Jazykové školy Praha 9 Klíčov

základě mého dotazníkového šetření jsem dospěla k názorům, že větší procento mnou dotazovaných studentů je motivováno k učení se jazykovými školami Klíčov jazyka. Názor na největší bariéru související s jazykovým vzděláváním není jednotný a setkala jsme se tak s výběrem možností jako nedostatek času na studium a také nedostatečnou motivaci. Faktem však je, že moji studenti téměř vůbec neshledávají nedostatek financí jako jednu z bariér, jež se však uvádí v odborné literatuře. Rovněž se prokázalo, že nejvyšší dosažené vzdělání má velký vliv na jazyková škola Klíčov motivaci studentů k učení se anglického jazyka, což patrně souvisí s nutností znalosti angličtiny pro vykonávání profese těchto Klíčov studentů. Absolventi vysoké školy skutečně prokazovali mnohem vyšší motivaci k učení se jazyka v porovnání se studenty s nižším dokončeným vzděláním. Na druhou stranu se ukázalo, že ne jen vzdělávání má vliv na motivaci k učení, ale také věk hraje určitou roli. Došla jsem k závěru, že čím jsou studenti starší, tím více času věnují učení se anglického jazyka. Snažila jsem se prokázat také vliv pohlaví na motivaci k učení, kde se potvrdila skutečnost, kdy ženy jsou k učení se angličtiny více motivovány z důvodu touhy po lepším budoucím pracovním uplatnění, zatímco muži zvolili spíše možnost zvýšení osobních znalostí a dovedností. Závěrem je nutno Kolbenova podotknout, že vzdělávání dospělých, nejen v oblasti výuky cizích jazyků, je především v poslední době velmi aktuální téma. Tato

oblast týkající se jazykového vzdělávání dospělých, především motivace a bariér studentů k učení, mne velmi zaujala, a z toho důvodu bych se jí tedy v budoucnu ráda hlouběji věnovala. RESUMÉ Tato diplomová práce se zabývá tématem očekávání dospělých studentů od učení se anglického jazyka, jejich motivací k učení se angličtiny a rovněž bariérami spojenými se studiem. Práce se skládá ze dvou Klíčově jazykové škole částí teoretické a praktické. V teoretické části jsem se nejprve seznámila s problematikou jazykového vzdělávání dospělých, na níž Vysočanská plynule navazovalo vymezení dospělého studenta a jeho role ve vzdělávání. Dále jsem se zabývala vnitřní a vnější motivací ke studiu a následně i bariérami, které se mohou v souvislosti s učením se anglického jazyka v dospělém věku objevit. V celé teoretické části diplomové práce jsem pracovala jak s pojmem jazykové vzdělávání v dospělém věku, tak částečně i všeobecným vzděláváním dospělým,

Školy jazykové Klíčova

neboť tyto dva pojmy spolu mnohdy velmi úzce souvisí. V závěru teoretické části jsem si představila skupinu respondentů, kteří vyplňovali Českomoravská dotazník, z něhož jsme čerpali informace pro vytvoření této práce. V praktické části jsem představila výzkumné otázky a výzkumný design, průběh výzkumu a na závěr byla také provedena analýza a zpracování získaných dat. Cílem této práce bylo zjistit očekávání jazyková škola Klíčov dospělých studentů od učení se anglického jazyka, jejich motivaci ke studiu a naopak i bariéry s tím spojené. Podařilo se mi získat informace o tom, že alespoň polovina dospělých studentů kurzů jazykové školy v Kroměříži je motivována k učení se anglického jazyka a.

Copyright © 2020 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Klíčovu
Jazyková škola FRESH SCHOOL
FRESH SCHOOL
Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a španělštiny pro děti i dospělé. Naši lektoři jsou jazykově i pedagogicky vzdělaní a mají několikaletou praxi. Při výuce klademe důraz na praktičnost, nácvik...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Jazyková škola ACE - jazykové studio
ACE - jazykové studio
ACE jazykové studio Výuka jazyků pro dospělé i děti po celé Praze i v zahraničí! Skupinová výuka angličtiny pro dospělé i děti probíhá v našich učebnách u metra B Palmovka. Individuální výuka jazyků (angličtina, němčina, francouzština,...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola LANGUAGE ZONE
LANGUAGE ZONE
Jsme jazyková škola, která má dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny a jiných cizích jazyků. Působíme dlouhá léta především v Praze a v Brandýse nad Labem. Naším hlavním zaměřením je angličtina, vyučujeme ale i němčinu, francouzštinu,...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola LIBERE jazykovka
LIBERE jazykovka
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština, vietnamština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě. Kurzy pro dospělé, studenty a...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola K-English Servis
K-English Servis
Nabízím výuku anglického jazyka pro firmy, skupiny, individuální zájemce, děti i dospělé všech stupňů pokročilosti. Zpracovávám překlady či korektury a provádím výuku přes Skype. Překládám webové stránky firem a odborné texty. Nabízím...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola Amazoňan
Amazoňan
Nabízíme jazykové kurzy firemní, individuální, skupinové, pro dospělé i děti. Aj, Fj, Ně, Rj, It, Šj. Rodilí mluvčí, čeští lektoři, kombinovaná výuka. Skupinky max. 6 studentů. Výhodné permanentky. Vyučujeme v našich učebnách, u vás v...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola MY SCHOOL
MY SCHOOL
Jsme profesionální jazykové centrum, které si zakládá na individuálním přístupu a přátelské rodinné atmosféře. Nabízíme efektivní výuku angličtiny, při které klademe velký důraz na praktické používání jazyka v každodenní komunikaci a...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Jazyková škola Jazyková škola Rybička
Jazyková škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 9 - Kyje
Jazyková škola Iguana Languages
Iguana Languages
Naučte se nový jazyk online po Skypu, Messengru a nebo telefonu (nebo WhatsApp) Naučte se nový jazyk tak, že můžete dělat co opravdu milujete! Co dělá učení tak svůdným?...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola ITS International School
ITS International School
Jazyková škola ITS má s výukou jazyků zkušenosti od roku 1992. Zabýváme se výukou jazyků v kurzech pro veřejnost, v organizacích a firmách, dále i přípravou studentů ke cambridgeským jazykovým certifikátům PET, KET, FCE, CAE, nově i ke zkoušce...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola FACTUM jazykovka
FACTUM jazykovka
Nabízíme výuku jazyků, překlady a tlumočení. Zajišťujeme pobytové kurzy. Provozujeme volně přístupnou databázi učitelů jazyků a překladatelů. Poskytujeme pracovní příležitosti pro učitele, překladatele a tlumočníky.Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola Jazyková škola Jipka - Palmovka
Jazyková škola Jipka - Palmovka
Jazyková škola Jipka se pohybuje na trhu jazykových agentur od roku 1998. Jsme moderní, neustále se rozvíjející společnost. Naše jazykové centrum zajišťuje všechny segmenty poptávky současného jazykového trhu na nejvyšší kvalitativní úrovni. V...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola Filip Vladyka
Filip Vladyka
Jazyková škola Vladyková vznikla v roce 1999. V nabídce Jazykové školy Vladyková naleznete specializované kurzy pro děti od 6 let pouze s vysokoškolsky vzdělanými lektory s pedagogickým zaměřením, firemní kurzy, individuální i skupinové kurzy pro...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola STRIATUM
STRIATUM
Pořádání intenzivních individuálních i skupinových jazykových kurzů angličtiny na Maltě. Ubytování pro studenty je zajišťováno v maltských rodinách. Studentům je k dispozici soukromé plážové vybavení.Zobrazit
Praha 10 - Malešice
Jazyková škola Remi Language School
Remi Language School
Naše jazyková škola Remi Language School funguje již sedmým rokem a zaměřuje se na výuku anglického a německého jazyka. Soustředíme se na všeobecnou jazykovou výuku s možností přípravy k mezinárodním zkouškám. Probíhají zde kurzy od úrovně...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola Markéta Vaníčková
Markéta Vaníčková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola Engfore
Engfore
Jazyková škola pro děti i dospělé. Nabízíme kurzy anglického jazyka Callanovou metodou pro dospělé začátečníky i pokročilé, kurzy Helen Doron English pro děti. Soukromá anglická školka v rodinném prostředí. Výuka němčiny, španělštiny,...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola BOHEMIA INSTITUT
BOHEMIA INSTITUT
Nabízí jazykové kurzy i pomaturitní či firemní: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština. Kurzy všech typů: obecné, konverzační, zkouškové. Zajišťujeme manažerské kurzy: právo, management, psychologie, marketing,...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola INTO Education
INTO Education
Nabízíme středoškolské studijní pobyty, studium v zahraničí v různých koutech světa – Evropa, USA, Kanada, Argentina, Austrálie, Nový Zéland.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE
PRAGUE INSTITUTE
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE byla založena v roce 2000 a od té doby poskytuje kvalitní služby v oblasti výuky cizích jazyků na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Nabízíme široké spektrum všeobecných a odborných jazykových kurzů...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy