Jazykové školy Praha 9 Praha 20

celkem žáků. Z toho jednoznačně vyplývá, že v anglickém jazyce tento prvek audio lingvistické metody není hojně využívaný. V jazyce jazyková škola Praha 20 ruském spíše občas. V následujícím grafu č. si můžeme všimnout velice podobných výsledků v obou jazycích. Graf zobrazuje, zda učitel v hodinách žákům ihned opravuje jejich chyby. S tímto prvkem audio lingvistické metody se v anglickém jazyce ztotožnilo žáků, kteří si vybrali možnost často či velmi často. V ruském jazyce tuto možnost zvolilo žáků. Opravování žákových chyb však není pouze znakem audio Praha 20 lingvistické metody. Učitel žáky opravuje i v případě metody gramaticko překladové. Ve třetím grafu jsou opět výsledky anglického i ruského jazyka obdobné. Žáci zde odpovídali na otázku, zda si v hodinách cizího jazyka vedou sešit s gramatickými pravidly. Audio Chvaly lingvistická metoda není založena na výuce gramatiky, ale na zautomatizování naučených frází. Možnost nikdy a občas si v anglickém jazyce vybralo žáků, v jazyce ruském dokonce žáků. Z toho tedy vyplývá, že řada učitelů tento prvek audio lingvistické metody opravdu využívá jak v ruském, tak i anglickém jazyce. Jak bylo řečeno v teoretické části, hodiny, vedené audio lingvistickou metodou, by měly co nejvíce probíhat v cílovém jazyce. Graf č. zobrazuje frekvenci využití cizího jazyka v hodinách. Výběr odpovědi často a velmi často Prahu 20 školách jazykových převládá u ruského jazyka, kdy si tuto možnost vybralo žáků. V anglickém jazyce tyto možnosti zvolilo žáků. Je tedy vidět, že v

hodinách cizích jazyků se z velké části cílový jazyk používá. Nedílnou součástí audio lingvistické metody je využití poslechu v jazyková škola Praha 20 hodinách. Z grafu č. je vidět, že práce s poslechem převládá spíše v hodinách anglického jazyka. Možnosti často a velmi často zvolilo žáků, v ruském jazyce tyto možnosti vybralo pouze respondentů. Z výsledků je tedy patrné, že tento prvek audio lingvistické metody se příliš v hodinách ruského jazyka nevyužívá. S poslechem pak spíše pracují v anglickém jazyce. Pokud bychom shrnuli všechny výsledky, týkající se prvků audio lingvistické metody, viděli bychom patrný rozdíl při využívání drilů opakování vět po učiteli v hodinách Praha 14 cizích jazyků. Dril v anglických hodinách často či velmi často využívá jen z Oproti tomu v ruském jazyce je tato metoda poněkud více jazykovými školami Praze 20 populární. Využívá se z V opravování chyb žáků, vedení si sešitů s gramatikou a využití cílového jazyka na hodinách se výsledky anglického a ruského jazyka výrazně nelišily. Všechny tyto prvky audio lingvistické metody jsou využívány více jak z V posledním bodu je vidět nepatrný rozdíl mezi anglickým a ruským jazykem. Využití poslechu převládá v jazyce anglickém. V jazyce ruském se poslech využívá Lehovec jen občas. Vyhodnocení metody TPR Metoda celkové fyzické reakce je převážně spojena s pohybem. Učitel zadává rozkazy svým žákům, které výměny autoskly nedaleko Prahy 9 Prahy 20

Jazykovou školu Prahy 20

z počátků předvádí i sám. Úkolem žáků je daný rozkaz provést. V začátcích se klade důraz na porozumění daným pokynům, po jejich zvládnutí se pozornost soustředí na vlastní ústní projev žáka. Učitel tak v hodinách často předvádí různé úkony, které žáci.

Copyright © 2021 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Praze 20
Jazyková škola Mravene
Mravene
Provoz jazykové školy. Nabídka firemní a individuální výuky.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola Darren Crown
Darren Crown
Nabízím individuální i skupinovou výuku, překlady, tlumočení a korektury anglického jazyka. Dále zajišťuji koučink výslovnosti pro hudební umělce.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola Jazyková škola Rybička
Jazyková škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 9 - Kyje
Jazyková škola Filip Vladyka
Filip Vladyka
Jazyková škola Vladyková vznikla v roce 1999. V nabídce Jazykové školy Vladyková naleznete specializované kurzy pro děti od 6 let pouze s vysokoškolsky vzdělanými lektory s pedagogickým zaměřením, firemní kurzy, individuální i skupinové kurzy pro...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola Amazoňan
Amazoňan
Nabízíme jazykové kurzy firemní, individuální, skupinové, pro dospělé i děti. Aj, Fj, Ně, Rj, It, Šj. Rodilí mluvčí, čeští lektoři, kombinovaná výuka. Skupinky max. 6 studentů. Výhodné permanentky. Vyučujeme v našich učebnách, u vás v...Zobrazit
Praha 9 - Kbely
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola Markéta Vaníčková
Markéta Vaníčková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola Engfore
Engfore
Jazyková škola pro děti i dospělé. Nabízíme kurzy anglického jazyka Callanovou metodou pro dospělé začátečníky i pokročilé, kurzy Helen Doron English pro děti. Soukromá anglická školka v rodinném prostředí. Výuka němčiny, španělštiny,...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola Remi Language School
Remi Language School
Naše jazyková škola Remi Language School funguje již sedmým rokem a zaměřuje se na výuku anglického a německého jazyka. Soustředíme se na všeobecnou jazykovou výuku s možností přípravy k mezinárodním zkouškám. Probíhají zde kurzy od úrovně...Zobrazit
Praha 9 - Čakovice
Jazyková škola K-English Servis
K-English Servis
Nabízím výuku anglického jazyka pro firmy, skupiny, individuální zájemce, děti i dospělé všech stupňů pokročilosti. Zpracovávám překlady či korektury a provádím výuku přes Skype. Překládám webové stránky firem a odborné texty. Nabízím...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola LANGUAGE ZONE
LANGUAGE ZONE
Jsme jazyková škola, která má dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny a jiných cizích jazyků. Působíme dlouhá léta především v Praze a v Brandýse nad Labem. Naším hlavním zaměřením je angličtina, vyučujeme ale i němčinu, francouzštinu,...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola LIBERE jazykovka
LIBERE jazykovka
Výuka pro veřejnost, individuální a firemní kurzy - angličtina, němčina, ČJ pro cizince, francouzština, ruština, španělština, italština, vietnamština. Příprava na zkoušky FCE a certifikáty. Příprava k maturitě. Kurzy pro dospělé, studenty a...Zobrazit
Praha 9 - Letňany
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola VISTA WELCOME
VISTA WELCOME
Vista Welcome je již zavedenou školou (vznikli jsme v roce 1997), vedenou týmem s dlouholetými zkušenostmi na poli výuky cizích jazyků. Během naší existence se nám na již značně zaplněném trhu podařilo získat a zejména si udržet řadu renomovaných...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola jazykovka OBZOR
jazykovka OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Uhříněves
Jazyková škola FRESH SCHOOL
FRESH SCHOOL
Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a španělštiny pro děti i dospělé. Naši lektoři jsou jazykově i pedagogicky vzdělaní a mají několikaletou praxi. Při výuce klademe důraz na praktičnost, nácvik...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Jazyková škola ACE - jazykové studio
ACE - jazykové studio
ACE jazykové studio Výuka jazyků pro dospělé i děti po celé Praze i v zahraničí! Skupinová výuka angličtiny pro dospělé i děti probíhá v našich učebnách u metra B Palmovka. Individuální výuka jazyků (angličtina, němčina, francouzština,...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola STRIATUM
STRIATUM
Pořádání intenzivních individuálních i skupinových jazykových kurzů angličtiny na Maltě. Ubytování pro studenty je zajišťováno v maltských rodinách. Studentům je k dispozici soukromé plážové vybavení.Zobrazit
Praha 10 - Malešice
Jazyková škola BOHEMIA INSTITUT
BOHEMIA INSTITUT
Nabízí jazykové kurzy i pomaturitní či firemní: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština. Kurzy všech typů: obecné, konverzační, zkouškové. Zajišťujeme manažerské kurzy: právo, management, psychologie, marketing,...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice