Jazykové školy Praha 1 Josefov

Vágnerová, M. V. Pokorná však upozorňuje na možné úskalí kompenzace, kterou vidí za velmi problematický reedukační prostředek. Podle ní školách jazykových Josefov jakákoli kompenzační technika zatěžuje mentální možnosti jedince, komplikuje vlastní mentální proces a především často nepomáhá v Staroměstská situaci, pro kterou je určena. Ukazuje se, že v náročných situacích, kdy jedinec pracuje pod tlakem, kompenzační technika výkon ještě zhoršuje. Také M. Thomsonová upozorňuje na úskalí různých kompenzačních strategií. Díky těmto náhradním technikám, které si žáci během docházky na základní škole vytvořili, aby zakryli své obtíže, zůstávají neodhaleni. Obtíže se však začnou objevovat až v souvislosti s náročností učiva na střední škole, kdy obsah učiva již nejsou schopni i přes své strategie tito žáci zvládnout. Žáci mohou vynikat v některých předmětech a učitelé se mohou domnívat, že slabé výkony v jiných předmětech jsou způsobeny leností a nedostatečným úsilím. Specifika osobnosti žáka se specifickými poruchami učení v období dospívání Adolescence patří k jednomu z jazyková škola Josefov nejnáročnějších období v životě člověka. Jedná se o období nových zkušeností a rozhodování, kdy jedinec častěji prožívá obavy a Malostranská dostává se do stresových situací. Nedochází jen k biologickým změnám, kdy se mění postava a obličej, ale mění se i jeho sociální role, vztahy k vrstevníkům, a zejména k druhému pohlaví. Mění se i školní prostředí, většina adolescentů nastupuje na střední školu,

někteří i do zaměstnání. V tomto období si adolescent klade otázky týkající se jeho vlastní hodnoty, sebepoznání a identity Identita formovaná v adolescenci není jednoduché, globální sebepochopení, ale spíše řada jednotlivých úkolů, které jsou vzájemně ve vztahu, jejichž pomocí si jedinec buduje vlastní osobní cíle, hodnoty a postojeWaterman, s. In Pokorná, V., Je to období, kdy se mladý člověk

Jazyková škola Josefov

osamostatňuje od rodičů a na všechny otázky hledá odpovědi v porovnávání vlastních výkonů, představ a myšlení se svými vrstevníky, kteří řeší podobné problémy. Proto je v tomto období důležité, aby byl mladý člověk v kontaktu se svými vrstevníky, byl jimi Josefova jazykové škole přijímán a oceňován Pokorná, V., U adolescentů se také mění i postoj k budoucnosti. Žijí naplno a nesoustřeďují se na přípravu na blízkou budoucnost, jak by rádo blízké okolí vidělo. Dochází tak k názorovému rozporu mezi rodiči a adolescenty. Rodiče mají tendence Letná přeceňovat význam budoucnosti, které by se měl podřídit veškerý volný čas adolescenta. S tímto souvisí také vztah dospívajícího ke Můstek školnímu výkonu. Pokud dosahovaný úspěch nepředstavuje pro jedince žádnou hodnotu, nebo pokud by měl úspěchu dosáhnout za cenu ústupků jazykovými školami Josefovem a překonávání problému, raději se spokojí s průměrem, který ho tolik nevyčerpá. Přestává také polemizovat s učiteli, a i když není přesvědčen o smysluplnosti požadavků předkládaných školou, pasivně je akceptuje a nedělá si problémy, aby nebyl pod příliš velkým tlakem Michelová, Z. Specifické poruchy učení mají v období adolescence negativní dopad na psychiku jedince, zejména v oblasti sebepojetí a.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Josefovu
Jazyková škola Polský Institut
Polský Institut
Polská historie, věda, film, divadlo, hudba, literatura, výtvarné umění - to jsou oblasti činnosti Polského institutu v Praze, který patří mezi nejstarší polské instituce svého druhu v Evropě. Polský institut v Praze je pokračovatelem kulturního...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Jazyková škola BRITISH SCHOOL
BRITISH SCHOOL
Nabízíme výuku jazyků pro firmy i veřejnost (angličtina, čeština, ruština, němčina). Specializujeme se na přípravu podnikových kurzů obecné i obchodní angličtiny pro vedoucí pracovníky i zaměstnance českých, zahr. spol., vládních institucí a...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Jazyková škola ALTISSIMA
ALTISSIMA
Jazyková škola se specializuje na intenzivní kurzy angličtiny a němčiny. Nabízíme týdenní, víkendové, dopolední a večerní kurzy. Výuka metodou superlearning, rychlé výsledky, důraz na mluvený jazyk. Organizujeme firemní a individuální výuku,...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Jazyková škola Step by Step
Step by Step
Nabídka individuálních a skupinových kurzů pro firmy i jednotlivce. Možnost výuky angličtiny, němčiny a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola EuroEdu
EuroEdu
Anglicko-české gymnázium AMAZON je prestižní soukromé humanitní gymnázium umístěné v samém srdci Prahy. Studium je čtyřleté. Prioritním cílem je naučit studenty anglicky a připravit je pro studium na vysokých školách a univerzitách v ČR i...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Jazyková škola PRESTO
PRESTO
Jazyková škola Presto vznikla v roce 2001 na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti poskytování překladatelských a tlumočnických služeb. Během několika let jsme se zařadili mezi moderní jazykové školy se zázemím kvalitních lektorů,...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Jazyková škola Wall Street English
Wall Street English
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny pro všechny úrovně. Poskytujeme firemní výuku angličtiny, obchodní angličtinu, angličtinu pro právníky, online angličtinu a kurzy pro děti. Také připravíme na Cambridge zkoušky jako FCE, CAE, BEC a TOEFL.Zobrazit
Praha 1 - Staré Město
Jazyková škola LONDON INSTITUTE
LONDON INSTITUTE
Škola London Institute Praha byla založena v roce 2001. Vedle standardní výuky jazyků, konverzačních hodin a přípravy na cambridgeské zkoušky (PET, FCE, CAE, IELTS) poskytuje také firemní kurzy angličtiny a dalších jazyků, business angličtiny vč....Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Hibernia Language Institute
Hibernia Language Institute
Jsme Hibernia Language Institute - jazyková škola, která zajišťuje jazykové kurzy angličtiny a ostatních světových jazyků pro firmy i veřejnost. Poskytujeme překladatelský a tlumočnický servis včetně překladů se soudním ověřením. V oblasti...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Chinesepoint
Chinesepoint
V jazykové škole Chinese Point vyučujeme asijské jazyky - čínštinu, japonštinu, korejštinu a vietnamštinu. Vybrat si můžete ze skupinových jazykových kurzů čínštiny a japonštiny, individuální výuku čínštiny, japonštiny, korejštiny a...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola domus linguarum
domus linguarum
Naše jazyková škola se specializuje na individuální jazykové kurzy. Snažíme se tak vyjít vstříc především klientům, kteří mají vysoké nároky na kvalitu výuky a vyžadují osobní přístup ze strany lektora. Individuální jazykové kurzy jsou také...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola ENGLISH SCHOOL
ENGLISH SCHOOL
Jsme specialisté na angličtinu. Výuka angličtiny až 4x rychlejší přímou-Callanovou metodou. Vyučujeme také Business a Accounting English. Zajišťujeme firemní i individuální výuku a pomaturitní studium. Připravujeme na mezinárodní zkoušky PET a FCE.Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Jazyková škola PRAHA
Jazyková škola PRAHA
Naše škola byla založena r. 1989. Na trhu jazykových škol působíme nepřetržitě více než 20 let. Jsme menší, soukromá jazyková škola, profesionálně vedená se stabilním učitelským sborem. SPECIALIZACE VÝUKY - ŠPANĚLŠTINA Výhradně se...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Bohemian School
Bohemian School
Mezinárodní jazyková škola Bohemian School je moderní vzdělávací instituce, která se zabývá efektivní výukou cizích jazyků pro české a zahraniční studenty, pořádáním přípravných kurzů pro jazykové obory, přípravou studentů k přijímacím...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Alfa Agency
Alfa Agency
Alfa Agency s.r.o. je mezinárodní společností - agenturou, nabízející komplexní služby v oblasti vzdělávání, práce, cestování a studia v zahraničí. Společnost Alfa Agency vznikla v roce 1996, do roku 2000 fungovala jako fyzická osoba, od roku 2000...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Agentura Parole
Agentura Parole
POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI pomáháme firmám vzdělávat zaměstnance efektivně, moderně a měřitelně. pomáháme široké veřejnosti získat jazykové a odborné znalosti a dovednosti a tím i konkurenční výhodu na trhu práce. pomáháme studentům...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Glossa
Glossa
Jazyková škola Glossa působí na českém trhu již od roku 1992. Jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City & Guilds, držitelem certifikátu systému managementu kvality ISO 9001:2008 a členem Asociace certifikovaných...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola GLOSSA firma
GLOSSA firma
Jazyková škola Glossa působí na českém trhu již od roku 1992. Jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City & Guilds, držitelem certifikátu systému managementu kvality ISO 9001:2008 a členem Asociace certifikovaných...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola SOCIETA DANTE ALIGHIERI
SOCIETA DANTE ALIGHIERI
Nabízíme kurzy italského jazyka pro skupiny, firmy i jednotlivce, přípravné kurzy na složení zkoušky P.L.I.D.A, kurzy obchodní italštiny, konverzace, speciální kurzy např. italština v kuchyni, čeština pro Italy. Pořádáme přednášky, výstavy,...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Jazyková škola Bridges
Bridges
I Vy na to máte I Vy na to máte Bojíte se, že to nezvládnete? Učili jste se již cizí jazyk a nikam to nevedlo? Máte pocit, že na jazyky prostě nemáte talent? Rozhodli jste se, že to bez angličtiny prostě už nějak přežijete? Angličtina se dnes...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město