. Nabízíme kurzy anglického jazyka Callanovou metodou pro dospělé začátečníky i pokročilé, kurzy Helen Doron English pro děti. Soukromá anglická školka v rodinném prostředí. Výuka němčiny, španělštiny,...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola BOHEMIA INSTITUT
BOHEMIA INSTITUT
Nabízí jazykové kurzy i pomaturitní či firemní: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština. Kurzy všech typů: obecné, konverzační, zkouškové. Zajišťujeme manažerské kurzy: právo, management, psychologie, marketing,...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola INTO Education
INTO Education
Nabízíme středoškolské studijní pobyty, studium v zahraničí v různých koutech světa – Evropa, USA, Kanada, Argentina, Austrálie, Nový Zéland.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE
PRAGUE INSTITUTE
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE byla založena v roce 2000 a od té doby poskytuje kvalitní služby v oblasti výuky cizích jazyků na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Nabízíme široké spektrum všeobecných a odborných jazykových kurzů...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola Glossa - jazykovka
Glossa - jazykovka
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy