Jazykové školy Praha východ Brandýs nad Labem

Hypotéza H Inscenační metody a didaktické hry ve výuce anglického jazyka využívá větší počet učitelů na prvním než na druhém stupni jazyková škola Brandýs nad Labem základní školy. Hypotéza H Hromadná forma výuky je využívána větším počtem učitelů anglického jazyka na druhém než na prvním stupni základní školy. Hypotéza H Didaktické technologie v každé hodině anglického jazyka ve všech třídách na obou stupních základní školy Cyrilov používá více učitelů anglického jazyka do let věku. Hypotéza H Učitelé anglického jazyka na obou stupních základní školy s praxí delší než let používají ve výuce anglického jazyka více výukových metod než učitelé s kratší praxí. Hypotéza H Více učitelů Praha 20 anglického jazyka na prvním než na druhém stupni základních škol, kteří se cítí dostatečně informovaní v oblasti využití moderních didaktických technologií ve výuce, nemá zájem zúčastnit se kurzu, který by rozšířil jejich znalosti v této oblasti. Výzkumná metoda Ke Brandýse jazykovými školami zjištění dat pro empirickou část této diplomové práce byla zvolena metoda dotazníku, tedy výzkum kvantitativní, protože nejlépe odpovídá účelu a cíli tohoto šetření. Pro účely výzkumného šetření této diplomové práce byl vytvořen anonymní dotazník, který obsahuje celkem otázek. Tyto otázky jsou rozděleny do několika oddílů. Otázky v první části dotazníku zjišťují obecné informace o respondentech. Do této části tedy spadají otázky týkající se pohlaví a věku respondentů, jejich vzdělání a délky praxe ve výuce

anglického jazyka na základní škole, a také kraje, do kterého územně spadá daná základní škola. Druhá část dotazníku je zaměřena na dostupnost materiálních i nemateriálních didaktických prostředků na základních školách a také jejich využití ve výuce anglického jazyková škola Brandýs nad Labem jazyka. V poslední části dotazníku jsou kladeny otázky týkající se absolvovaných kurzů či školení o využití moderních didaktických technologií. Tyto otázky zjišťují také míru informovanosti učitelů o využití těchto technologií a jejich potřebu dalšího jazykových škol Brandýsem vzdělávání v této oblasti. V dotazníku se pak vyskytují pouze otázky uzavřené, z nichž je klíčových otázky a a dalších šest Nouzov doplňkových, na které odpovídali pouze ti učitelé, kteří absolvovali, nebo by rádi absolvovali kurz či školení týkající se moderních didaktických technologií a jejich využití ve výuce na základní škole. Byly vytvořeny dvě varianty dotazníku, jedna pro učitele anglického jazyka na prvním stupni viz Příloha č. a druhá pro učitele anglického jazyka na druhém stupni základních škol viz Příloha č. Tyto varianty se od sebe liší pouze otázkami týkajícími se vzdělání učitelů a délky jejich praxe v oboru. Výzkumný vzorek Výzkumného

Jazykovou školu Brandýsu

šetření se zúčastnilo celkem respondentů učitelů anglického jazyka z různých základních škol po celém území České republiky. Praha 19 Polovina respondentů učí anglický jazyk na prvním stupni, druhá polovina pak na druhém stupni základní školy. Odpovědi respondentů z obou skupin posloužily k porovnání využití materiálních a nemateriálních didaktických prostředků na jednotlivých stupních základního.

Copyright © 2022 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Brandýsu
Jazyková škola Mravene
Mravene
Provoz jazykové školy. Nabídka firemní a individuální výuky.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola Filip Vladyka
Filip Vladyka
Jazyková škola Vladyková vznikla v roce 1999. V nabídce Jazykové školy Vladyková naleznete specializované kurzy pro děti od 6 let pouze s vysokoškolsky vzdělanými lektory s pedagogickým zaměřením, firemní kurzy, individuální i skupinové kurzy pro...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola Darren Crown
Darren Crown
Nabízím individuální i skupinovou výuku, překlady, tlumočení a korektury anglického jazyka. Dále zajišťuji koučink výslovnosti pro hudební umělce.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola Engfore
Engfore
Jazyková škola pro děti i dospělé. Nabízíme kurzy anglického jazyka Callanovou metodou pro dospělé začátečníky i pokročilé, kurzy Helen Doron English pro děti. Soukromá anglická školka v rodinném prostředí. Výuka němčiny, španělštiny,...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola Markéta Vaníčková
Markéta Vaníčková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola Amazoňan
Amazoňan
Nabízíme jazykové kurzy firemní, individuální, skupinové, pro dospělé i děti. Aj, Fj, Ně, Rj, It, Šj. Rodilí mluvčí, čeští lektoři, kombinovaná výuka. Skupinky max. 6 studentů. Výhodné permanentky. Vyučujeme v našich učebnách, u vás v...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola Remi Language School
Remi Language School
Naše jazyková škola Remi Language School funguje již sedmým rokem a zaměřuje se na výuku anglického a německého jazyka. Soustředíme se na všeobecnou jazykovou výuku s možností přípravy k mezinárodním zkouškám. Probíhají zde kurzy od úrovně...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola Jazyková škola Rybička
Jazyková škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 9 - Kyje
Jazyková škola K-English Servis
K-English Servis
Nabízím výuku anglického jazyka pro firmy, skupiny, individuální zájemce, děti i dospělé všech stupňů pokročilosti. Zpracovávám překlady či korektury a provádím výuku přes Skype. Překládám webové stránky firem a odborné texty. Nabízím...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola LANGUAGE ZONE
LANGUAGE ZONE
Jsme jazyková škola, která má dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny a jiných cizích jazyků. Působíme dlouhá léta především v Praze a v Brandýse nad Labem. Naším hlavním zaměřením je angličtina, vyučujeme ale i němčinu, francouzštinu,...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola LIBERE jazykovka
LIBERE jazykovka
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština, vietnamština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě. Kurzy pro dospělé, studenty a...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola FRESH SCHOOL
FRESH SCHOOL
Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a španělštiny pro děti i dospělé. Naši lektoři jsou jazykově i pedagogicky vzdělaní a mají několikaletou praxi. Při výuce klademe důraz na praktičnost, nácvik...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola ACE - jazykové studio
ACE - jazykové studio
ACE jazykové studio Výuka jazyků pro dospělé i děti po celé Praze i v zahraničí! Skupinová výuka angličtiny pro dospělé i děti probíhá v našich učebnách u metra B Palmovka. Individuální výuka jazyků (angličtina, němčina, francouzština,...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola Iguana Languages
Iguana Languages
Naučte se nový jazyk online po Skypu, Messengru a nebo telefonu (nebo WhatsApp) Naučte se nový jazyk tak, že můžete dělat co opravdu milujete! Co dělá učení tak svůdným?...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola MY SCHOOL
MY SCHOOL
Jsme profesionální jazykové centrum, které si zakládá na individuálním přístupu a přátelské rodinné atmosféře. Nabízíme efektivní výuku angličtiny, při které klademe velký důraz na praktické používání jazyka v každodenní komunikaci a...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE
PRAGUE INSTITUTE
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE byla založena v roce 2000 a od té doby poskytuje kvalitní služby v oblasti výuky cizích jazyků na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Nabízíme široké spektrum všeobecných a odborných jazykových kurzů...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola ITS International School
ITS International School
Jazyková škola ITS má s výukou jazyků zkušenosti od roku 1992. Zabýváme se výukou jazyků v kurzech pro veřejnost, v organizacích a firmách, dále i přípravou studentů ke cambridgeským jazykovým certifikátům PET, KET, FCE, CAE, nově i ke zkoušce...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola FACTUM jazykovka
FACTUM jazykovka
Nabízíme výuku jazyků, překlady a tlumočení. Zajišťujeme pobytové kurzy. Provozujeme volně přístupnou databázi učitelů jazyků a překladatelů. Poskytujeme pracovní příležitosti pro učitele, překladatele a tlumočníky.Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy