Jazykové školy Praha 1 Národní třída

Vysvětlování patří k nejdůležitějším výukovým metodám. V podstatě se dá tato metoda vysvětlit jako logicky přesný a postupný výklad látky. Při vysvětlování je důležité dodržovat základní didaktická pravidla, a to postupovat od blízkého k neznámému, od Národní třídu jazykovými školami konkrétního k abstraktnímu, od snadného k nesnadnému apod. Dále je také nutné, aby učitel dokázal udržet kontakt se žákem a reagoval na Národní třída žákovy podněty. Zpravidla učitel postupuje po stupních, od myšlenky k myšlence, kdy následující stupeň předpokládá zvládnutí a pochopení toho předchozího. Často se vysvětlování doplňuje s jinými výukovými metodami, nejčastěji s demonstrací, názornými metodami, pokusy, exkurzí apod. Přednáška Přednáška se v porovnání s předešlými metodami vyznačuje větší strohostí, delším uceleným projevem, objasňujícím obsáhlejší témata. Proto se využívá až u starších žáků a studentů, které jsou schopni delšího soustředění a abstraktního myšlení. V principu jde o strukturovaný a důkladně promyšlený řečnický útvar, jehož úkolem je si jazykovou školu Národní třídy posluchače získat, přesvědčit či informovat. Přednáška v zásadě nepočítá s aktivitou studentů a těžko se u ní zjišťuje, zda žáci učivo pochopili. Proto je důležité, aby přednášející využíval i možností názorného doplnění výkladu obrazový materiál, tabule, mapy, Práce s textem V podstatě jde o práci s učebnicí, učebními texty či encyklopedií, odbornou literaturou, ale i beletrií a poezií a v Můstek

neposlední řadě s texty, zprostředkované moderními médii televizí a počítačem. Pod výukovou metodou práce s textem si nejčastěji jazyková škola Národní třída představíme zpracovávání textových informací. V této metodě má dominantní roli ne učitel, ale žák, který z textu získává nové informace, jejichž porozumění je založeno na dovednostech žáka nalézt v textu klíčové pojmy a pochopit vztahy mezi nimi. A. Vališová, H. Kasíková ještě tuto metodu dělí na reproduktivní a produktivní. V prvním případě žák čerpá informace, které jsou obsaženy v textu, v jazyková škola Národní třída případě druhém text v žákovi vyvolává tvořivou činnost, což může být obsahem textu, způsobem zpracování textu či vytvořením žákova vlastního textu. Rozhovor Metoda rozhovoru patří mezi dialogické metody, které se vyznačují střídáním otázek učitele a odpovědí žáka či žáků na dané téma s určitým cílem. Rozhovor se dá uplatnit ve všech fázích vyučovací hodiny. Základním cvičí těhotnými nedaleko Prahy 1 Národní třídy

Jazykových škol Národní třídě

stavebním kamenem rozhovoru je otázka, která je podnětem aktivizujícím a usměrňujícím veškerou následnou činnost žáka. Hlavní Karlovo náměstí předností rozhovoru je neustálá zpětná vazba mezi učitelem a žáky, umožňující okamžitou operativní reakci učitele. O. Šimoník dále popisuje následující typy rozhovorů motivační rozhovor používá se před uvedením nového učiva vyvozovací Sokratovský rozhovor v Staroměstská důsledku dobře stanovených otázek učitel vede žáky k přemýšlení a vyvozování nových vědomostí objevný rozhovor heuristický opírá se i o badatelskou činnost žáka, kdy učitel dobře stanovenými otázkami vede žáky k pozorování, experimentování a manipulaci s předměty..

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Národní třídě
Jazyková škola domus linguarum
domus linguarum
Naše jazyková škola se specializuje na individuální jazykové kurzy. Snažíme se tak vyjít vstříc především klientům, kteří mají vysoké nároky na kvalitu výuky a vyžadují osobní přístup ze strany lektora. Individuální jazykové kurzy jsou také...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Hibernia Language Institute
Hibernia Language Institute
Jsme Hibernia Language Institute - jazyková škola, která zajišťuje jazykové kurzy angličtiny a ostatních světových jazyků pro firmy i veřejnost. Poskytujeme překladatelský a tlumočnický servis včetně překladů se soudním ověřením. V oblasti...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola ENGLISH SCHOOL
ENGLISH SCHOOL
Jsme specialisté na angličtinu. Výuka angličtiny až 4x rychlejší přímou-Callanovou metodou. Vyučujeme také Business a Accounting English. Zajišťujeme firemní i individuální výuku a pomaturitní studium. Připravujeme na mezinárodní zkoušky PET a FCE.Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Wall Street English
Wall Street English
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny pro všechny úrovně. Poskytujeme firemní výuku angličtiny, obchodní angličtinu, angličtinu pro právníky, online angličtinu a kurzy pro děti. Také připravíme na Cambridge zkoušky jako FCE, CAE, BEC a TOEFL.Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Jazyková škola Bavard Languages
Bavard Languages
Agentura Bavard Languages vznikla v roce 2015, kdy jsme se osamostatnili po téměř deseti letech práce pro švýcarskou agenturu ESL, která ovšem zůstává naším blízkým partnerem. Díky osamostatnění tak máme kompletní svobodu a flexibilitu, abychom...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola EF
EF
Spolehněte se na kvalitu a zkušenosti naší firmy. Už 50 let nabízíme jazykové kurzy v zahraničí pro dospělé a mládež, skupinové jazykové pobyty v zahraničí pro děti a mládež. Nabízíme krátkodobé i dlouhodobé kurzy angličtiny, francouzštiny,...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola STUDYLINE Praha 1
STUDYLINE Praha 1
10 důvodů, proč studovat v jazykové škole STUDYLINE 1. Nezáleží na pokročilosti Je jedno, zda jste věčný začátečník, nebo už máte za sebou několik let. Výuku máme...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Jazyková škola EuroEdu
EuroEdu
Anglicko-české gymnázium AMAZON je prestižní soukromé humanitní gymnázium umístěné v samém srdci Prahy. Studium je čtyřleté. Prioritním cílem je naučit studenty anglicky a připravit je pro studium na vysokých školách a univerzitách v ČR i...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Jazyková škola Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hl
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hl
Výuka širokého spektra cizích jazyků (anglické, germánské, orientální, románské a slovanské oddělení, Čeština pro cizince). Provádíme kurzy pro veřejnost, pomaturitní studium a firemní výuku. Státní a mezinárodní zkoušky. Jazyková škola s...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola INFORMATION PLANET
INFORMATION PLANET
Information Planet je jedna z největších studentských agentur s pobočkami po celé Evropě, Jižní Americe, Austrálii i Kanadě - jedná se tedy o celosvětovou síť poboček, které se specializují zejména na pomoc studentům při jejich cestě do Austrálie,...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Perfect
Perfect
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Agentura Parole
Agentura Parole
POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI pomáháme firmám vzdělávat zaměstnance efektivně, moderně a měřitelně. pomáháme široké veřejnosti získat jazykové a odborné znalosti a dovednosti a tím i konkurenční výhodu na trhu práce. pomáháme studentům...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola IJV
IJV
Pořádáme jazykové kurzy v jazycích: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština, holandština, portugalština, polština, řečtina, čínština a japonština. Jsme specialisté na jazykové kurzy pro firmy. Staráme se o to,...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Goethe-Institut
Goethe-Institut
Goethe-Institut v Praze (založený v roce 1990) je regionálním institutem pro střední a východní Evropu, který koordinuje práci kulturních institutů v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. V těchto...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Bridges
Bridges
I Vy na to máte I Vy na to máte Bojíte se, že to nezvládnete? Učili jste se již cizí jazyk a nikam to nevedlo? Máte pocit, že na jazyky prostě nemáte talent? Rozhodli jste se, že to bez angličtiny prostě už nějak přežijete? Angličtina se dnes...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Orange Academy
Orange Academy
Firma Orange Academy s.r.o. působící na trhu již od roku 1990 se zabývá pořádáním ekonomických a od roku 2007 také jazykových kurzů. Jedná se o jednu z největších společností s nejširší sítí jazykových poboček na Jižní Moravě. Cílem...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Clever
Clever
Kdo jsme? Ti, které baví učit. Ti, které baví mluvit. Ti, kteří chtějí, abyste mluvili i Vy. Ano, působíme v oblasti výuky cizích jazyků již od roku 1988. A najdete nás na tom samém místě v centru Prahy, kde jsme před mnoha lety začínali. Jsme...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola International Study Programs
International Study Programs
Zajišťujeme akademické pobyty v zahraničí pro MBA a Executive MBA programy.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Ttime
Ttime
Moderní jazyková agentura nabízející firemní i individuální jazykové kurzy a kurzy soft skills po celé ČR. Kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, vyjednávání a mnoho dalších.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola ALTISSIMA
ALTISSIMA
Jazyková škola se specializuje na intenzivní kurzy angličtiny a němčiny. Nabízíme týdenní, víkendové, dopolední a večerní kurzy. Výuka metodou superlearning, rychlé výsledky, důraz na mluvený jazyk. Organizujeme firemní a individuální výuku,...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město