Jazykové školy Praha 5 Stodůlky

způsob zapamatování pomocí zasazování slov do příběhu. Ad Využívání metafor využívání akustických nebo vizuálních elementů. Praha 13 Vizualizace probíhá buď v představě, nebo pomocí kreseb a obrázků. Sémantické seskupování paměťová technika, při níž jsou Stodůlky jazykovými školami vyzdvihnuta klíčová slova a vytváří se spoje k ostatním známým slovům. Ad Strukturované opakování jedná se o soustavné opakování Lužiny nabytého učiva ve stále se prodlužujících intervalech. Ad Zde zařazujeme napsání slovíček do kartotéky nebo propojení paměti s fyzickým nebo motorickým aspektem. Vykonáme stejný pohyb, který se učíme v cizím jazyce např. pokyn vstát a dojít k Kognitivní strategie Patří sem jazykovým školám Stodůlkám strategie, které umožňují s cizím jazykem manipulovat a transformovat jej. Janíková, s. Mezi kognitivní strategie Oxfordová zařazuje taktiky jako opakovanou práci s textem, přepisování slovíček za účelem důkladného procvičení, hledání hlavní myšlenky, užití externích materiálů, jako slovníky, encyklopedie, apod. Dále pak zběžné přečtení textu s následným pečlivým znovu přečtením, psaní si poznámek v hodině nebo porovnávání cizího jazyka a ostatními hledání podobností a rozdílností. Cvičení. Přijímání a vysílání informací. Analýza, závěr, hodnocenízdůvodnění. Vytváření struktur pro input a output. Ad Opakování jedná se o strategie k rozvoji porozumění. Žáci provádí poslech vícekrát pro zachycení vícero informací, zpracovávají ústně nebo písemně stejný úkol, apod. Cílem

je spíše rozvoj schopnosti porozumění. Formální cvičení k poslechu s porozuměním a k ortografii zaměření primárně na autentické zdroje Luka live rozhovory. Rozpoznání a použití jazykových vzorů a formulací Oxfordová chápe formulace jako analyzovatelné části jazyka, které Butovice užívá učitel a student by je měl chápat již od počátku svého učení se cizímu jazyku. Vzory jsou určité struktury, které mohou být

Jazyková škola Stodůlky

měněny např. jen v jedné ze svých částí. V zafixované frázi měníme jedno slovo a získáme tak větu novou se správnou stavbou. jazykové školy Stodůlkami Kombinatorní cvičení jsou strategie na propojování již známých prvků při vytváření nových významů, vět nebo delších textů. jazyková škola Stodůlky Praktická jazyková cvičení zde hovoříme o velkém množství cvičení, často je nacházíme v pracovním sešitu. Jejich záměrem je automatizace ve všech řečových dovednostech čtení, psaní, poslech a mluvení. Janíková, Ad Rychlézběžné uchopení informací v této oblasti se jedná o dvě techniky, a to skimming a scanning. Obě techniky se používají při zběžném a rychlém čtení převážně věcných textů. Rozdíl spočívá v pozornosti na detaily. U skimmingu si text rychle přečteme a snažíme se najít hlavní myšlenky, klíčová slova, ostatní detaily nás nezajímají. Oproti tomu scanning se soustředí právě na specifické detaily. Nápomocny nám mohou být cílené otázky. Využívání pramenů pro získávání informací jde o práci se slovníkem, gramatickými přehledy, tabulkami, encyklopediemi a jinými publikacemi. Janíková, Ad Následující strategie se týkají logických postupů, jež mají studentům pomoci porozumět a používat správně.

Copyright © 2023 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola ve Stodůlkách
Jazyková škola Bankovní institut
Bankovní institut
Nabízíme vysokoškolské studium v oborech - Bankovní management, Ekonomika a management podniku, Informační technologie, Oceňování majetku, Právní administrativa v podnikatelské sféře, Finance, IT a management, dále rekvalifikační kurzy, celoživotní...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Jazyková škola nejblíže Stodůlkám
Jazyková škola EXCELLENT
EXCELLENT
Anglická školka pro děti od dvou do sedmi let. Nabídka kurzů angličtiny pro děti i dospělé. Provádíme výuku ve všech světových jazycích (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština). Vyučujeme od úplných začátečníků až po...Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Jazyková škola Centrum vzdělávání
Centrum vzdělávání
Jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, češtiny pro cizince. Skupinové kurzy, individuální a firemní výuka. Doučování předmětů ZŠ, SŠ i VŠ, příprava na zkoušky, počítačové kurzy, překlady a...Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Jazyková škola Threshold Training Associates
Threshold Training Associates
Zajišťujeme výuku jazyků ve firmách, jazykové kurzy pro veřejnost, letní intenzivní jazykové kurzy i jazykové pobyty v zahraničí. Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny a češtiny pro cizince. Vedeme...Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Jazyková škola Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ nabízí široké spektrum kurzů pro veřejnost zaměřených na manažerské dovednosti, komunikaci, prezentaci a další kurzy v oblasti rozvoje osobnosti. V nabídce společnosti jsou také počítačové kurzy balíčku Microsoft Office...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola Markéta Blažejová
Markéta Blažejová
Nabízím výuku, tlumočení a překlady anglického a německého jazyka a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Jazyková škola Language Club
Language Club
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola LIMAG
LIMAG
Specializujeme se na výuku anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Služby v oblasti výuky cizích jazyků jsou zajišťovány českými i zahraničními lektory, kteří disponují dlouholetou praxí u nás i v zahraničí.Jazykové centrum LIMAG...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola KAM
KAM
Výuka jazyků ve firmách či doma u klientů v Praze a okolí. Nabídka překladů a tlumočení. Specializace na anglický jazyk. Učíme všechny věkové kategorie, různé stupně pokročilosti, od úplných začátečníků až po pokročilé. Používáme...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola ROGALEWICZ
ROGALEWICZ
Zajišťujeme jazykové kurzy na míru v Praze a Středočeském kraji: výuka pro podniky, individuální kurzy, základní, konverzační, profesní, víkendové, nárazové, příprava ke zkouškám, příprava na obchodní jednání. Provádíme překlady a...Zobrazit
Praha 6 - Veleslavín
Jazyková škola Březinka
Březinka
Jazyková škola BŘEZINKA (s učebnami na Praze 5) nabízí kvalitní, přátelské a efektivní výuky dětem, mládeži, dospělým i seniorům, firmám, začátečníkům i jakkoli pokročilým studentům. Výuky vedou prověření lektoři, se kterými je radost...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Czech language school
Czech language school
Vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu a češtinu pro cizince včetně odborné přípravy ke studiu na českých školách. Možnost docházení do firem.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Genius
Genius
Naše jazyková škola a překladatelská agentura se specializuje na služby poskytované v rámci řady cizích jazyků. Ve více než 25 jazycích jsme schopni poskytnout profesionální služby v oblasti výuky, jazykových korektur a překladatelství a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola Obchodní akademie
Obchodní akademie
Pořádáme jazykové a kvalifikační kurzy (účetnictví, PC, sekretářka, psaní na PC). Zajišťujeme pomaturitní jazykové studium. Anglická obchodní škola, obor: Business. Bakalářské mezinárodní studium denní i dálkové, obor: Business a Management.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Radek Kovács
Radek Kovács
Nabízíme výuku anglického jazyka.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Jazyková škola pro děti
Jazyková škola pro děti
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Jazyková škola Domluvte se jazykovka
Domluvte se jazykovka
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce.Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Jazyková škola StudyPoint
StudyPoint
Zprostředkujeme studium v zahraničí pro děti, mládež, dospělé i manažery.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Jazyková škola Empire
Jazyková škola Empire
Empire jazyková škola nabízí dynamické a intenzivní kurzy angličtiny pro všechny, kteří se chtějí rychle, efektivně a zábavně naučit cizí jazyk. Naši studenti nejvíce oceňují jedinečnou metodu výuky, kvalitní a příjemné lektory a hezké...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Telegraph Hill
Telegraph Hill
Jazyková škola, která nabízí kurzy angličtiny, španělštiny a němčiny. Poskytujeme individuální nebo firemní jazykovou výuku a také intenzivní jazykové kurzy. Zaměřujeme se na aktivní konverzaci, rozšiřování slovní zásoby, odbourávání...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola INTER-CONTACT
INTER-CONTACT
Nabízíme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov