Jazykové školy Praha 4 Jižní Město

osobních setkání příliš komplikovaná. Konzultace s účastníky probíhaly pouze v rámci chatu v Moodlu. Chat měl probíhat v předem jazyková škola Jižní Město ohlášeném dnu a čase, za celou dobu kurzu se však nikdo z účastníků chatu nezúčastnil, účastníci preferovali asynchronní komunikaci Jižní Město prostřednictvím diskuzních fór či emailu. Vyhodnocení kurzu Pro získání zpětné vazby od účastníků kurzu byl opět sestaven dotazník, který účastníci vyplnili online po ukončení kurzu. Opět zde uvádím výsledky několika otázek viz níže, které souvisí s využitím studijních materiálů v kurzu a umožňují srovnání s analýzou logů v kapitole Celkem byl dotazník zaslán účastníkům, kteří úspěšně jazykové škole Jižního Města absolvovali kurz. Počet respondentů, kteří na vybrané otázky odpověděli, je uveden v závorce. Vybrané otázky Ohodnoťte prosím studijní materiály odpovědělo respondentů hodnoty v Výborné Nevyhovující Průměr Studijní opora Animace Cvičení v Elfu Výuková videa Doplňková videa Slovník Používala jste tyto materiály ke studiu odpovědělo respondentů hodnoty v Ano, pravidelně Občas Ne, vůbec nebo jen výjimečně Průměr Studijní opora Animace Cvičení v Elfu Výuková videa Doplňková videa Slovník Které studijní materiály pro Vás byly Litochleby nejzábavnější Studijní opora Animace Cvičení v Elfu Výuková videa Doplňková videa Tvorba kurzu po technické stránce Při tvorbě kurzu i výukových materiálů a aktivit jsme vycházely především z našich finančních možností a schopností pracovat s jednotlivými programy.

Snažily jsme se najít takové programy, které by vyhovovaly našim požadavkům a přitom byly finančně dostupné a snadno ovladatelné, abychom práci s nimi zvládly i bez externí pomoci. V této kapitole jsou uvedeny všechny nástroje, které jsme pro tvorbu kurzu e LKA zvolily, rozděleny podle typu materiáluaktivity, pro jejíž tvorbu byly použity. Tvorba a hostování kurzu Pro tvorbu kurzu byl zvolen LMS systém pro řízení výuky Moodle. Systém byl vybrán především z toho důvodu, že je používán pro e learningovou výuku na FF MU, kde bylo možné kurz hostovat. Systém Moodle také disponuje všemi možnostmi, které jsme chtěly v kurzu použít. První běh kurzu byl hostován na ELFu e learningovém Opatov systému FF MU pro vytváření a publikování elektronických výukových kurzů v prostředí internetu. Toto řešení však nebylo ideální, protože ELF je primárně určen studentům MU, kteří se do něj mohou registrovat prostřednictvím svého univerzitního čísla a hesla. Jižnímu Městu jazykovou školu Většina účastníků kurzu e LKA však nebyla studenty ani zaměstnanci MU, a proto jim správce kurzu musel zřídit zvláštní účty. Zvolené Praha 11 řešení bylo tedy poněkud komplikované, proto byl pro druhý běh kurz přesunut na portál kurzy.knihovna.cz, ELF E learning na FFMU. online. Cit. Dostupný z WWW DOMORÁKOVÁ, Renáta FILIPOVÁ, Magdaléna JANSKÁ, Lenka KARBEROVÁ, Eva LICHNOVSKÁ, Pavla SEDLÁČKOVÁ Barbora ŽALUDOVÁ, jazyková škola Jižní Město Eva. e LKA e learningový kurz knihovnické angličtiny. Inflow information journal online. roč. č. cit. Dostupný z WWW ISSN který je určen pro e

Jazykovými školami Jižní Město

learningové kurzy z oboru informační věda a knihovnictví a kde funguje jednodušší správa účtů. Na tomto portálu bude kurz dostupný i.

Copyright © 2022 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Jižnímu Městu
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Perfect firma
Perfect firma
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola OBZOR jazykovka
OBZOR jazykovka
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Petrovice
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola Alena Kuzmová
Alena Kuzmová
Soukromá malá jazyková škola soustředěná na výuku angličtiny pro dospělé, středoškoláky a žáky od 13 let zahájila svou činnost v červnu r. 1999. Její původní i současné hlavní zaměření je individuální výuka přizpůsobená potřebám...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Active Communication
Active Communication
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Anglická školka Kryštof
Anglická školka Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Wonderland Academy
Wonderland Academy
Jsme jazyková základní škola. Základní výuka probíhá v českém a anglickém jazyce. Třetí jazyk je vyučován již od druhé třídy. Výuka probíhá pod vedením rodilých mluvčí. Pořádáme i mimoškolní aktivity.Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Jazyková škola Rybička
Rybička
Jazyková škola Rybička Praha již patnáct let nabízí kvalitní výuku cizích jazyků pro děti od 3 do 18 let a pro dospělé. Naší specializací je zejména angličtina pro děti - naše jazyková škola nabízí prvotřídní kurzy angličtiny pro...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Alternativ
Alternativ
Pořádání jazykových kurzů pro mateřské i základní školy, firmy či veřejnost. moderní a progresivní metody vysoká efektivita výuky individuální přístup kvalifikovaní a příjemní lektoři příznivé ceny Naše jazyková škola zajišťuje...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola VISTA WELCOME
VISTA WELCOME
Vista Welcome je již zavedenou školou (vznikli jsme v roce 1997), vedenou týmem s dlouholetými zkušenostmi na poli výuky cizích jazyků. Během naší existence se nám na již značně zaplněném trhu podařilo získat a zejména si udržet řadu renomovaných...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola Magda Lisá
Magda Lisá
Provozujeme jazykovou školu. Nabízíme firemní a individuální výuku, kurzy pro veřejnost, on-line testy, studium v zahraničí či překlady.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice