Jazykové školy Praha východ Odolena Voda

poloviny ve frázích či větách. Přístup ke slovní zásobě je tedy stejný v anglickém, tak i ruském jazyce. Graf č. zaznamenává, zda slovíčka, která se žáci učí, vychází z učebnice či nikoli. V anglickém jazyce se žáků přiklonilo k variantě často či velmi často. V ruském jazyce si tyto varianty vybralo žáků. Z výsledků tedy vyplývá, že tento princip lexikální metody se v hodinách cizích jazyků Odoleně Vodě školách jazykových téměř nepoužívá a slovíčka pochází zpravidla z učebnice, nikoli z jiných zdrojů. V grafech č. a je vidět výrazné vyvrácení použití lexikální metody v hodinách cizích jazyků. Graf č. znázorňuje, zda žáci v hodinách hledají synonyma či antonyma. Tato technika Budovec lexikální metody se podle výsledků používá jen velmi zřídka, a to spíše jen v anglickém jazyce. V ruském jazyce vybralo možnost nikdy dotázaných, v jazyce anglickém pak Poslední graf zobrazuje, zda žáci v hodinách přiřazují k sobě slova se stejným či opačným významem, jazykovými školami Odoleně Vodě zda hledají dané věty v textu apod. Výsledky anglického i ruského jazyka byly téměř totožné. K variantě nikdy či občas se v anglickém jazyce přiklonilo žáků a v jazyce ruském žáků. I tento princip tedy není v hodinách cizích jazyků zcela oblíben. Jak je zřejmé z Výhledy grafů, v použití lexikální metody není výrazný rozdíl mezi výukou anglického a ruského jazyka. Větší rozdíl byl zaznamenán pouze ve čtvrtém bodu, který se týkal vyhledávání synonym a antonym ve slovníku či na počítači. Tato metoda se prakticky nevyužívá v hodinách

ruského jazyka. Při celkovém vyhodnocení výsledků je zřejmé, že učitelé sice kladou důraz na slovní zásobu, ale nevyučují ji pomocí principů a technik lexikální metody. Slovíčka z poloviny učí ve frázích, ale všechna slovní zásoba vychází převážně z učebnice, což není princip dané metody. Žáci naprosto vyvrátili práci se synonymy, antonymy a přiřazováním vět se stejným či opačným významem. Celkové srovnání výsledků výzkumu Z celkových výsledků výzkumu nelze jednoznačně říci, která výuková metoda je charakteristická a jazyková škola Odolena Voda hojně využívána zejména v anglickém či ruském jazyce. Výsledky užitých výukových metod neukázaly, že by určitá metoda byla Podbaba preferovaná a používaná jen v jednom ze dvou jazyků a v druhém nikoli. Je vidět, že učitelé kombinují ve svých hodinách principy jednotlivých výukových metod a nezaměřují se pouze na jednu metodu, čímž jsou hodiny rozmanitější. Když se však podíváme podrobně na jednotlivé metody, které se uplatňují více v jednom z jazyků, jsou zřejmé rozdíly v principech. V případě gramaticko překladové metody jazyková škola Odolena Voda byly výsledky v obou jazycích téměř vyrovnané. Principy gramaticko překladové metody jsou v současnosti stále oblíbené jak v anglickém,

Školy jazykové Odolenou Vodou

tak i ruském jazyce. Žáci v hodinách cizích jazyků často čtou texty, které překládají do mateřštiny či obráceně, gramatika se také Ládví stále nejvíce učí deduktivním způsobem, který se v praxi projevuje tak, že učitel nejprve danou gramatiku představí, poté ji uplatňuje na cvičeních. Jak z výzkumu vyplývá, učitelé opouští od použití mateřského jazyka v hodinách a gramatiku i význam slov se snaží.

Copyright © 2022 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Odoleně Vodě
Jazyková škola Kidr
Kidr
Nabízím interaktivní individuální i skupinovou výuku cizích jazyků, angličtiny, francouzštiny, italštiny či chorvatštiny, dále překlady a tlumočení.Zobrazit
Praha západ - Roztoky
Jazyková škola škola Domluvte se
škola Domluvte se
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce. Firemní jazykové...Zobrazit
Praha západ - Roztoky
Jazyková škola AKAPOS
AKAPOS
Naše akademie pomaturitních studií není jen pouhá jazyková škola. Je to šance objevit svůj potenciál, nastartovat kariéru a rozvinout své schopnosti. A to vše navíc v cizím jazyce. Vznikli jsme na základě potřeby nabídnout studentům víc než jen...Zobrazit
Praha 8 - Troja
Jazyková škola Radek Pivoňka
Radek Pivoňka
Zprostředkování sportovních stipendií a studia na vysokých školách v USA.Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE
PRAGUE INSTITUTE
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE byla založena v roce 2000 a od té doby poskytuje kvalitní služby v oblasti výuky cizích jazyků na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Nabízíme široké spektrum všeobecných a odborných jazykových kurzů...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola Apex Lingua
Apex Lingua
Zajistíme výuku cizích jazyků s českými lektory nebo rodilými mluvčími. Nabízíme výuku albánštiny, angličtiny, bulharštiny, čínštiny, maďarštiny němčiny, polštiny, srbštiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, švédštiny a dalších...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola Remi Language School
Remi Language School
Naše jazyková škola Remi Language School funguje již sedmým rokem a zaměřuje se na výuku anglického a německého jazyka. Soustředíme se na všeobecnou jazykovou výuku s možností přípravy k mezinárodním zkouškám. Probíhají zde kurzy od úrovně...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola Engfore
Engfore
Jazyková škola pro děti i dospělé. Nabízíme kurzy anglického jazyka Callanovou metodou pro dospělé začátečníky i pokročilé, kurzy Helen Doron English pro děti. Soukromá anglická školka v rodinném prostředí. Výuka němčiny, španělštiny,...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola Markéta Vaníčková
Markéta Vaníčková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola LIBERE jazykovka
LIBERE jazykovka
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština, vietnamština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě. Kurzy pro dospělé, studenty a...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola Glossa - jazykovka
Glossa - jazykovka
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola K-English Servis
K-English Servis
Nabízím výuku anglického jazyka pro firmy, skupiny, individuální zájemce, děti i dospělé všech stupňů pokročilosti. Zpracovávám překlady či korektury a provádím výuku přes Skype. Překládám webové stránky firem a odborné texty. Nabízím...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola LANGUAGE ZONE
LANGUAGE ZONE
Jsme jazyková škola, která má dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny a jiných cizích jazyků. Působíme dlouhá léta především v Praze a v Brandýse nad Labem. Naším hlavním zaměřením je angličtina, vyučujeme ale i němčinu, francouzštinu,...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola FRESH SCHOOL
FRESH SCHOOL
Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a španělštiny pro děti i dospělé. Naši lektoři jsou jazykově i pedagogicky vzdělaní a mají několikaletou praxi. Při výuce klademe důraz na praktičnost, nácvik...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Jazyková škola Jeden jazyk nestačí
Jeden jazyk nestačí
loCZECH – český jazyk pro cizince jinak! Nově! Komunikativně! V průběhu let, kdy v naší jazykové škole pořádáme kurzy češtiny pro cizince, jsme zaregistrovali zoufale malé množství kvalitních výukových materiálů využívaných při výuce...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Jazyková škola Anthony Thomas Facer
Anthony Thomas Facer
Provozuji jazykovou školu se zaměřením na výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím.Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Jazyková škola AGENTURA EDUCO s.r.o.
AGENTURA EDUCO s.r.o.
Firemní a individuální výuka, jazykové kurzy pro děti a školky. Czech for Foreigners. Jazykové pobyty v zahraničí. Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky. Překlady a tlumočení. Vyučujeme: angličtinu,...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Jazyková škola SPĚVÁČEK
SPĚVÁČEK
Představujeme jazykovou skupinu SPĚVÁČEK, kterou tvoří překladatelská agentura, vzdělávací centrum a jazyková škola. V rámci naší skupiny poskytujeme komplexní jazykové služby nejvyšší jakosti. Špičkové odborné kvality dosahuje zejména...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola Iuliia Andrieieva
Iuliia Andrieieva
Zajišťuji výuku němčiny, angličtiny, ruštiny pro děti od 4 let, mládež, dospělé individuálně a ve skupinách.Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola GASPIK TRADE
GASPIK TRADE
Zprostředkování kurzů českého jazyka pro zahraniční studenty.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice