Jazykové školy Praha 10 Skalka

proč není na prvním místě u studentů ve věku let cestování do zahraničí, může být fakt, že tohoto šetření se zúčastnilo mnoho manažerů právě ve věku čtyřicátníků, kteří aktivně používají anglický jazyk v rámci svého zaměstnávání a tato znalost angličtiny je pro ně tedy během cestování v zahraničí dostačující, tudíž není hlavním důvodem k učení se angličtiny. Na základě našeho dotazníkového šetření se nám tato hypotéza nepotvrdila. Důležitou bariérou navštěvování kurzů je finanční náročnost jazykových kurzů. Podle informací z odborné literatury se dalo očekávat, že jako jednu z hlavních bariér k učení se anglického jazyka Skalka studenti uvedou finanční náročnost jazykových kurzů. Podle ohlasů respondentů se však ukázalo, že již zmíněná finanční náročnost se Zahradní Město řadí v rámci mnou nabídnutých možností až na páté místo. Větší váhu pro studenty v Kroměříži mají dokonce i minulé neúspěchy v učení se cizích jazyků. Tato hypotéza se nám tedy vůbec nepotvrdila. Je tedy na místě položit si otázku proč Zřejmě se nabídne více Skalce školách jazykových odpovědí. Jako nejdůležitější z nich uvedu fakt, že na většinu firemních kurzů na Kroměřížsku, podle mé vlastní zkušenosti, vždy minimálně částečně přispívá zaměstnavatel, takže učení se anglického jazyka není pro dospělé studenty příliš finančně jazykovým školám Skalky náročné. Do oblasti finanční náročnosti kurzů by patrně bylo možné zahrnout například i financování dojíždění do kurzů, které

probíhají ve větším městě. V případě Kroměříže však není nutné k tomuto kroku přistupovat, neboť podle zkoumání nabídky školou jazykovou Skalku jazykového vzdělávání v Kroměříži, je trh dostatečně nasycen. Dalším důvodem mohou být například nízké ceny kurzů v porovnání s ostatními regiony. Pokud srovnám ceny kurzů v Kroměříži například s cenami nabízenými v Praze či Brně, zjistím poměrně znatelný rozdíl ve prospěch Kroměříže. Spíše je však pravděpodobnější první z možností. Ženy jsou více motivovány k učení se angličtiny než muži, jelikož chtějí dosáhnout stejných pracovních příležitostí. Ačkoliv v dokumentu týkajícím se výzkumného šetření na téma jazyková škola Skalka Vzdělávání dospělých v ČR se tématu motivovaných žen ke vzdělání žijících v menších městech, kterým Kroměříž beze sporu je, Zborov tvářili negativně, moje práce toto tvrzení vyvrátila. Skutečně se nám potvrdilo, že ženy v Kroměříži jsou k učení se angličtiny více motivovány právě z důvodu touhy po lepším budoucím pracovním uplatnění, ačkoliv co se týká využití anglického jazyka v Strašnická zaměstnání, u obou pohlaví se vyskytuje na přibližně stejné úrovni. Tato hypotéza může být částečně vysvětlena poměrně značnou skalský pražský plavou s kojencem

Jazyková škola Skalka

mírou nezaměstnanosti, jež panuje v okrese Kroměříž, a ženy tedy zřejmě navštěvují dobrovolně kurzy anglického jazyka ve snaze vyrovnat se svými znalostmi svým mužským protějškům. Tato hypotéza se potvrdila. Frekvence učení se anglického jazyka závisí na věku studentů. Čím jsou studenti starší, tím častěji se učí anglický jazyk. Po prostudování výsledků grafu odpovídajících na tuto otázku dojdeme k.

Copyright © 2022 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Skalce
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Anglická školka Kryštof
Anglická školka Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Active Communication
Active Communication
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola VISTA WELCOME
VISTA WELCOME
Vista Welcome je již zavedenou školou (vznikli jsme v roce 1997), vedenou týmem s dlouholetými zkušenostmi na poli výuky cizích jazyků. Během naší existence se nám na již značně zaplněném trhu podařilo získat a zejména si udržet řadu renomovaných...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola BOHEMIA INSTITUT
BOHEMIA INSTITUT
Nabízí jazykové kurzy i pomaturitní či firemní: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština. Kurzy všech typů: obecné, konverzační, zkouškové. Zajišťujeme manažerské kurzy: právo, management, psychologie, marketing,...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Magda Lisá
Magda Lisá
Provozujeme jazykovou školu. Nabízíme firemní a individuální výuku, kurzy pro veřejnost, on-line testy, studium v zahraničí či překlady.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola AZ Study
AZ Study
Zabýváme se zprostředkováním jazykového studia v zahraničí a pracovních programů.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola INTO Education
INTO Education
Nabízíme středoškolské studijní pobyty, studium v zahraničí v různých koutech světa – Evropa, USA, Kanada, Argentina, Austrálie, Nový Zéland.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola STRIATUM
STRIATUM
Pořádání intenzivních individuálních i skupinových jazykových kurzů angličtiny na Maltě. Ubytování pro studenty je zajišťováno v maltských rodinách. Studentům je k dispozici soukromé plážové vybavení.Zobrazit
Praha 10 - Malešice
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola The Villa
The Villa
Nabídka individuální i skupinové jazykové výuky, studia v zahraničí, překladů a korektury, firemních jazykových kurzů na míru či odborných seminářů - angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština, finština, čeština a dalších....Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola ROLINO
ROLINO
Jazyková škola. Výuka dětí od 4 let až po maturanty: angličtina, němčina a ruština. Jazykové kurzy dospělých: angličtina, němčina a španělština. Kurzy firemní, individuální a příprava na zkoušky. Používáme vlastní učebnice. výuka cizích...Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola The British Academy of language
The British Academy of language
Nabízíme semestrální kurzy angličtiny. Obecné i přípravné. Příprava na Cambridge zkoušky: KET, PET, FCE, CAE, BEC Vantage a IELTS. Individuální a firemní výuka. Lektoři jsou rodilí mluvčí - senior teachers, dojíždějí do firem po Praze zdarma.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola JŠ Miramare
JŠ Miramare
Specializujeme se na pomaturitní studium anglického, německého, španělského, italského, ruského a francouzského jazyka. Poskytujeme kurzy pro veřejnost, individuální výuku, překlady a tlumočení, zkoušky City & Guilds i jazykový audit. Dále...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Agentura Babylon
Agentura Babylon
Vyučujeme angličtinu, arabštinu, češtinu pro cizince, čínštinu, francouzštinu, italštinu, turečtinu, němčinu a další jazyky. Nabízíme individuální a firemní kurzy, skype learning, připravujeme na maturitu, FCE a další jazykové zkoušky.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Kryštof
Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje