Jazykové školy Praha 9 Praha 21

praxi to pak probíhá nejčastěji formou hry Kuba řekl. Důležitým prvkem metody TPR je uvolněnost a pocit bezpečí. Učitel by měl v Praha 21 žácích vzbuzovat pocit úspěchu. V hodinách žáci často sedí v kruhu nebo se pohybují po třídě. Na základě dané charakteristiky v teoretické části bylo sestaveno následujících výroků charakteristických pro metodu TPR Učitelka nám zadává rozkazy v cizím jazyce, které posléze vyplňujeme. V hodinách hrajeme hry typu Kuba řekl Učitelka nám předvádí dané pokyny např. vezme tužku, dotkne se nosu, V hodinách se pohybujeme po třídě a sedáváme v kruhu. V hodinách se cítím uvolněně a nemám strach. Výsledky výzkumu jsou zaznamenány v následujících grafech. Graf č. Rozkazy v cizím jazyce Graf č. Hra Kuba řekl Graf č. Předvádění pokynů Graf č. Pohyb po třídě, sezení jazykovým školám Prahy 21 v kruhu Graf č. Pocit uvolněnosti Když se podíváme na výše uvedené první čtyři grafy, zobrazující jednotlivé charakteristiky metody celkové fyzické reakce, můžeme si všimnout vyrovnaných výsledků v obou jazycích. Jediným výrazným rozdílem je poslední graf, týkající se uvolněnosti v hodinách. První graf znázorňuje četnost použití rozkazů v cílovém jazyce, které žáci mají za úkol plnit. V ruském i anglickém jazyce jsou výsledky téměř vyrovnané. Z grafu je patrné, že učitelé anglického jazyka zadávají rozkazy v cílovém jazyce Cyrilov často či velmi často v v jazyce ruském v Tento princip je tedy hojně využíván v obou jazycích. V grafech č. a však výsledky jednoznačně Praze 21 jazykovými školami

hovoří o nevyužití principů metody celkové fyzické reakce ani v jednom z jazyků. Jak vyplývá z grafu č. kde je zobrazena frekvence použití her typu Kuba řekl, učitelé jak ruského, tak anglického jazyka dané typy her prakticky nevyužívají. Odpověď nikdy či občas v anglickém jazyce zvolilo žáků a v jazyce ruském žáků. Podle grafu č. učitelé ve svých hodinách názorně nepředvádí dané pokyny. Odpověď nikdy či občas vybralo v anglickém jazyce žáků a v jazyce ruském žáků. Z toho tedy vyplývá, že ani tento princip metody TPR se školou jazykovou Prahu 21 v hodinách cizích jazyků téměř nepoužívá. Zda učitelé ve svých hodinách stojí před třídou a od žáků vyžadují, aby seděli v lavicích, či preferují spíše posezení v kruhu či pohyb po třídě, je vidět v grafu č. I v tomto případě žáci opět vybírali mezi Praha 20 odpovědí nikdy či občas. V anglickém jazyce tyto možnosti vybralo respondentů a v ruském jazyce Poslední graf č. nabízí srovnání toho, jak se žáci v hodinách cizích jazyků cítí. Zda jsou pod neustálým tlakem či se cítí uvolněně a příjemně. Zde je vidět rozdíl několika procent mezi ruským a anglickým jazykem. Na první pohled je patrné, že se žáci více uvolněně cítí v hodinách ruského jazyka. Chvaly Žáci ruského jazyka nemívají pocit strachu a cítí se uvolněně v případů, kdy si vybrali možnost často či velmi často. Naopak v jazyková škola Praha 21 anglickém jazyce tyto možnosti zvolilo pouze Co se týče anglického jazyka, jednotlivé odpovědi jsou velmi vyrovnané. Při celkovém

Jazyková škola Praha 21

zhodnocení metody celkové fyzické reakce je na první pohled zřejmé, že základní principy této metody jako je plnění rozkazů podle.

Copyright © 2021 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Praze 21
Jazyková škola Mravene
Mravene
Provoz jazykové školy. Nabídka firemní a individuální výuky.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola Darren Crown
Darren Crown
Nabízím individuální i skupinovou výuku, překlady, tlumočení a korektury anglického jazyka. Dále zajišťuji koučink výslovnosti pro hudební umělce.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola jazykovka OBZOR
jazykovka OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Uhříněves
Jazyková škola Jazyková škola Rybička
Jazyková škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 9 - Kyje
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola OBZOR jazykovka
OBZOR jazykovka
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Petrovice
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola LANGFOR
LANGFOR
Nabídka kurzů anglického, německého a španělského jazyka pro firmy a veřejnost. Zajištění překladů a tlumočení. LANGFOR CZ s.r.o. je česká společnost se sídlem v Říčanech, kde provozuje jazykovou školu nabízející kurzy jazyků pro veřejnost....Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola Lucie Basíková
Lucie Basíková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola Filip Vladyka
Filip Vladyka
Jazyková škola Vladyková vznikla v roce 1999. V nabídce Jazykové školy Vladyková naleznete specializované kurzy pro děti od 6 let pouze s vysokoškolsky vzdělanými lektory s pedagogickým zaměřením, firemní kurzy, individuální i skupinové kurzy pro...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola Amazoňan
Amazoňan
Nabízíme jazykové kurzy firemní, individuální, skupinové, pro dospělé i děti. Aj, Fj, Ně, Rj, It, Šj. Rodilí mluvčí, čeští lektoři, kombinovaná výuka. Skupinky max. 6 studentů. Výhodné permanentky. Vyučujeme v našich učebnách, u vás v...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola VISTA WELCOME
VISTA WELCOME
Vista Welcome je již zavedenou školou (vznikli jsme v roce 1997), vedenou týmem s dlouholetými zkušenostmi na poli výuky cizích jazyků. Během naší existence se nám na již značně zaplněném trhu podařilo získat a zejména si udržet řadu renomovaných...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Anglická školka Kryštof
Anglická školka Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Active Communication
Active Communication
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola BOHEMIA INSTITUT
BOHEMIA INSTITUT
Nabízí jazykové kurzy i pomaturitní či firemní: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština. Kurzy všech typů: obecné, konverzační, zkouškové. Zajišťujeme manažerské kurzy: právo, management, psychologie, marketing,...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice