Jazykové školy Praha východ Klecany

pro práci další skupiny apod. Janiš, s. Práce ve skupinách umožňuje aktivní zapojení žáků a je pro ně zajímavá, pestrá a podnětná. Žáci jsou při skupinové výuce centrem třídních aktivit a svou činností určují průběh výuky. Přestože pracují ve skupinách, jazykových škol Klecanech individuální přínos ve skupině je dobře viditelný, protože výsledky práce skupiny jsou závislé na každém jejím členovi. Učitel stejně jako při frontální výuce organizuje a řídí průběh výuky, navíc však přibírá roli průvodce, poradce a pomocníka, proto se v souvislosti se skupinovou výukou používá pro činnost učitele termín vedení žáků. Sitná, s. Ideální počet žáků ve třídě pro skupinovou výuku, obzvláště pro organizační i obsahové zvládnutí probírané látky a zaručující dostatek času pro práci skupin i Budovec podnětů pro jejich činnost a závěrečné zhodnocení, je žáků. Pokud klesne počet žáků pod stává se skupinová výuka neefektivní. Výhledy Pokud naopak přesáhne stává se práce ve třídě organizačně i časově velmi náročnou. Sitná, s. Nejmenší možný počet žáků ve jazyková škola Klecany skupině jsou dva, což bývá v literatuře označováno také jako párová výuka, které je v této práci věnována samostatná kapitola. Autoři zabývající se problematikou skupinové výuky se shodují, že ideální počet žáků ve skupině je tři až pět. Při skupinové výuce mohou žáci pracovat v homogenních skupinách, které tvoří žáci na přibližně stejné výkonnostní úrovni, nebo heterogenních

skupinách, které jsou tvořeny žáky s různým prospěchem. Předností homogenních skupin je možnost zadat žákům úkol přiměřeně náročný jejich výkonnostní úrovni, kdy se mohou žáci výkonní více rozvíjet a řešit složitější úkoly, a žáci méně výkonní mohou zažít úspěch z dobře vykonané práce. Výhodou heterogenních skupin je spolupráce žáků při plnění úkolu a jejich vzájemná pomoc. Nevýhodou však může být, že nejlepší žák v heterogenní skupině vypracuje úkol sám a ostatní žáci toho využijí. Zormanová, jazykovými školami Klecan s. Při skupinové práci by měl učitel dbát na to, aby žáci nepracovali ve stále stejných skupinách, ale složení pracovních skupin by Podbaba mělo být pravidelně obměňováno. Prací v měnících se skupinách jsou podporovány partnerské vazby, pestrá skupinová spolupráce, autosklo Prahou východ Klecany

Klecanům jazykovým školám

zlepšování třídního, sociálního a pracovního klimatu a schopnost žáků pracovat s novými členy týmu bez předsudků. Sitná, s. Při Ládví sestavování pracovních skupin má učitel na výběr z řady možností, jak do nich žáky rozdělit. Žáci mohou být do skupin rozděleni náhodně, nebo formálně např. pomocí losu, podle seznamu, místa v lavici apod., podle pohlaví, na základě interpersonálních vztahů mezi žáky, podle učebních výsledků, povahy obsahu a cílů výuky, předpokládané délky spolupráce nebo podle stylu spolupráce ve skupině. Janiš, s. Lojová a Vlčková s. také poukazují na možnosti, kdy může učitel podle charakteru učební úlohy vytvářet skupiny podle jazyková škola Klecany stejného stylu učení, nebo naopak kombinovat ve skupinách žáky s rozdílnými učebními styly, což vede žáky k vzájemné pomoci, kompenzaci.

Copyright © 2022 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Klecanům
Jazyková škola škola Domluvte se
škola Domluvte se
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce. Firemní jazykové...Zobrazit
Praha západ - Roztoky
Jazyková škola Kidr
Kidr
Nabízím interaktivní individuální i skupinovou výuku cizích jazyků, angličtiny, francouzštiny, italštiny či chorvatštiny, dále překlady a tlumočení.Zobrazit
Praha západ - Roztoky
Jazyková škola AKAPOS
AKAPOS
Naše akademie pomaturitních studií není jen pouhá jazyková škola. Je to šance objevit svůj potenciál, nastartovat kariéru a rozvinout své schopnosti. A to vše navíc v cizím jazyce. Vznikli jsme na základě potřeby nabídnout studentům víc než jen...Zobrazit
Praha 8 - Troja
Jazyková škola Radek Pivoňka
Radek Pivoňka
Zprostředkování sportovních stipendií a studia na vysokých školách v USA.Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola Apex Lingua
Apex Lingua
Zajistíme výuku cizích jazyků s českými lektory nebo rodilými mluvčími. Nabízíme výuku albánštiny, angličtiny, bulharštiny, čínštiny, maďarštiny němčiny, polštiny, srbštiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, švédštiny a dalších...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE
PRAGUE INSTITUTE
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE byla založena v roce 2000 a od té doby poskytuje kvalitní služby v oblasti výuky cizích jazyků na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Nabízíme široké spektrum všeobecných a odborných jazykových kurzů...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola Glossa - jazykovka
Glossa - jazykovka
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola Anthony Thomas Facer
Anthony Thomas Facer
Provozuji jazykovou školu se zaměřením na výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím.Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Jazyková škola Jeden jazyk nestačí
Jeden jazyk nestačí
loCZECH – český jazyk pro cizince jinak! Nově! Komunikativně! V průběhu let, kdy v naší jazykové škole pořádáme kurzy češtiny pro cizince, jsme zaregistrovali zoufale malé množství kvalitních výukových materiálů využívaných při výuce...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Jazyková škola SPĚVÁČEK
SPĚVÁČEK
Představujeme jazykovou skupinu SPĚVÁČEK, kterou tvoří překladatelská agentura, vzdělávací centrum a jazyková škola. V rámci naší skupiny poskytujeme komplexní jazykové služby nejvyšší jakosti. Špičkové odborné kvality dosahuje zejména...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola AGENTURA EDUCO s.r.o.
AGENTURA EDUCO s.r.o.
Firemní a individuální výuka, jazykové kurzy pro děti a školky. Czech for Foreigners. Jazykové pobyty v zahraničí. Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky. Překlady a tlumočení. Vyučujeme: angličtinu,...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Jazyková škola Iuliia Andrieieva
Iuliia Andrieieva
Zajišťuji výuku němčiny, angličtiny, ruštiny pro děti od 4 let, mládež, dospělé individuálně a ve skupinách.Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola LIBERE jazykovka
LIBERE jazykovka
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština, vietnamština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě. Kurzy pro dospělé, studenty a...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola GASPIK TRADE
GASPIK TRADE
Zprostředkování kurzů českého jazyka pro zahraniční studenty.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Jazyková škola BUMBLE BEE
BUMBLE BEE
Soukromá anglická jazyková škola pro děti předškolního věku od 2,5 do 6 let. Nabídka zájmových klubů, letních programů a odpolední družiny. Cílem školy je nejen výuka jazyka, ale zejména nacházení a rozvíjení jedinečného talentu jednotlivých...Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Jazyková škola Open Doors
Open Doors
Angličtina a francouzština - obecné a specializované kurzy (obchodní jazyk, konverzace, EU institucí) - pro jednotlivce, firmy a instituce.Zobrazit
Praha 6 - Bubeneč
Jazyková škola LANGUAGE ZONE
LANGUAGE ZONE
Jsme jazyková škola, která má dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny a jiných cizích jazyků. Působíme dlouhá léta především v Praze a v Brandýse nad Labem. Naším hlavním zaměřením je angličtina, vyučujeme ale i němčinu, francouzštinu,...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola K-English Servis
K-English Servis
Nabízím výuku anglického jazyka pro firmy, skupiny, individuální zájemce, děti i dospělé všech stupňů pokročilosti. Zpracovávám překlady či korektury a provádím výuku přes Skype. Překládám webové stránky firem a odborné texty. Nabízím...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola Anglicky za rok
Anglicky za rok
Posláním naší jazykové školy je vzdělávání všech věkových skupin, abychom zlepšili jazykovou vybavenost obyvatel České Republiky. Věříme, že znalost anglického jazyka znamená příjemnější život během zahraničních cest, přijímacích...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola Alfa Language Clubs
Alfa Language Clubs
Jazyková škola nabízí jazykové kurzy individuální i skupinové maximálně do 6 studentů, pro veřejnost i firmy. Vyučuje Anglický, Německý, Francouzský, Ruský, Španělský i Italský jazyk. Pořádá akreditované kurzy pro DVPP. Zajišťuje překlady i...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice