Jazykové školy Praha 5 Malá Strana

pomocí inventáře a dotazníku sestaveného Vlčkovou na základě klasifikace Oxfordové Dalším cílem bylo objasnit frekvenci používání některých strategií v závislosti na různých charakteristikách respondentů. Nejčastěji používané kognitivní strategie se na škále pohybovaly na hodnotě a týkaly se vypracování poznámek, vytváření souhrnů z nového učiva a zvýrazňování důležitých informací. Autorka logicky vyvozuje závěr, že dospělí studenti pracují pečlivě. Další kognitivní strategií, jež studenti zaznačili jako hojně využívanou je používání ustálených spojení a frází. Oproti tomu málo používanou strategií se stalo procvičování průměr na škále zvláště jedná li se o procvičování jazyka v přirozeném prostředí nebo např. o návštěvu akcí, kde se daným jazykem hovoří. Autorka zdůvodňuje získané výsledky jako možné následky studu, nedostatečnou znalostí jazyka nebo nedostatek času u dospělých jedinců. Nejvíce Malé Strany školách jazykových používanou metakognitivní strategií bylo používání bloku, což jistě souvisí s výše zmíněným zapisováním poznámek. Na druhou stranu jazyková škola Malá Strana málo používanou strategií na škále se stala strategie plánování a stanovování krátkodobých cílů. Jednou ze zvláštních Petřín charakteristik, u nichž byly strategie zkoumány, bylo pohlaví respondentů. Ukázalo se, že ženy používají strategie učení častěji než Malostranská muži. Mezi strategie, jež hojněji užívají ženy, např. bylo dle autorky zařazeno vypracovávání si vlastních souhrnů, zvýrazňování si

podstatných částí učiva. Sledování filmů a poslech rádia využívali více muži. Strategie učení francouzštině jako cizímu jazyku na Staroměstská Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně Koudelková, Tato diplomová práce taktéž využívá klasifikace Oxfordové Šetření bylo prováděno ve jazyková škola Malá Strana dvoujazyčné francouzsko české sekci gymnázia zmiňovaného v názvu práce. Autorka došla k závěru, stejně jako Vlčková že studenti využívají více přímých než nepřímých strategií. Přesné pořadí stanovila takto Studenti nejčastěji používají strategie tak, aby kompenzovali své jazykové neznalosti kompenzační strategie, následně strategie, které zpracovávají a transformují cizí jazyk kognitivní jazykové školy Malou Stranou strategie dále aby organizovali a hodnotili své učení metakognitivní, spolupracovali při učení s ostatní mi sociální, poté strategie pro efektivnější zapamatování a vybavování informací paměťové a nej méně strategie pro řízení svých emocí afektivní. Koudelková, Výzkum ukázal, že studenti málo pracují se svými emocemi, fyzickými ztvárněními, dvoustrannými kart ičkami, apod. jak autorka uvádí, malostranský pražský anglické školce

Jazykovými školami Malé Straně

sporadicky také využívají možností konverzace s rodilými mluvčími, ani ve spolupráci s ostatními, studenti nevykazují velký počet strategií. Jako příčina byl uveden strach mluvit cizím jazykem nebo skutečnost, že zeptat se v češtině je efektivnější, co do času a e Hradčanská nergie studenta. Autorka dále zkoumala strategie v rámci několika ročníků. Rozdíl v používání strategie však nebyl n ijak signifikantní. Co se týká paměťových strategií, nejfrekventovanější byly strategie opakování a vybavování si, kde bylo slovíčko napsané na tabuli..

Copyright © 2022 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola na Malé Straně
Jazyková škola Pavel Vích
Pavel Vích
Výuka anglického jazyka rodilým mluvčím z USA Robertem Bivensem, který žije v ČR již 9 let a lze s ním komunikovat částečně česky. Výuka začátečníků i pokročilých. Příprava na Cambridge zkoušky PET, FCE, CAE + Business English, Proofreading....Zobrazit
Praha 5 - Malá Strana
Jazyková škola nejblíže Malé Straně
Jazyková škola ALTISSIMA
ALTISSIMA
Jazyková škola se specializuje na intenzivní kurzy angličtiny a němčiny. Nabízíme týdenní, víkendové, dopolední a večerní kurzy. Výuka metodou superlearning, rychlé výsledky, důraz na mluvený jazyk. Organizujeme firemní a individuální výuku,...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Jazyková škola Goethe-Institut
Goethe-Institut
Goethe-Institut v Praze (založený v roce 1990) je regionálním institutem pro střední a východní Evropu, který koordinuje práci kulturních institutů v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. V těchto...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola ENGLISH SCHOOL
ENGLISH SCHOOL
Jsme specialisté na angličtinu. Výuka angličtiny až 4x rychlejší přímou-Callanovou metodou. Vyučujeme také Business a Accounting English. Zajišťujeme firemní i individuální výuku a pomaturitní studium. Připravujeme na mezinárodní zkoušky PET a FCE.Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Polský Institut
Polský Institut
Polská historie, věda, film, divadlo, hudba, literatura, výtvarné umění - to jsou oblasti činnosti Polského institutu v Praze, který patří mezi nejstarší polské instituce svého druhu v Evropě. Polský institut v Praze je pokračovatelem kulturního...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Jazyková škola Jazyková škola Empire
Jazyková škola Empire
Empire jazyková škola nabízí dynamické a intenzivní kurzy angličtiny pro všechny, kteří se chtějí rychle, efektivně a zábavně naučit cizí jazyk. Naši studenti nejvíce oceňují jedinečnou metodu výuky, kvalitní a příjemné lektory a hezké...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Telegraph Hill
Telegraph Hill
Jazyková škola, která nabízí kurzy angličtiny, španělštiny a němčiny. Poskytujeme individuální nebo firemní jazykovou výuku a také intenzivní jazykové kurzy. Zaměřujeme se na aktivní konverzaci, rozšiřování slovní zásoby, odbourávání...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola domus linguarum
domus linguarum
Naše jazyková škola se specializuje na individuální jazykové kurzy. Snažíme se tak vyjít vstříc především klientům, kteří mají vysoké nároky na kvalitu výuky a vyžadují osobní přístup ze strany lektora. Individuální jazykové kurzy jsou také...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Language Academy
Language Academy
Pingu´s English je osvědčený kurz angličtiny pro děti od 2 do 9 let. Výuka probíhá hravou a poutavou formou. Sledováním interaktivního videa, zpíváním písniček, vyprávěním příběhů, hraním her a vyráběním různých předmětů se děti naučí...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola INTER-CONTACT
INTER-CONTACT
Nabízíme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Hibernia Language Institute
Hibernia Language Institute
Jsme Hibernia Language Institute - jazyková škola, která zajišťuje jazykové kurzy angličtiny a ostatních světových jazyků pro firmy i veřejnost. Poskytujeme překladatelský a tlumočnický servis včetně překladů se soudním ověřením. V oblasti...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Wall Street English
Wall Street English
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny pro všechny úrovně. Poskytujeme firemní výuku angličtiny, obchodní angličtinu, angličtinu pro právníky, online angličtinu a kurzy pro děti. Také připravíme na Cambridge zkoušky jako FCE, CAE, BEC a TOEFL.Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Jazyková škola EuroEdu
EuroEdu
Anglicko-české gymnázium AMAZON je prestižní soukromé humanitní gymnázium umístěné v samém srdci Prahy. Studium je čtyřleté. Prioritním cílem je naučit studenty anglicky a připravit je pro studium na vysokých školách a univerzitách v ČR i...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Jazyková škola International Study Programs
International Study Programs
Zajišťujeme akademické pobyty v zahraničí pro MBA a Executive MBA programy.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola CZ LINGUA
CZ LINGUA
Nabízíme kurzy češtiny pro všechny úrovně, individuální nebo skupinové (2-5 studentů) v naší škole, ve firmě či doma. Učebny jsou vybaveny moderní technikou, v každé je také PC s připojením k internetu. Po úspěšném zakončení kurzu vystavíme...Zobrazit
Praha 6 - Dejvice
Jazyková škola INFORMATION PLANET
INFORMATION PLANET
Information Planet je jedna z největších studentských agentur s pobočkami po celé Evropě, Jižní Americe, Austrálii i Kanadě - jedná se tedy o celosvětovou síť poboček, které se specializují zejména na pomoc studentům při jejich cestě do Austrálie,...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola BRITISH SCHOOL
BRITISH SCHOOL
Nabízíme výuku jazyků pro firmy i veřejnost (angličtina, čeština, ruština, němčina). Specializujeme se na přípravu podnikových kurzů obecné i obchodní angličtiny pro vedoucí pracovníky i zaměstnance českých, zahr. spol., vládních institucí a...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Jazyková škola DIARTS
DIARTS
Nabízíme kurzy cizích jazyků, přípravy na zkoušky, firemní kurzy a doučování s využitím dotací EU na vzdělávání.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Bavard Languages
Bavard Languages
Agentura Bavard Languages vznikla v roce 2015, kdy jsme se osamostatnili po téměř deseti letech práce pro švýcarskou agenturu ESL, která ovšem zůstává naším blízkým partnerem. Díky osamostatnění tak máme kompletní svobodu a flexibilitu, abychom...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola EF
EF
Spolehněte se na kvalitu a zkušenosti naší firmy. Už 50 let nabízíme jazykové kurzy v zahraničí pro dospělé a mládež, skupinové jazykové pobyty v zahraničí pro děti a mládež. Nabízíme krátkodobé i dlouhodobé kurzy angličtiny, francouzštiny,...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola STUDYLINE Praha 1
STUDYLINE Praha 1
10 důvodů, proč studovat v jazykové škole STUDYLINE 1. Nezáleží na pokročilosti Je jedno, zda jste věčný začátečník, nebo už máte za sebou několik let. Výuku máme...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město