Jazykové školy Praha 2 Nusle

informace vyslechnuté nebo přečtené, přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na jednoduché dotazy publika, vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity, sdělí svůj názor, pronese jednoduchý monolog před publikem, vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných předvídatelných situacích Produktivní řečová dovednost písemná žák zaznamenává písemně podstatné myšlenky a Pražského povstání informace z textu, zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu Pankrác Jednoduchý překlad žák přeloží text a používá slovníky, včetně elektronických Interakce ústní žák se zapojí do hovoru bez Nuslemi školy jazykové přípravy, vyměňuje si informace, zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, vyřeší většinu denních situací, požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje sdělení dalším lidem Interakce písemná žák si ověří a sdělí získané informace písemně, zaznamenává vzkazy volajících, vyplní jednoduchý formulář Jazykové prostředky Výslovnost žák vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka Slovní zásoba žák komunikuje a aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého oboru Gramatika žák uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce jazyková škola Nusle

Grafická podoba jazyka a pravopis žák dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce žák se ústně i písemně vyjadřuje k tématům osobního života a k tématům z oblasti zaměření studijního oboru, získává a předává informace, zvládá obraty při zahájení a ukončení rozhovoru, vyjádří žádost, prosbu, pozvání, odmítnutí atd. Poznatky o zemích žák prokazuje faktické znalosti především o geografických, demografických, hospodářských, politických a jazykovými školami Nuslích kulturních faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků studijního oboru, a uplatňuje je také v porovnání s reáliemi mateřské země. Školy při tvorbě ŠVP zohlední všechny zmiňované kategorie učiva a v průběhu výuky se všechny kategorie nenásilně a školou jazykovou Nuslí přirozeně propojí. V kompetenci škol je zařazení takových témat do ŠVP, které odpovídají potřebě a specializaci vyučovacích oborů RVP Zvonařka pro SOV, on line. Žáci se specifickými poruchami učení, stejně jako žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním mají podle zákona právo na uzpůsobení podmínek ukončování vzdělávání. Hlavním cílem koncepce společné části maturitní zkoušky je umožnit těmto žákům konat zkoušku takovým způsobem, aby byl minimalizován vliv jejich postižení na výsledky zkoušky a zároveň byla v Folimanka nejvyšší míře zachovaná objektivita a srovnatelnost výsledků zkoušky s výsledky intaktní žákovské populace. Podoba maturitní zkoušky

Jazyková škola Nusle

pro žáky s SPU je přímo odvozená od maturitní zkoušky pro intaktní populaci. Podstatu změn tvoří uzpůsobování podmínek pro konání.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Nuslích
Jazyková škola BRIGHT ALPHABET-PRESCHOOL
BRIGHT ALPHABET-PRESCHOOL
Nabízíme výuku anglického jazyka pro děti od 2 let. Poskytujeme individuální i skupinovou výuku a víkendové i letní příměstské kurzy.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola Tomáš Kimla
Tomáš Kimla
Nabízíme jazykové kurzy pro veřejnost, individuální výuku jazyků, firemní kurzy, překlady a tlumočení.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola Polyglot
Polyglot
Nabízíme pomaturitní studium, běžné ranní a večerní kurzy, intenzivní dopolední kurzy a letní kurzy. Angličtina, němčina, francouzština, španělština. Příprava k mezinárodním zkouškám. Skupiny po 6 až 8 posluchačích. Podnikové kurzy po celé...Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola nejblíže Nuslím
Jazyková škola STUDYLINE Praha 4
STUDYLINE Praha 4
10 důvodů, proč studovat v jazykové škole STUDYLINE 1. Nezáleží na pokročilosti Je jedno, zda jste věčný začátečník, nebo už máte za sebou několik let. Výuku máme...Zobrazit
Praha 4 - Podolí
Jazyková škola ABECEDA
ABECEDA
Vícedenní intenzivní jazykové kurzy vedené superlearning metodou. Kurzy angličtiny, němčiny a ruštiny jsou zaměřené hlavně na komunikaci a rychlou jazykovou progresi. Výhodou jsou malé skupiny, které jsou navíc rozdělené do 7 jazykových úrovní.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola AustraliaOnline
AustraliaOnline
Jsme specialisté na studium a práci v Austrálii. Studenti v Austrálii studují a pracují v Sydney, Brisbane, Gold Coast, Melbourne i Perthu. Poskytneme kompletní servis, v Austrálii provozujeme studentské centrum. Zajistíme studentská, turistická a pracovní...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola AFS
AFS
Jsme obecně prospěšná společnost, které je součástí celosvětové sítě téměř 60 podobných partnerských organizací, která vznikla před 100 lety z iniciativy amerických dobrovolníků. Partnerské organizace sdružuje společné poslání, kterým je...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola LINGUA VIVA
LINGUA VIVA
Nabídka jazykových firemních i individuálních kurzů, pomaturitního studia, překladatelských služeb i odborně zaměřených jazykových kurzů. Zprostředkování mezinárodních zkoušek. Nabízíme kurzy německého, anglického, francouzského, italského,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Barevný svět jazyků
Barevný svět jazyků
Nabízíme výuku jazyků, kurzy pro veřejnost, individuální i firemní výuku a také kurzy cizích jazyků pro děti s počtem 6 lidí v kurzu.Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Jazyková škola AKCENT International House Prague, družstvo
AKCENT International House Prague, družstvo
Jazyková škola AKCENT IH Prague působí na trhu již od roku 1990. Od té doby jsme se stali jednou z největších soukromých škol v České republice a zaměstnáváme více než 120 zaměstnanců. Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny,...Zobrazit
Praha 4 - Michle
Jazyková škola Barevná škola
Barevná škola
Specializujeme se na individuální a firemní výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny, maďarštiny, norštiny, portugalštiny a češtiny pro cizince s mladými, zkušenými a zapálenými lektory ve skupinkách s...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice
Jazyková škola PRESTO firma
PRESTO firma
Jazyková škola Presto vznikla v roce 2001 na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti poskytování překladatelských a tlumočnických služeb. Během několika let jsme se zařadili mezi moderní jazykové školy se zázemím kvalitních lektorů,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola BON
BON
Nabízíme kurzy pro veřejnost a firmy, individuální výuku, překlady i tlumočení.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Jeviště
Jeviště
Jazyková škola Jeviště vznikla v roce 2005. Vyučujeme podle vlastní metody act and speak®, která prostřednictvím dramatické hry dovoluje studentům získat při učení okamžitou zkušenost s použitím učební látky v situaci. Naše kurzy jsou hravé a...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola LUDEA
LUDEA
Nabízíme jazykové kurzy na míru. Učíme angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, ruštinu a španělštinu. Vyučujeme v malých skupinkách. Poskytujeme také individuální či párovou výuku. První hodina zdarma (možnost seznámení se s lektorem)....Zobrazit
Praha 4 - Krč
Jazyková škola Kelly & Associates
Kelly & Associates
Nabídka výuky angličtiny v oblasti obchodu, financí, práva, leasingu a bankovnictví.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola DILART GROUP
DILART GROUP
Jazyková škola Amelia (Dilart Group s.r.o.) v centru Prahy otevírá nové jazykové kurzy: RUŠTINY, ŠPANĚLŠTINY, NĚMČINY A ANGLIČTINY. S výukou ruského jazyka máme letité zkušenosti a vy sami si můžete zvolit, chcete-li, aby kurz vedl český lektor...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola NOISIS
NOISIS
Nabízíme Vám široké spektrum jazyků: Angličtina Němčina Francouzština Španělština Czech for foreigners Slovanské jazyky: čeština pro Čechy, slovenština, polština, ruština, chorvatština, srbština, bulharština, ukrajinština Germánské jazyky:...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola SPĚVÁČEK firma
SPĚVÁČEK firma
Představujeme jazykovou skupinu SPĚVÁČEK, kterou tvoří překladatelská agentura, vzdělávací centrum a jazyková škola. V rámci naší skupiny poskytujeme komplexní jazykové služby nejvyšší jakosti. Špičkové odborné kvality dosahuje zejména...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP) je samostatnou součástí Univerzity Karlovy, jedné z nejstarších evropských univerzit. Jsme špičková univerzitní vzdělávací instituce zaměřená na výuku češtiny jako cizího jazyka s více než...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
Jazyková škola Anglická škola
Anglická škola
Jsme jazyková škola, která má za sebou mnoho let zkušeností především s kurzy angličtiny v Praze. Dosahujeme velmi kvalitních výsledků. Učíme na prvním místě angličtinu, které je nejvíce žádaná a dále pak i ostatní světové jazyky. Naše...Zobrazit
Praha 10 - Vršovice