Jazykové školy Praha 5 Třebonice

zásobu. Deduktivníinduktivní postupy tím rozumíme vytváření žákovských hypotéz na základě jiné získané informace. Nejčastější chybou je přenos pravidel z jednoho jevu na druhý, u kterého ovšem se aplikovat nedá. Analýza slov a větných struktur týká se rozložení slova nebo věty na části. Kontrastivní analýza zde žáci srovnávají struktury cizího jazyka se svým mateřským. Strategie může být školách jazykových Třebonicích zavádějící u tzv. false friends, jež jsou slova podobně znějící v obou jazycích, ale s rozdílným významem. Překlad preferuje spíše v ranější fázi učení se CJ. Později se může stát překážkou ve snaze o doslovný překlad frází a struktur, které v mateřském jazyce popř. CJ nenalézáme. Transformace Přímé využití známých vědomostí k tomu, aby se žákovi usnadnilo získávání vědomostí nových. Luka Janíková, s. Ad Dělání poznámek strategie je zaměřena na schopnosti třídit myšlenky a informace. Shrnutí obsahu textu je náročnější, než vytváření si poznámek, protože vyžaduje schopnost větší kondenzace. Vizuální zdůraznění hlavních myšlenek textu zde má Oxfordová na mysli barevné vyznačování důležitých bodů v textu. Není neobvyklé použití těchto tří strategií zároveň. Slouží ke třídění dat a lepšímu porozumění. Kompenzační strategie Strategie kompenzační napomáhají žákovistudentovi rozvíjet komunikační Blatiny dovednosti ve všech čtyřech jazykových oblastech a to i přes určité jazykové deficity. Mezi kompenzační strategie Oxfordová zařadila Třebonice jazykových škol

odhadování významu promluvy podle nelingvistických vodítek gestikulace, kultura, apod. Dále pak při neporozumění přechod do mateřského jazykovým školám Třebonicím jazyka, vymyšlení neologismů, snaha o studentovu simplifikaci, když nezná patřičný výraz, který hodlal použít. Inteligentní odhad. Praha 17 Překonávání jazykového deficitu v ústním a písemném projevu. Ad Využívání jazykových vědomostí význam slova student odhadne pomocí znalosti jiného CJ nebo mateřského jazyka. např. znalost předpon. Využívání mimojazykových vědomostí týká se kultury dané země znalost

Jazyková škola Třebonice

normy pro neverbální komunikaci. K těmto strategiím se řadí i bližší seznámení s širším kontextem textu. Janíková, Ad Gestikulace, mimika. Změna na mateřský jazyk. Využití synonym. aj. Janíková, Nepřímé strategie Nepřímé strategie učení rozděluje Oxfordová jazyková škola Třebonice taktéž do tří následujících skupin. Metakognitivní strategie Na začátku učení se CJ je žákstudent přemožen množstvím informací neznámá slovní zásoba, odlišné zvyky, nové vyučovací metody. Důležité je přemýšlet o vlastním procesu učení jakým způsobem si budu vést poznámky, učit se z vlastních chyb, sestavit si studijní plán a i provádět autoevaluaci. Přemýšlení o učení. Organizace a Lužiny plánování učení. Evaluace procesu učení. Ad Přehled o dosažených vědomostech a dovednostech a propojení známého s novým student propojuje své vědění zaběhlé a procvičené s novým pomocí opakování. Rozvoj schopnosti koncentrace zde řadíme studentovu snahu o odbourání rušivých faktorů při učení, dále snahu o řízenou pozornost nebo se také setkáme s tzv. selektivní pozorností. V tomto.

Copyright © 2023 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Třebonicím
Jazyková škola EXCELLENT
EXCELLENT
Anglická školka pro děti od dvou do sedmi let. Nabídka kurzů angličtiny pro děti i dospělé. Provádíme výuku ve všech světových jazycích (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština). Vyučujeme od úplných začátečníků až po...Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Jazyková škola Centrum vzdělávání
Centrum vzdělávání
Jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, češtiny pro cizince. Skupinové kurzy, individuální a firemní výuka. Doučování předmětů ZŠ, SŠ i VŠ, příprava na zkoušky, počítačové kurzy, překlady a...Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Jazyková škola Bankovní institut
Bankovní institut
Nabízíme vysokoškolské studium v oborech - Bankovní management, Ekonomika a management podniku, Informační technologie, Oceňování majetku, Právní administrativa v podnikatelské sféře, Finance, IT a management, dále rekvalifikační kurzy, celoživotní...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Jazyková škola Kristýna Pragerová
Kristýna Pragerová
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha západ - Rudná
Jazyková škola ROGALEWICZ
ROGALEWICZ
Zajišťujeme jazykové kurzy na míru v Praze a Středočeském kraji: výuka pro podniky, individuální kurzy, základní, konverzační, profesní, víkendové, nárazové, příprava ke zkouškám, příprava na obchodní jednání. Provádíme překlady a...Zobrazit
Praha 6 - Veleslavín
Jazyková škola Threshold Training Associates
Threshold Training Associates
Zajišťujeme výuku jazyků ve firmách, jazykové kurzy pro veřejnost, letní intenzivní jazykové kurzy i jazykové pobyty v zahraničí. Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny, italštiny a češtiny pro cizince. Vedeme...Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Jazyková škola Language Club
Language Club
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola KAM
KAM
Výuka jazyků ve firmách či doma u klientů v Praze a okolí. Nabídka překladů a tlumočení. Specializace na anglický jazyk. Učíme všechny věkové kategorie, různé stupně pokročilosti, od úplných začátečníků až po pokročilé. Používáme...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ nabízí široké spektrum kurzů pro veřejnost zaměřených na manažerské dovednosti, komunikaci, prezentaci a další kurzy v oblasti rozvoje osobnosti. V nabídce společnosti jsou také počítačové kurzy balíčku Microsoft Office...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola Markéta Blažejová
Markéta Blažejová
Nabízím výuku, tlumočení a překlady anglického a německého jazyka a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 5 - Hlubočepy
Jazyková škola Domluvte se jazykovka
Domluvte se jazykovka
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce.Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Jazyková škola LIMAG
LIMAG
Specializujeme se na výuku anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Služby v oblasti výuky cizích jazyků jsou zajišťovány českými i zahraničními lektory, kteří disponují dlouholetou praxí u nás i v zahraničí.Jazykové centrum LIMAG...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola Genius
Genius
Naše jazyková škola a překladatelská agentura se specializuje na služby poskytované v rámci řady cizích jazyků. Ve více než 25 jazycích jsme schopni poskytnout profesionální služby v oblasti výuky, jazykových korektur a překladatelství a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola Hanlin
Hanlin
Provozujeme jazykovou školu zaměřenou na výuku jazyků Dálného východu. Nabízíme kurzy čínského, vietnamského i anglického jazyka a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Jazyková škola Jazyková škola pro děti
Jazyková škola pro děti
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Jazyková škola Březinka
Březinka
Jazyková škola BŘEZINKA (s učebnami na Praze 5) nabízí kvalitní, přátelské a efektivní výuky dětem, mládeži, dospělým i seniorům, firmám, začátečníkům i jakkoli pokročilým studentům. Výuky vedou prověření lektoři, se kterými je radost...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Czech language school
Czech language school
Vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu a češtinu pro cizince včetně odborné přípravy ke studiu na českých školách. Možnost docházení do firem.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Obchodní akademie
Obchodní akademie
Pořádáme jazykové a kvalifikační kurzy (účetnictví, PC, sekretářka, psaní na PC). Zajišťujeme pomaturitní jazykové studium. Anglická obchodní škola, obor: Business. Bakalářské mezinárodní studium denní i dálkové, obor: Business a Management.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola ProfiLingua Aviation
ProfiLingua Aviation
Nabízíme vyučování ICAO a IFR anglického jazyka. Pořádáme kurzy.Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Jazyková škola Radek Kovács
Radek Kovács
Nabízíme výuku anglického jazyka.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov