Jazykové školy Praha východ Sulice

jazyce mezi spolužáky. Daný princip se shoduje s principem přímé metody. V anglickém jazyce zvolilo možnost občas žáků. Oproti tomu v ruském jazyce se žáků přiklonilo spíše k možnosti často. I možnost velmi často zvolilo v ruském jazyce poměrně více žáků než v Sulic jazykové škole jazyce anglickém. Z výsledků tedy vyplývá, že více žáci mezi sebou komunikují v ruském jazyce. V grafu č. si můžeme všimnout výrazného rozdílu mezi anglickým a ruským jazykem. V ruském jazyce se výrazné procento žáků, přesně přiklonilo k variantě často či jazykovou školu Sulice velmi často. Oproti tomu v anglickém jazyce učitel na žáky v cílovém jazyce mluví o něco méně. K variantě často či velmi často se v tomto případě přiklonilo žáků anglického jazyka. Z celkového porovnání výsledků nám jednoznačně vyplývá, že úkolová metoda je o nějaké procento častěji využívána v hodinách ruského jazyka. Větší procento žáků ruského jazyka ve srovnání s anglickým se přiklonilo k variantě často či velmi často. Celkově se však tato metoda v hodinách ruského i anglického jazyka využívá spíše jen Herink občas, popřípadě často. Celkové výsledky úkolové metody byly velmi vyrovnané. Zanedbatelné procento respondentů se přiklonilo k možnosti nikdy. Vyhodnocení lexikální metody V lexikální metodě je hlavní důraz kladen na osvojování slovní zásoby. V hodinách se se slovní zásobou pracuje různě. Žáci používají slovníky, hledají synonyma, antonyma. Přiřazují věty se stejným významem. Slovní zásoba Kocanda

zpravidla nevychází z učebnice, ale do hodin je zařazována podle frekvence použití slov v časopisech, knihách, novinách apod. V hodinách se neklade důraz na gramatiku, ale na osvojování různých slovních spojení a frází. Žáci mají možnost pracovat s počítačem. Na základě jazyková škola Sulice dané charakteristiky bylo sestaveno výroků, dle kterých lze rozpoznat, zda učitelé ve svých hodinách danou metodu využívají. Učitelka soukromých mateřských škol Prahou východ Sulicemi

Školou jazykovou Sulicemi

klade důraz na slovní zásobu. Slovíčka se učíme ve frázích. Slovíčka vychází z učebnice. Na počítači či ve slovníku vyhledáváme Osnice synonyma a antonyma. V hodinách přiřazujeme k sobě slova se stejným či opačným významem. Následující grafy znázorňují výsledky jazyková škola Sulice výzkumu. Graf č. Důraz na slovní zásobu Graf č. Slovíčka ve frázích Graf č. Slovíčka vychází z učebnice Graf č. Hledání synonym a antonym Graf č. Přiřazování slov Graf č. zobrazuje, zda učitel klade v hodinách důraz na slovní zásobu. Z grafu je viditelné, že jak v ruském, tak i anglickém jazyce se výsledky pohybují spíše v pravé části. Variantu často či velmi často zvolilo v anglickém jazyce žáků a v ruském jazyce žáků. Z toho vyplývá, že v obou jazycích učitelé kladou velký důraz na slovní zásobu, která je prvním předpokladem pro lexikální metodu. V grafu č. je vidět, jakým způsobem se žáci učí slovíčka. Zda se je učí odděleně či v jednotlivých větách Zdiměřice či frázích. Celkově se žáci v obou jazycích přiklánějí k variantám občas či často. Variantu často či velmi často si v anglickém jazyce vybralo žáků, v jazyce ruském přesná polovina respondentů. Je tedy zřejmé, že v obou jazycích se žáci z poloviny učí slovíčka.

Copyright © 2022 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Sulicím
Jazyková škola škola Perfect
škola Perfect
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola Lingua Nova
Lingua Nova
Věnujeme se výuce angličtiny pro děti. Naším cílem je získání základní slovní zásoby, schopnosti jednoduché komunikace a orientace v jazyce. Jednotlivé kurzy jsou tvořeny na základě spirálovitě se rozvíjejícího učebního plánu. Již od roku...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola Věra Skalská
Věra Skalská
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Jazyková škola škola Rybička
škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Jazyková škola LANGFOR
LANGFOR
Nabídka kurzů anglického, německého a španělského jazyka pro firmy a veřejnost. Zajištění překladů a tlumočení. LANGFOR CZ s.r.o. je česká společnost se sídlem v Říčanech, kde provozuje jazykovou školu nabízející kurzy jazyků pro veřejnost....Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola Wonderland Academy
Wonderland Academy
Jsme jazyková základní škola. Základní výuka probíhá v českém a anglickém jazyce. Třetí jazyk je vyučován již od druhé třídy. Výuka probíhá pod vedením rodilých mluvčí. Pořádáme i mimoškolní aktivity.Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Jazyková škola Perfect firma
Perfect firma
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Lucie Basíková
Lucie Basíková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola jazykovka OBZOR
jazykovka OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Uhříněves
Jazyková škola Rybička firma
Rybička firma
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola Růžena Pokorná
Růžena Pokorná
Výuka anglického, německého, ruského, francouzského, italského, španělského a arabského jazyka pro jednotlivce i skupiny.Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola OBZOR jazykovka
OBZOR jazykovka
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Petrovice
Jazyková škola Alena Kuzmová
Alena Kuzmová
Soukromá malá jazyková škola soustředěná na výuku angličtiny pro dospělé, středoškoláky a žáky od 13 let zahájila svou činnost v červnu r. 1999. Její původní i současné hlavní zaměření je individuální výuka přizpůsobená potřebám...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola LIBERE
LIBERE
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě, doučování. Maximálně 5 studentů ve...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov