Jazykové školy Praha východ Pacov

toho, jakou variantu zvolíme. Při realizaci první varianty dosáhne čistý zisk výše Kč, což je sice méně než v předchozím roce, ale je to způsobeno výrazně zvýšenými investicemi do vybavení jazykové školy a také vyššími náklady na reklamu. U obou investic Pacov jazykovou školu předpokládáme, že se nám v dalších letech podnikání vrátí. V grafu vidíme, že tržby v první variantě třetího roku vzrostly na Kč oproti Kč ve druhém roce. Právě tento nárůst nám umožňuje výše zmíněné investice. Pokud bychom realizovali druhou variantu, dosáhl by čistý zisk Kč, což je o něco více než v prvním roce podnikání. Tržby by činily Kč, což je sice o Kč více než v předchozím roce, ale Pacov jelikož náklady na lektory by se oproti druhému roku téměř zdvojnásobily, propadl by se čistý zisk pod úroveň druhého roku. Nebylo by tedy možné uskutečnit žádné významné investice, což by nás limitovalo při rozvoji podnikání do budoucna. Jako jednoznačně výhodnější se školy jazykové Pacovem tedy jeví první varianta. Sociální a zdravotní pojištění jsme počítali sazbami platnými pro rok i když se dá očekávat, že v dalších Březí letech dojde k jejich zvýšení. Není ovšem jasné o kolik a předpokládáme, že rozdíl mezi současnými a novými sazbami nebude tak výrazný, aby podstatně ovlivnil náš hospodářský výsledek. rok rok rok rok varianta varianta Odhad finančních toků Tabulka Odhad výkazu cash flow pro první tři roky ve zjednodušeném rozsahu v Kč Výkaz cash flow rok rok rok varianta varianta A. Stav peněžních prostředků na

začátku účetního období Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním Účetní odpisy Změna stavu rezerv Změna stavu Radošovice zásob Změna stavu pohledávek Změna stavu krátkodobých závazků Snížení krátkodobých úvěrů B. Čistý peněžní tok z běžné činnosti Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv C. Čistý peněžní tok z investiční činnosti Změna jazykovým školám Pacovu stavu dlouhodobých závazků D. Čistý peněžní tok z finanční činnosti E. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků F. jazyková škola Pacov Stav peněžních prostředků na konci účetního období Účetní zisk před zdaněním uvedený ve výkazu cash flow jsme odvodili z výkazu zisku a ztráty, z hospodářského výsledku připadajícího na celou společnost před zdaněním. Ačkoli budeme podnikat jako dvě samostatné OSVČ a budeme si platit pojistné na sociální a zdravotní pojištění a daně individuálně, výkaz cash flow jsme sestavili pro oba podnikatele společně, aby byl vidět tok peněžních prostředků za celý podnik. Vybrané ukazatele finanční analýzy Ze široké škály ukazatelů finanční analýzy jsme pro své potřeby vybrali Rentabilitu vlastního kapitálu ROE, jelikož vyjadřuje míru zhodnocení vlastních zdrojů užitých k financování projektu neboli kolik Kč zisku přinesla Kč vlastního kapitálu. V následující tabulce vidíme, že tento ukazatel ve Voděrádky druhém roce vzrostl o oproti prvnímu roku a v první variantě třetího roku zůstal na stejné úrovni jako v předchozím roce. Je to dáno tím, pacovskými pražskými půjčit dodávka

Jazyková škola Pacov

že čistý zisk byl nižší v důsledku investic do vybavení jazykové školy a zvýšení nákladů na reklamu. Očekáváme, že tyto investice.

Copyright © 2021 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Pacovu
Jazyková škola Lucie Basíková
Lucie Basíková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola LANGFOR
LANGFOR
Nabídka kurzů anglického, německého a španělského jazyka pro firmy a veřejnost. Zajištění překladů a tlumočení. LANGFOR CZ s.r.o. je česká společnost se sídlem v Říčanech, kde provozuje jazykovou školu nabízející kurzy jazyků pro veřejnost....Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola jazykovka OBZOR
jazykovka OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Uhříněves
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola OBZOR jazykovka
OBZOR jazykovka
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Petrovice
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola Lingua Nova
Lingua Nova
Věnujeme se výuce angličtiny pro děti. Naším cílem je získání základní slovní zásoby, schopnosti jednoduché komunikace a orientace v jazyce. Jednotlivé kurzy jsou tvořeny na základě spirálovitě se rozvíjejícího učebního plánu. Již od roku...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Mravene
Mravene
Provoz jazykové školy. Nabídka firemní a individuální výuky.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola Perfect firma
Perfect firma
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Darren Crown
Darren Crown
Nabízím individuální i skupinovou výuku, překlady, tlumočení a korektury anglického jazyka. Dále zajišťuji koučink výslovnosti pro hudební umělce.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola škola Perfect
škola Perfect
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola Věra Skalská
Věra Skalská
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Jazyková škola Rybička
Jazyková škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 9 - Kyje