Jazykové školy Praha 5 Zbraslav

Nejčastější příležitostí bylo hraní her na počítači, když šlo o komunikaci s anglicky mluvicím spoluhráčem nebo používání anglických termínů. Dalším oblastí, při které se žáci šestých tříd setkávali s angličtinou v mimoškolním prostředí, bylo pochopitelně cestování a s ním spojené aktivity, jako nakupování a ptaní se na cestu. Oproti tomu málo populární bylo čtení knih nebo jiný kratších textů. Problém tkvěl v nedostatku kompetence si text přeložit. Stejná situace nastala i se sledováním filmů v anglickém jazykovým školám Zbraslavi jazyce. Kategorie kompenzace překážek v učení se angličtině a komunikaci v jazyce Co děláš, pokud nevíš nějaké slovíčko Používáš Praha 16 slovník Kdo Ti pomáhá s angličtinou Nejvyšší procento odpovědí na otázku, co žáci dělají, pakliže nerozumí nějakému slovíčko, byl, jazyková škola Zbraslav že používají slovník. Zatím preferují slovník papírový před digitálním médiem v rámci snadnějšího vyhledávání, je tzv. hned po ruce. Internetové slovníky žáci používali také, hlavně při vyhledávání slovíček během hraní her. Žáci vybráni pro kvalitativní část uměli o strategiích hovořit. Často ve svých výpovědích použili techniky ze své vlastní zkušenosti. Ku příkladu v části doporučení pro ostatní jak se lépe učit CJ. Používali jak strategie přímé tak i nepřímé, čili všech šest podskupin strategie Lahovičky kognitivní, kompenzační, paměťové strategie, metakognitivní strategie, afektivní strategie a sociální strategie. Oxfordová, Výzkum

strategie učení se cizímu jazyku Vlčková, Tento disertační výzkum byl založen na kvantitativním základě. Spolu s inventářem strategií byl použit dotazník zkombinovaný s dalšími metodami interview, technika volných písemných výpovědí. Výzkum byl prováděn na základě jazykovou školu Zbraslav klasifikace Oxfordové taktéž zmíněné v této diplomové práci. Šetření se konalo na brněnských gymnáziích ve třetích ročnících čtyřletých studijních programů nebo v ekvivalentních ročnících víceletých gymnázií. Výzkumné šetření bylo dále doplněno o jazyková škola Zbraslav polostrukturované interview s učiteli studentů a o volné výpovědi žáků. Mimo jiné cílem bylo zjistit a popsat obecné charakteristiky Praha 12 učení se CJ u studentů gymnázií a popsat používání strategií. U zapojených respondentů bylo zjištěno používání zkoumaných strategií. Z se používané strategie týkaly učení se angličtině, jakožto nejhojněji preferovaný jazyk. Přímé strategie klasifikace dle

Zbraslaví jazykovými školami

Oxfordové, byly využívány více než nepřímé. Nejvíce používané jsou kompenzační strategie. Pořadí ostatních strategií z inventáře bylo ve výzkumu Vlčkové zjištěno následovně Kognitivní, metakognitivní, sociální, paměťové a afektivní. Celkově byla úroveň používání zkoumaných strategií nízká. Téměř nepoužívané se jevily paměťové strategie auditivního charakteru pamatování si Barrandov slovíčka na základně jeho zvukové podoby, apod. Jak upozorňuje Vlčková ve své disertační práci, kritické výsledky obdržela hlavně v některých oblastech metakognitivních strategiích. Žáci se neučili systematicky. To znamená, že si nekladou krátkodobé cíle a.

Copyright © 2023 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Zbraslavi
Jazyková škola Channel Crossings firma
Channel Crossings firma
Již 21 let se zaměřujeme na výuku jazyků pro firmy i veřejnost, pořádáme skupinové i individuální kurzy na míru v ČR i v zahraničí. Dále zajišťujeme tlumočení a překlady vč. expresních a soudních. Poskytujeme speciální nabídky a množstevní...Zobrazit
Praha 5 - Radotín
Jazyková škola Růžena Pokorná
Růžena Pokorná
Výuka anglického, německého, ruského, francouzského, italského, španělského a arabského jazyka pro jednotlivce i skupiny.Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola školka Kryštof
školka Kryštof
Školky a Club Junior v různých lokalitách. Profesionální v přístupu i obsahu. Nabízíme výuku angličtiny pro děti od 3 do 18 let a výuku angličtiny, němčiny a španělštiny pro dospělé.Zobrazit
Praha západ - Černošice
Jazyková škola škola Rybička
škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Jazyková škola Rybička firma
Rybička firma
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 4 - Modřany
Jazyková škola LINGUA ERB
LINGUA ERB
Výuka jazyků pro podniky, soukromé klienty, skupiny či jednotlivce českými lektory i rodilými mluvčími. Nabídka překladů a tlumočení.Zobrazit
Praha 4 - Kamýk
Jazyková škola GIORGIO
GIORGIO
Nabídka kurzů a překladů italského, anglického i německého jazyka.Asociace Evropské centrum starého sakrálního umění (ECSSU) organicky vzešla z širšího spektra oficiálních památkářských a kulturně-vzdělávacích institucí, které usilovaly o...Zobrazit
Praha 4 - Hodkovičky
Jazyková škola Jazyková škola Sentia
Jazyková škola Sentia
Již více než 25 let nás najdete v srdci Lhotky na Praze 4. Naše certifikovaná škola s rodinnou atmosférou Vám nabízí jak firemní a veřejné jazykové kurzy, tak i speciální balíčky individuální výuky a jedinečné kurzy vedené metodou Helen Doron...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola Threshold Training Associates
Threshold Training Associates
Zajišťujeme výuku jazyků ve firmách, jazykové kurzy pro veřejnost, letní intenzivní jazykové kurzy i jazykové pobyty v zahraničí. Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny a češtiny pro cizince. Vedeme...Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Jazyková škola LIBERE
LIBERE
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě, doučování. Maximálně 5 studentů ve...Zobrazit
Praha 4 - Lhotka
Jazyková škola Wonderland Academy
Wonderland Academy
Jsme jazyková základní škola. Základní výuka probíhá v českém a anglickém jazyce. Třetí jazyk je vyučován již od druhé třídy. Výuka probíhá pod vedením rodilých mluvčí. Pořádáme i mimoškolní aktivity.Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Jazyková škola Markéta Blažejová
Markéta Blažejová
Nabízím výuku, tlumočení a překlady anglického a německého jazyka a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Jazyková škola Domluvte se
Domluvte se
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce.Zobrazit
Praha 4 - Braník
Jazyková škola Věra Skalská
Věra Skalská
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Jazyková škola škola Perfect
škola Perfect
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola LUDEA
LUDEA
Nabízíme jazykové kurzy na míru. Učíme angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu a španělštinu. Vyučujeme v malých skupinkách. Poskytujeme také individuální či párovou výuku. První hodina zdarma (možnost seznámení se s lektorem)....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Jazyková škola Alena Kuzmová
Alena Kuzmová
Soukromá malá jazyková škola soustředěná na výuku angličtiny pro dospělé, středoškoláky a žáky od 13 let zahájila svou činnost v červnu r. 1999. Její původní i současné hlavní zaměření je individuální výuka přizpůsobená potřebám...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Rybička
Rybička
Jazyková škola Rybička Praha již patnáct let nabízí kvalitní výuku cizích jazyků pro děti od 3 do 18 let a pro dospělé. Naší specializací je zejména angličtina pro děti - naše jazyková škola nabízí prvotřídní kurzy angličtiny pro...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola AKCENT International House Prague, družstvo
AKCENT International House Prague, družstvo
Jazyková škola AKCENT IH Prague působí na trhu již od roku 1990. Od té doby jsme se stali jednou z největších soukromých škol v České republice a zaměstnáváme více než 120 zaměstnanců. Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny,...Zobrazit
Praha 4 - Michle