Jazykové školy Praha 2 Karlov

se studenti zařadili na úroveň falešného začátečníka a proč nemají motivaci posunout se na vyšší úroveň znalosti, tedy alespoň do kategorie mírně pokročilých studentů. Graf č. Graf č. Na tomto grafu je znázorněno, jakou nejvyšší motivaci mají studenti k učení se anglického jazyka. Na vodorovné ose jsou znázorněny možnosti výběru respondentů chci lepší pracovní uplatnění v budoucnu baví mne cizí Karlov jazyky okolí si žádá znalost anglického jazyka potřebuji anglický jazyk pro vykonávání svého povolání chci pracovat na svém osobním růstu potřebuji se dorozumět při cestování musím používat anglický jazyk při cestování do zahraničí musím používat anglický jazyk jazykových škol Karlově při komunikaci s rodinou či přáteli zajímá mne kultura anglicky mluvících zemí jiné. Na svislé ose jsou zobrazeny počty respondentů v jednotlivých kategoriích. Výsledky tohoto grafu znázorňují hlavní motivaci respondentů k učení se anglického jazyka podle jejich pohlaví. Pokud se zaměřím na největší motivaci k učení se angličtiny na základě pohlaví respondentů, zjistím, že ženy jsou mnohem více než muži motivovány k učení se angličtiny z důvodu vidiny lepší možnosti budoucího pracovního uplatnění. Jestliže budu tento graf zkoumat Folimanka důkladněji, přijdu na skutečnost, že muži jsou obecně na základě svých odpovědí spokojení se současnou situací týkající se jejich zaměstnání, neboť jako hlavní důvod učení se angličtiny uvádějí potřebu znalosti angličtiny kvůli výkonu svého zaměstnání a také, jazyková škola Karlov

protože si ji žádá jejich okolí. Ženy podle svých odpovědí se svou současnou situací zřejmě příliš spokojeny nejsou, jelikož Karlov jazykovými školami výrazně v porovnání s muži zvolily možnost touhy po lepším budoucím pracovním uplatnění, pro které by mohla být znalost anglického jazyka velmi důležitá. Kvůli svému zaměstnání se učí anglický jazyk asi studentů mužského pohlaví a přibližně žen. Stejně tak se učí mužů angličtinu kvůli svému okolí, jež vyžaduje její znalost, ale ze stejného důvodu se ji učí jen žen. Podle výše uvedeného grafu je možné usoudit, že více žen se učí jazyk pro zábavu, avšak muži se učí angličtinu kvůli komunikaci s cizinci. Tuto možnost nezvolila žádná z dotazovaných žen. Pokud bych se o největší motivaci zajímala z hlediska věku respondentů, zjistili bychom, že například spíše lidé ve věkovém rozmezí let se více učí angličtinu z důvodu lepšího pracovního uplatnění v budoucnu, zatímco plavání pro děti Prahou 2 Karlovem

Jazyková škola Karlov

spíše lidé ve věku let se učí angličtinu z důvodu nutnosti použití angličtiny v zaměstnání. Na základě těchto dvou faktů se může zdát, že zatímco mladí lidé spíše teprve čekají jako relativně čerství absolventi středních či vysokých škol na dobrou pracovní Zvonařka příležitost, kde mohou anglický jazyk využít, tak lidé ve věku let a více již tyto pracovní pozice získali a jsou tedy nuceni se více jazykovým školám Karlovu orientovat na znalost anglického jazyka ve svém současném zaměstnání. U studentů starších čtyřiceti let jde spíše o muže, kteří I.P.Pavlova potřebují znalost anglického jazyka kvůli svému zaměstnání. Jak již bylo naznačeno na základě jednoho z předchozích grafů, cestování.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Karlovu
Jazyková škola BON
BON
Nabízíme kurzy pro veřejnost a firmy, individuální výuku, překlady i tlumočení.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola AustraliaOnline
AustraliaOnline
Jsme specialisté na studium a práci v Austrálii. Studenti v Austrálii studují a pracují v Sydney, Brisbane, Gold Coast, Melbourne i Perthu. Poskytneme kompletní servis, v Austrálii provozujeme studentské centrum. Zajistíme studentská, turistická a pracovní...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola PROGRESS Language Institute
PROGRESS Language Institute
Jsme česká jazyková škola založená v roce 2001. Základním posláním naší školy je poskytovat studentům dostupné a přitom velmi kvalitní jazykové vzdělávání pod vedením kvalifikovaných odborníků a též služby se studiem spojené. Spokojený...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Association for Language Education and Internation
Association for Language Education and Internation
Výuka cizích jazyků pro dospělé a děti od tří let, příprava k mezinárodním zkouškám TOEFL, IELTS a Cambridge ESOL, možnost firemních kurzů.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola DAO INTERNATIONAL
DAO INTERNATIONAL
Soukromá jazyková škola, působící na českém trhu již od r. 1992, která vyjde vstříc každému dle časových a jiných možností klienta. The Language House má za sebou již osmnáctiletou zkušenost s výukou jazyků - ne nadarmo se nazývá...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola DILART GROUP
DILART GROUP
Jazyková škola Amelia (Dilart Group s.r.o.) v centru Prahy otevírá nové jazykové kurzy: RUŠTINY, ŠPANĚLŠTINY, NĚMČINY A ANGLIČTINY. S výukou ruského jazyka máme letité zkušenosti a vy sami si můžete zvolit, chcete-li, aby kurz vedl český lektor...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP) je samostatnou součástí Univerzity Karlovy, jedné z nejstarších evropských univerzit. Jsme špičková univerzitní vzdělávací instituce zaměřená na výuku češtiny jako cizího jazyka s více než...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
Jazyková škola FACTUM
FACTUM
Nabízíme výuku jazyků, překlady a tlumočení. Zajišťujeme pobytové kurzy. Provozujeme volně přístupnou databázi učitelů jazyků a překladatelů. Poskytujeme pracovní příležitosti pro učitele, překladatele a tlumočníky.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Glossa - škola jazyků
Glossa - škola jazyků
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola PRESTO firma
PRESTO firma
Jazyková škola Presto vznikla v roce 2001 na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti poskytování překladatelských a tlumočnických služeb. Během několika let jsme se zařadili mezi moderní jazykové školy se zázemím kvalitních lektorů,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Globtran
Globtran
Vyhotovujeme běžné i odborné překlady. Zaměřujeme se na tlumočení ve všech světových jazycích i v expresních termínech a korektury rodilými mluvčími. Provádíme právní překlady, ekonomické dokumenty, reklamní texty, technické manuály, webové...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola OPORTUNIT
OPORTUNIT
Nabízíme skupinové jazykové kurzy pro veřejnost, kurzy pro firmy a individuální výuku. Angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština. Pořádáme kurzy konverzace, právnické angličtiny, obchodní komunikace a přípravné kurzy na FCE, CAE,...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM
Jazyková škola Presto vznikla v roce 2001 na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti poskytování překladatelských a tlumočnických služeb. Během několika let jsme se zařadili mezi moderní jazykové školy se zázemím kvalitních lektorů,...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Kelly & Associates
Kelly & Associates
Nabídka výuky angličtiny v oblasti obchodu, financí, práva, leasingu a bankovnictví.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Ttime
Ttime
Moderní jazyková agentura nabízející firemní i individuální jazykové kurzy a kurzy soft skills po celé ČR. Kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, vyjednávání a mnoho dalších.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola LINGUA VIVA
LINGUA VIVA
Nabídka jazykových firemních i individuálních kurzů, pomaturitního studia, překladatelských služeb i odborně zaměřených jazykových kurzů. Zprostředkování mezinárodních zkoušek. Nabízíme kurzy německého, anglického, francouzského, italského,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola NOISIS
NOISIS
Nabízíme Vám široké spektrum jazyků: Angličtina Němčina Francouzština Španělština Czech for foreigners Slovanské jazyky: čeština pro Čechy, slovenština, polština, ruština, chorvatština, srbština, bulharština, ukrajinština Germánské jazyky:...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola SPĚVÁČEK firma
SPĚVÁČEK firma
Představujeme jazykovou skupinu SPĚVÁČEK, kterou tvoří překladatelská agentura, vzdělávací centrum a jazyková škola. V rámci naší skupiny poskytujeme komplexní jazykové služby nejvyšší jakosti. Špičkové odborné kvality dosahuje zejména...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Clever
Clever
Kdo jsme? Ti, které baví učit. Ti, které baví mluvit. Ti, kteří chtějí, abyste mluvili i Vy. Ano, působíme v oblasti výuky cizích jazyků již od roku 1988. A najdete nás na tom samém místě v centru Prahy, kde jsme před mnoha lety začínali. Jsme...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola English Link
English Link
English Link - jazyková škola s témeř 23letou tradicí. Poskytujeme především kurzy angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a češtiny jako cizího jazyka na zakázku pro korporátní klientelu a docházkové kurzy angličtiny na centru Prahy. Jsme...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady