Jazykové školy Praha východ Křenice

třídy s reálným světem, podporu kreativity a motivace žáků. Zounek, Šeďová, s. Ačkoli jsou moderní technologie nástrojem pro zefektivnění výuky, mnoho učitelů při své práci tyto technologie nevyužívá vůbec, nebo jen velmi omezeně. Tato rezistence vůči moderním didaktickým technologiím je způsobována bariérami na třech úrovních na úrovni učitelů, jednotlivých škol a celých školských Pacov systémů. Pro tuto práci jsou důležité zejména bariéry na úrovni učitelů, kterými jsou nedostatečné dovednosti v práci s ICT, nedostatek motivace a jistoty učitelů v užívání ICT, nedostatek pedagogického vzdělání učitelů a možností dále rozvíjet svoje dosavadní jazykovou školu Křenic dovednosti v práci s ICT, nebo nedostatek diferencovaných vzdělávacích programů pro učitele. Zounek, Šeďová, s. Jedním z hlavních důvodů školy jazykové Křenicemi zavádění těchto technologií do výuky je podpora a zkvalitnění práce učitelů a také zkvalitnění učení žáků a zlepšení jejich výsledků. Zounek, Šeďová, s. O možnostech uplatnění jednotlivých skupin didaktických technologií bude proto pojednáno v následujících Březí podkapitolách. Zařízení pro nepromítaný záznam Nezbytnou součástí vybavení každé učebny a zatím stále nejpoužívanějším prostředkem didaktické techniky pro nepromítaný záznam je školní tabule. Jedná se o pracovní plochu umístěnou na čelní stěně učebny, jejíž konstrukce, vzhled, materiál i způsob záznamu prošly v poslední době změnami. V současné době nacházíme ve školách stále

ještě velké množství klasických deskových posuvných tabulí s křídovým záznamem, stále více se však prosazují tzv. bílé tabule, na něž je záznam prováděn barevnými popisovači. Stejnou funkci pak mohou plnit tzv. flipcharty, což jsou velkoformátové bloky papíru opravy autoskla nejblíže Prahy východ Křenic

Jazyková škola Křenice

upevněné na přenosném stojanu, jejichž předností je velká mobilita a možnost vracet se k dříve prezentovanému zápisu. Janiš, Ondřejová, s. V současné době dochází také k plošnému rozšíření a využití interaktivních tabulí na českých školách. Tabule jsou Radošovice prostředkem pro tvorbu bezprostředně vyvíjeného během výuky či hotového obrazu vytvořeného před začátkem výuky, tedy učitelova zápisu na tabuli včetně kresby či náčrtu. Ten je spjat s osobností učitele a měl by splňovat základní hygienická a pedagogická hlediska, kterými jsou čitelnost a s ní spojená velikost písma, kontrast barvy tabule a písma, stručnost, logika, výstižnost a přehlednost zápisu a jeho jazyková i stylistická správnost. Šimoník, s. Kouba, s. Tabule je při jazykové výuce využívána jak učitelem, tak i žáky. Učitelům Praha 21 pomáhá především s řízením třídy, kdy je využívána k psaní různých zpráv pro studenty, jako jsou zadání domácích úkolů, různé jazyková škola Křenice přehledy a harmonogramy či třídní pravidla. Dále je tabule používána jako prostředek k zápisu, který slouží k prezentaci a vysvětlení nového učiva či zdůraznění nejdůležitějších informací, a který zároveň pomáhá žákům spolu s ústním projevem učitele porozumět Křenicím jazykovým školám tomuto novému učivu. Využití tabule učitelem při jazykové výuce je zcela běžným jevem, méně se však setkáváme s využitím tabule.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Křenicím
Jazyková škola LANGFOR
LANGFOR
Nabídka kurzů anglického, německého a španělského jazyka pro firmy a veřejnost. Zajištění překladů a tlumočení. LANGFOR CZ s.r.o. je česká společnost se sídlem v Říčanech, kde provozuje jazykovou školu nabízející kurzy jazyků pro veřejnost....Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola Lucie Basíková
Lucie Basíková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola jazykovka OBZOR
jazykovka OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Uhříněves
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola OBZOR jazykovka
OBZOR jazykovka
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Petrovice
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola Mravene
Mravene
Provoz jazykové školy. Nabídka firemní a individuální výuky.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola Jan Grombíř
Jan Grombíř
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 10 - Dolní Měcholupy
Jazyková škola Darren Crown
Darren Crown
Nabízím individuální i skupinovou výuku, překlady, tlumočení a korektury anglického jazyka. Dále zajišťuji koučink výslovnosti pro hudební umělce.Zobrazit
Praha 9 - Horní Počernice
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Perfect firma
Perfect firma
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Lingua Nova
Lingua Nova
Věnujeme se výuce angličtiny pro děti. Naším cílem je získání základní slovní zásoby, schopnosti jednoduché komunikace a orientace v jazyce. Jednotlivé kurzy jsou tvořeny na základě spirálovitě se rozvíjejícího učebního plánu. Již od roku...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola Jazyková škola Rybička
Jazyková škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha 9 - Kyje
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola CHI SCHOOL
CHI SCHOOL
Poskytujeme jazykové kurzy.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Anglická školka Kryštof
Anglická školka Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola VISTA WELCOME
VISTA WELCOME
Vista Welcome je již zavedenou školou (vznikli jsme v roce 1997), vedenou týmem s dlouholetými zkušenostmi na poli výuky cizích jazyků. Během naší existence se nám na již značně zaplněném trhu podařilo získat a zejména si udržet řadu renomovaných...Zobrazit
Praha 10 - Strašnice