Jazykové školy Praha východ Sibřina

nástěnné obrazy či zvukové nahrávky, nebo moderní softwarové pomůcky, mají ve výuce cizích jazyků široké uplatnění a jsou důležitou součástí této výuky. Některé z nich jsou úzce spojeny s použitím moderních didaktických technologií, které budou přiblíženy v Praha 21 následující kapitole. Didaktická technika Druhou skupinou materiálních didaktických prostředků, kterými se tato práce zabývá, je didaktická technika. Pod tímto pojmem rozumíme technická zařízení využívaná při výchovně vzdělávacím procesu. Jedná se o přístroje a zařízení, která jsou využívány k didaktickým účelům, zejména k umožnění a umocnění prezentace učebních pomůcek a ke kontrole činnosti žáků. Tato technika není determinována obsahem výuky, ale napomáhá efektivnějšímu vzdělávání ve všech jeho částech. Sibřině jazykových škol Janiš, Ondřejová, s. Rambousek, s. S rozvojem vědy a techniky proniká do výchovně vzdělávacího procesu stále více moderní didaktické jazyková škola Sibřina techniky, někdy také označované jako informační a komunikační technologie zkráceně ICT z anglického Information and Communication Technology V současné době je tak ve výuce využíván zejména počítač s připojením na Internet, data projektor, zpětný projektor, videopřehrávač, videokamera či interaktivní tabule. Pořizovací ceny této techniky jsou ale vysoké, a proto si řada škol jejich pořízení nemůže dovolit právě z finančních důvodů. Učitelé jsou pak odkázáni pouze na využití klasické didaktické techniky, zejména křídové Březí

tabule, či její modernější verze s popisovači. Pecina, Zormanová, s. Choděra, Stejně jako učební pomůcky, i didaktickou techniku lze účetnictví nedaleko Prahy východ Sibřiny

Jazykové školy Sibřinou

rozdělit do několika skupin podle základních druhů zařízení a převládajícího způsobu jejich využití zařízení pro nepromítaný Pacov záznam jedná se o záznamové plochy, nejčastěji všechny dostupné typy tabulí promítací projekční technika tj. soubor zařízení a různých promítacích a pomocných přístrojů, promítací techniku dále dělíme na zařízení statické a dynamické projekce zvuková technika jako jsou CD přehrávače nebo MP přehrávače televizní technika například televizor, nebo DVD přehrávač vyučovací technické jazyková škola Sibřina systémy včetně počítačů zařízení pomocná a doplňková zejména promítací plochy a zařízení pro tvorbu didaktických materiálů jako Cyrilov je fotoaparát či videokamera. Rambousek, s. Jak už bylo zmíněno výše, didaktická technika má úzký vztah k některým učebním pomůckám, které nemohou být prezentovány přímo, ale ke své prezentaci vyžadují právě využití didaktické techniky. Rambousek, s. Didaktická technika a učební pomůcky tak tvoří kompaktní celek, který by měl splňovat určité didaktické, technické a organizační parametry, které se navzájem doplňují a podmiňují. Kouba, s. Využívání moderních technologií má jak své výhody, tak také nedostatky. Moderní školách jazykových Sibřině didaktické technologie umožňují vytvářet vhodné podmínky pro učení, například větší variabilitu učebních aktivit, respektování individuálních potřeb žáků, podporu komunikace všech účastníků školního vzdělávání, podporu interakce mezi žáky navzájem i mezi.

Copyright © 2022 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Sibřině
Jazyková škola jazykovka OBZOR
jazykovka OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Uhříněves
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola Mravene
Mravene
Provoz jazykové školy. Nabídka firemní a individuální výuky.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola Lucie Basíková
Lucie Basíková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola LANGFOR
LANGFOR
Nabídka kurzů anglického, německého a španělského jazyka pro firmy a veřejnost. Zajištění překladů a tlumočení. LANGFOR CZ s.r.o. je česká společnost se sídlem v Říčanech, kde provozuje jazykovou školu nabízející kurzy jazyků pro veřejnost....Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola Darren Crown
Darren Crown
Nabízím individuální i skupinovou výuku, překlady, tlumočení a korektury anglického jazyka. Dále zajišťuji koučink výslovnosti pro hudební umělce.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola OBZOR jazykovka
OBZOR jazykovka
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Petrovice
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola Jazyková škola Rybička
Jazyková škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 9 - Kyje
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola Perfect firma
Perfect firma
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Anglická školka Kryštof
Anglická školka Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola VISTA WELCOME
VISTA WELCOME
Vista Welcome je již zavedenou školou (vznikli jsme v roce 1997), vedenou týmem s dlouholetými zkušenostmi na poli výuky cizích jazyků. Během naší existence se nám na již značně zaplněném trhu podařilo získat a zejména si udržet řadu renomovaných...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Amazoňan
Amazoňan
Nabízíme jazykové kurzy firemní, individuální, skupinové, pro dospělé i děti. Aj, Fj, Ně, Rj, It, Šj. Rodilí mluvčí, čeští lektoři, kombinovaná výuka. Skupinky max. 6 studentů. Výhodné permanentky. Vyučujeme v našich učebnách, u vás v...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola Active Communication
Active Communication
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice