Jazykové školy Praha východ Nupaky

zpětnému projektoru a data projektoru, o další technice využívané mimo jiné k projekci je pojednáno v kapitole o televizní technice. Mezi jazyková škola Nupaky dříve často používané prostředky k vizualizaci vzdělávacího procesu patří zpětný projektor, což je technické zařízení určené k promítání předloh zaznamenaných na průhledné fólii či transparentu. Stojan et al., s. Příprava těchto předloh je rychlá a mohou vznikat i v průběhu vyučovací hodiny. Předem připravené předlohy pak může učitel v průběhu vyučovací hodiny doplňovat, popisovat či vybarvovat. Výhodou zpětných projektorů je také jejich jednoduchá obsluha, možnost projekce při denním světle bez nutnosti zatemnění a možnost vracet se k předchozím předlohám. Někteří učitelé proto tuto techniku využívají místo zápisu na tabuli. Zpětná projekce má Voděrádky ve výuce široké uplatnění, je možno ji využít při výkladu nového učiva, procvičování či kontrole vědomostí. Šimoník, s. Stojan et al., s. Zpětná projekce je však v současné době stále více nahrazována data projekcí, tedy velkoplošnou projekcí počítačového obrazu Nupaky jazykovou školu či video obrazu na projekční plochu pomocí data projektoru. Janiš, Ondřejová, s. Tyto data projektory je možné propojit s DVD přehrávači, vizualizéry, nebo počítači, a mohou být jak mobilní, tak pevně instalovány v učebně. Konupčík, s. V jazykové výuce jsou využívány především k motivaci žáků a upoutání jejich pozornosti, promítání prezentací, počítačových programů, webových stránek či videí, Herink

protože jsou při projekci na promítací plochu dobře viditelné pro celou třídu. Teeler, Gray, s. Projekce ať už pomocí zpětného projektoru či data projektoru je důležitou součástí jazykového vyučování, protože slouží k jeho vizualizaci, a je také spjatá s principem názornosti, který umožňuje žákům lepší pochopení osvojovaného učiva, čímž přispívá k větší efektivnosti jazykové výuky na základních školách. Zvuková technika Důležitou roli ve výuce cizích jazyků hraje zvuková auditivní technika. Auditivní technologie se Osnice skládají ze dvou složek přístrojové, což je právě zvuková technika, a obsahové, kam jsou zařazována média jako audiokazety, CD, MP soubory apod., o kterých je pojednáno v kapitole Konupčík, s. Audiotechniku můžeme charakterizovat jako zařízení, která se podílí na Praha 22 přenosu zvukové informace. Úkolem této techniky je tedy snímání zvuku, jeho záznam, zpracování, přenos a reprodukce. Dříve využívanou audiotechnikou ve výchovně vzdělávacím procesu byly zejména gramofony a magnetofony, které však byly díky technickému rozvoji nahrazeny modernější technikou jako je CD přehrávač, MP přehrávač, reproduktory či mikrofon. Konupčík, s. I když žádné z těchto zařízení jazyková škola Nupaky nebylo původně konstruováno pro potřeby výuky, postupně do škol pronikla všechna a stala se součástí komplexu materiálních didaktických

Jazykovým školám Nupak

prostředků. Později byla vyvinuta též zařízení určená speciálně pro školu, jako např. jazykové laboratoře či sluchátkové soupravy. školách jazykových Nupaky Rambousek, s. Zvuková technika má i v dnešní době své místo ve výchovně vzdělávacím procesu, kdy jsou stále více využívány.

Copyright © 2022 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Nupakům
Jazyková škola LANGFOR
LANGFOR
Nabídka kurzů anglického, německého a španělského jazyka pro firmy a veřejnost. Zajištění překladů a tlumočení. LANGFOR CZ s.r.o. je česká společnost se sídlem v Říčanech, kde provozuje jazykovou školu nabízející kurzy jazyků pro veřejnost....Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola jazykovka OBZOR
jazykovka OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Uhříněves
Jazyková škola Lingua Nova
Lingua Nova
Věnujeme se výuce angličtiny pro děti. Naším cílem je získání základní slovní zásoby, schopnosti jednoduché komunikace a orientace v jazyce. Jednotlivé kurzy jsou tvořeny na základě spirálovitě se rozvíjejícího učebního plánu. Již od roku...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola Lucie Basíková
Lucie Basíková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola OBZOR jazykovka
OBZOR jazykovka
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Petrovice
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola škola Perfect
škola Perfect
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Věra Skalská
Věra Skalská
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Jazyková škola Perfect firma
Perfect firma
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola Alena Kuzmová
Alena Kuzmová
Soukromá malá jazyková škola soustředěná na výuku angličtiny pro dospělé, středoškoláky a žáky od 13 let zahájila svou činnost v červnu r. 1999. Její původní i současné hlavní zaměření je individuální výuka přizpůsobená potřebám...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Wonderland Academy
Wonderland Academy
Jsme jazyková základní škola. Základní výuka probíhá v českém a anglickém jazyce. Třetí jazyk je vyučován již od druhé třídy. Výuka probíhá pod vedením rodilých mluvčí. Pořádáme i mimoškolní aktivity.Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice