Jazykové školy Praha 5 Smíchov

nespolehlivostí odpovědí. Rozsah a délka dotazníku by měla být uzpůsobena věku studentů. Dílčím nedostatkem je subjektivnost odpovědí. Studenti odpov ídají dle své představy o sobě, která nemusí odrážet skutečnost. Jak zmiňuje Hrozková indiv iduální rozhovory se jevily jako vhodnější metoda. Tento postup je pochopitelně v mnoha směrech nár očnější, ale vede k přesnějším výsledkům, protože student je Smíchově jazykové škole povinen se zamyslet a výzkumník ho vho dnými otázkami může navést ke zjištění reálného stavu věci. Otázkou však zůstává náročnost takového provedení, co se počtu respondentů týče. Vybrané výzkumy se ve svých výsledcích v podstatě shodují a nijak zásadně si neodporují. V zásadě p latí, že studenti strategie používají, ale málo a nesystematicky. Dále se ukazuje, že studenti použ ívají více přímých než nepřímých strategií. Co se týká srovnání pohlaví, tak ženy používají strateg ie hojněji. Celkově studenti málo používají strategie paměťové. Dosavadní výzkumy zkoumají strategie, dle mého názoru, v docela pozdním věku. Popisují tak realitu, ale návrhy na změny jsou formulovatelné jen s velkými obtížemi. A to z toho důvodu, že např. stude nti na gymnáziu již mají za sebou velkou jazykových škol Smíchovu část své školní docházky a již si zvykli na určitý způsob svého učení. Proto měnit nebo aspoň dotvářet jejich strategie, styly, Radlická metody a způsoby učení lze hů ře, než kdyby byli se svým učením se CJ na začátku. Je velmi významné, že díky výše zmíněným výzkum Anděl

ům jsme získali informace o tom, jaké strategie studenti používají a jaké oproti tomu méně. Víme te dy, kde mají studenti mezery. Jako např. nedostatečná systematičnost, malá míra plánování svého uče ní, naopak velká míra přemýšlení o CJ v mateřském jazyku, málo Smíchovské nádraží příležitostí používat CJ v reálných situacích, nedostatečný kontakt se zahraniční partnerskou školou, rodilými mluvčími, apod. Těmto instalatér nedaleko Prahy 6 Smíchova

Jazyková škola Smíchov

mí stům můžeme dále uzpůsobit své příští postupy. Ty by se měly hlavně zaměřit hlavně na děti na počát ku jejich školní docházky. Efektivnější osvojování CJ by probíhalo za předpokladu spojení jazykovýc h aktivit a aktivit na rozvoj strategií v jedno. Tomuto směru se své práci věnovala Přikrylová O ucelený a přitom stručný souhrn aktivit, zpracovaných pro přímé použití do hodin by praktikuj Výtoň ící učitelé měli určitě zájem. Vlastní výzkum strategií učení na gymnáziích Kapitola třetí této diplomové práce prezentuje vlastní výzkumné šetření. V této a následující kapitole se budeme zabývat výzkumným šetřením, jeho celkovým popisem, postupem při práci a sběru dat. Pozornost bude hlavně zaměřena na vyhodnocování získaných dat. V kapitole třetí se budeme věnovat celkovému vzorku. Výsledky jednotlivých tříd jsou pak dále zpracovány v kapitole čtyři. Na tomto místě bude pozornost věnována vzorku jako celku. jazyková škola Smíchov Podrobnějším náhledem na jednotlivé třídy zapojené do výzkumu se zabývá kapitola pod číslem pět. Výzkumné cíle a otázky Primárním školách jazykových Smíchovem cílem bylo zmapovat strategie učení se CJ u gymnaziálních studentů v Brně městě a Brně venkov. Autorka využila klasifikace strategií podle.

Copyright © 2023 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola na Smíchově
Jazyková škola Jazyková škola Empire
Jazyková škola Empire
Empire jazyková škola nabízí dynamické a intenzivní kurzy angličtiny pro všechny, kteří se chtějí rychle, efektivně a zábavně naučit cizí jazyk. Naši studenti nejvíce oceňují jedinečnou metodu výuky, kvalitní a příjemné lektory a hezké...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Březinka
Březinka
Jazyková škola BŘEZINKA (s učebnami na Praze 5) nabízí kvalitní, přátelské a efektivní výuky dětem, mládeži, dospělým i seniorům, firmám, začátečníkům i jakkoli pokročilým studentům. Výuky vedou prověření lektoři, se kterými je radost...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola StudyPoint
StudyPoint
Zprostředkujeme studium v zahraničí pro děti, mládež, dospělé i manažery.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Language Academy
Language Academy
Pingu´s English je osvědčený kurz angličtiny pro děti od 2 do 9 let. Výuka probíhá hravou a poutavou formou. Sledováním interaktivního videa, zpíváním písniček, vyprávěním příběhů, hraním her a vyráběním různých předmětů se děti naučí...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Obchodní akademie
Obchodní akademie
Pořádáme jazykové a kvalifikační kurzy (účetnictví, PC, sekretářka, psaní na PC). Zajišťujeme pomaturitní jazykové studium. Anglická obchodní škola, obor: Business. Bakalářské mezinárodní studium denní i dálkové, obor: Business a Management.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Telegraph Hill
Telegraph Hill
Jazyková škola, která nabízí kurzy angličtiny, španělštiny a němčiny. Poskytujeme individuální nebo firemní jazykovou výuku a také intenzivní jazykové kurzy. Zaměřujeme se na aktivní konverzaci, rozšiřování slovní zásoby, odbourávání...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Radek Kovács
Radek Kovács
Nabízíme výuku anglického jazyka.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Czech language school
Czech language school
Vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu a češtinu pro cizince včetně odborné přípravy ke studiu na českých školách. Možnost docházení do firem.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola INTER-CONTACT
INTER-CONTACT
Nabízíme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola DIARTS
DIARTS
Nabízíme kurzy cizích jazyků, přípravy na zkoušky, firemní kurzy a doučování s využitím dotací EU na vzdělávání.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola nejblíže Smíchovu
Jazyková škola LIMAG
LIMAG
Specializujeme se na výuku anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Služby v oblasti výuky cizích jazyků jsou zajišťovány českými i zahraničními lektory, kteří disponují dlouholetou praxí u nás i v zahraničí.Jazykové centrum LIMAG...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ nabízí široké spektrum kurzů pro veřejnost zaměřených na manažerské dovednosti, komunikaci, prezentaci a další kurzy v oblasti rozvoje osobnosti. V nabídce společnosti jsou také počítačové kurzy balíčku Microsoft Office...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola újop
újop
Výuce cizích jazyků a pořádání pomaturitních kurzů se věnujeme již mnoho let, ve výuce češtiny pro cizince máme více jak padesátiletou tradici. Hodiny vedou plně aprobovaní a zkušení lektoři cizích jazyků s individuálním přístupem ke...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
Jazyková škola Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústav jazykové a odborné přípravy
Výuce cizích jazyků a pořádání pomaturitních kurzů se věnujeme již mnoho let, ve výuce češtiny pro cizince máme více jak padesátiletou tradici. Hodiny vedou plně aprobovaní a zkušení lektoři cizích jazyků s individuálním přístupem ke...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
Jazyková škola Pavel Vích
Pavel Vích
Výuka anglického jazyka rodilým mluvčím z USA Robertem Bivensem, který žije v ČR již 9 let a lze s ním komunikovat částečně česky. Výuka začátečníků i pokročilých. Příprava na Cambridge zkoušky PET, FCE, CAE + Business English, Proofreading....Zobrazit
Praha 5 - Malá Strana
Jazyková škola Genius
Genius
Naše jazyková škola a překladatelská agentura se specializuje na služby poskytované v rámci řady cizích jazyků. Ve více než 25 jazycích jsme schopni poskytnout profesionální služby v oblasti výuky, jazykových korektur a překladatelství a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM
Jazyková škola Presto vznikla v roce 2001 na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti poskytování překladatelských a tlumočnických služeb. Během několika let jsme se zařadili mezi moderní jazykové školy se zázemím kvalitních lektorů,...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola International Study Programs
International Study Programs
Zajišťujeme akademické pobyty v zahraničí pro MBA a Executive MBA programy.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Goethe-Institut
Goethe-Institut
Goethe-Institut v Praze (založený v roce 1990) je regionálním institutem pro střední a východní Evropu, který koordinuje práci kulturních institutů v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. V těchto...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola INFORMATION PLANET
INFORMATION PLANET
Information Planet je jedna z největších studentských agentur s pobočkami po celé Evropě, Jižní Americe, Austrálii i Kanadě - jedná se tedy o celosvětovou síť poboček, které se specializují zejména na pomoc studentům při jejich cestě do Austrálie,...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město