Jazykové školy Praha 9 Praha 18

jejího užití v praxi, zpravidla učitelé cizích jazyků využívají jen určité prvky této metody. V hodině, vedené přímou metodou, by učitel neměl vůbec použít svůj mateřský jazyk. Celá hodina je pak vedená v cílovém jazyce. Učitel se snaží vše vysvětlit pomocí demonstrace na obrázcích a jiných předmětech či pomocí vlastního úkonu. Učitel dává prostor žákům, aby se v hodině projevili. Může jazyková škola Praha 18 poukázat na jejich chyby, ale neopravuje je, ale dá šanci danému žákovi, aby si svoji chybu opravil sám. Témata, která volí, jsou velmi často spojená s reálnými životními situacemi, ve kterých se žáci mohou ocitnout. Na základě teoretických poznatků o přímé metodě bylo v dotazníku uvedeno zásadních výroků, ze kterých se dá vyvodit, zda učitel alespoň částečně ve svých hodinách využívá některé školou jazykovou Praze 18 principy přímé metody Učitelka na nás mluví cizím jazykem. Učitelka používá pro vysvětlení různé obrázky či předměty. Konverzujeme se svými spolužáky v cizím jazyce. Témata, která probíráme, jsou užitečná pro život. Při konverzaci nás učitel opravuje. Srovnání Praha 18 odpovědí pro anglický a ruský jazyk je vidět v následujících grafech, v nichž jsou hodnoty uvedeny v procentech. Graf č. Učitelka mluví cizím jazykem Graf č. Použití obrázků či předmětů Graf č. Konverzace se spolužáky Graf č. Užitečná témata Graf č. Způsob Klíčov učitelova opravování Když si podrobně rozebereme jednotlivé grafy, můžeme vidět shody i rozdíly. Hned v prvním grafu č. který nám

zobrazuje, jak často učitel na žáky mluví cílovým jazykem, si můžeme všimnout menší odlišnosti. V anglickém jazyce odpověď často a velmi často zvolilo respondentů, oproti tomu v ruském jazyce tuto možnost zvolilo dotázaných. Z toho tedy vyplývá, že učitelé ruského jazyka preferují ve svých hodinách více cizí jazyk než svůj mateřský. Důvodem může být opět příbuznost českého a ruského jazyka, Praze 18 školy jazykové kdy žáci, aniž by znali gramatiku či slovní zásobu ruštiny, nemají problém s porozuměním. Na rozdíl od anglického jazyka, kdy jsou schopni porozumění teprve na základě jejich předchozích znalostí. Graf č. poskytuje informaci o tom, zda učitelé používají ve svých hodinách pro vysvětlení různé obrázky, předměty či jiný didaktický materiál, na kterém by demonstrovali význam daného slova. Jak je Nouzov vidět z grafu, tento prvek přímé metody není mezi učiteli zcela oblíben jak v anglickém, tak i ruském jazyce. V anglickém jazyce možnost nikdy a občas zvolilo žáků a v ruském jazyce Důvodem může být i věk studentů. Výzkum byl prováděn převážně u žáků ve věku od Praha 19 let, kdy použití obrázků může připadat žákům dětinské, a proto od nich učitelé opouští. V následujícím grafu č. je zaznamenán hlídají dítě Prahou 9 Prahou 18

Jazyková škola Praha 18

již viditelnější rozdíl mezi anglickým a ruským jazykem. Daný graf zobrazuje, jak často nechává učitel žákům prostor pro jejich vzájemnou komunikaci v cizím jazyce. V anglickém jazyce variantu nikdy či občas vybralo žáků, naopak v ruském jazyce zvolilo žáků variantu jazykové školy Prahu 18 často a velmi často. Tedy i v tomto případě jsou principy přímé metody populárnější v hodinách ruského jazyka. Výsledky v grafu č..

Copyright © 2023 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Praze 18
Jazyková škola LANGUAGE ZONE
LANGUAGE ZONE
Jsme jazyková škola, která má dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny a jiných cizích jazyků. Působíme dlouhá léta především v Praze a v Brandýse nad Labem. Naším hlavním zaměřením je angličtina, vyučujeme ale i němčinu, francouzštinu,...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola K-English Servis
K-English Servis
Nabízím výuku anglického jazyka pro firmy, skupiny, individuální zájemce, děti i dospělé všech stupňů pokročilosti. Zpracovávám překlady či korektury a provádím výuku přes Skype. Překládám webové stránky firem a odborné texty. Nabízím...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola LIBERE jazykovka
LIBERE jazykovka
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština, vietnamština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě. Kurzy pro dospělé, studenty a...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola Remi Language School
Remi Language School
Naše jazyková škola Remi Language School funguje již sedmým rokem a zaměřuje se na výuku anglického a německého jazyka. Soustředíme se na všeobecnou jazykovou výuku s možností přípravy k mezinárodním zkouškám. Probíhají zde kurzy od úrovně...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola Markéta Vaníčková
Markéta Vaníčková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola FRESH SCHOOL
FRESH SCHOOL
Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a španělštiny pro děti i dospělé. Naši lektoři jsou jazykově i pedagogicky vzdělaní a mají několikaletou praxi. Při výuce klademe důraz na praktičnost, nácvik...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Jazyková škola Engfore
Engfore
Jazyková škola pro děti i dospělé. Nabízíme kurzy anglického jazyka Callanovou metodou pro dospělé začátečníky i pokročilé, kurzy Helen Doron English pro děti. Soukromá anglická školka v rodinném prostředí. Výuka němčiny, španělštiny,...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola Amazoňan
Amazoňan
Nabízíme jazykové kurzy firemní, individuální, skupinové, pro dospělé i děti. Aj, Fj, Ně, Rj, It, Šj. Rodilí mluvčí, čeští lektoři, kombinovaná výuka. Skupinky max. 6 studentů. Výhodné permanentky. Vyučujeme v našich učebnách, u vás v...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola Filip Vladyka
Filip Vladyka
Jazyková škola Vladyková vznikla v roce 1999. V nabídce Jazykové školy Vladyková naleznete specializované kurzy pro děti od 6 let pouze s vysokoškolsky vzdělanými lektory s pedagogickým zaměřením, firemní kurzy, individuální i skupinové kurzy pro...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola ACE - jazykové studio
ACE - jazykové studio
ACE jazykové studio Výuka jazyků pro dospělé i děti po celé Praze i v zahraničí! Skupinová výuka angličtiny pro dospělé i děti probíhá v našich učebnách u metra B Palmovka. Individuální výuka jazyků (angličtina, němčina, francouzština,...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola Iguana Languages
Iguana Languages
Naučte se nový jazyk online po Skypu, Messengru a nebo telefonu (nebo WhatsApp) Naučte se nový jazyk tak, že můžete dělat co opravdu milujete! Co dělá učení tak svůdným?...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE
PRAGUE INSTITUTE
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE byla založena v roce 2000 a od té doby poskytuje kvalitní služby v oblasti výuky cizích jazyků na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Nabízíme široké spektrum všeobecných a odborných jazykových kurzů...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola FACTUM jazykovka
FACTUM jazykovka
Nabízíme výuku jazyků, překlady a tlumočení. Zajišťujeme pobytové kurzy. Provozujeme volně přístupnou databázi učitelů jazyků a překladatelů. Poskytujeme pracovní příležitosti pro učitele, překladatele a tlumočníky.Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola Glossa - jazykovka
Glossa - jazykovka
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola ITS International School
ITS International School
Jazyková škola ITS má s výukou jazyků zkušenosti od roku 1992. Zabýváme se výukou jazyků v kurzech pro veřejnost, v organizacích a firmách, dále i přípravou studentů ke cambridgeským jazykovým certifikátům PET, KET, FCE, CAE, nově i ke zkoušce...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola MY SCHOOL
MY SCHOOL
Jsme profesionální jazykové centrum, které si zakládá na individuálním přístupu a přátelské rodinné atmosféře. Nabízíme efektivní výuku angličtiny, při které klademe velký důraz na praktické používání jazyka v každodenní komunikaci a...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Jazyková škola Jazyková škola Rybička
Jazyková škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 9 - Kyje
Jazyková škola Apex Lingua
Apex Lingua
Zajistíme výuku cizích jazyků s českými lektory nebo rodilými mluvčími. Nabízíme výuku albánštiny, angličtiny, bulharštiny, čínštiny, maďarštiny němčiny, polštiny, srbštiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, švédštiny a dalších...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola Radek Pivoňka
Radek Pivoňka
Zprostředkování sportovních stipendií a studia na vysokých školách v USA.Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola Jeden jazyk nestačí
Jeden jazyk nestačí
loCZECH – český jazyk pro cizince jinak! Nově! Komunikativně! V průběhu let, kdy v naší jazykové škole pořádáme kurzy češtiny pro cizince, jsme zaregistrovali zoufale malé množství kvalitních výukových materiálů využívaných při výuce...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice