Jazykové školy Praha 2 I.P.Pavlova

silnou stránku a konkurenční výhodu vnímáme využívání moderních technologií při výuce, zkušenosti s vedením jazykových kurzů a jazyková škola I.P.Pavlova zainteresovanost rodinných příslušníků v podnikání, což se ovšem může časem ukázat naopak jako slabá stránka. Jako další slabou jazyková škola I.P.Pavlova stránku hodnotíme svou nezkušenost s vedením podniku a omezené finanční zdroje. Příležitostí pro nás je stále velký zájem o výuku cizích jazyků a existence moderního technického vybavení, které lze v kurzech využívat. Hrozbu pro nás může představovat velký počet konkurentů a snadný vstup konkurentů do podnikání, stejně jako ekonomická situace. Z odhadu nákladů, tržeb, výkazu zisku a ztráty, I.P.Pavlova finančních toků i ekonomických hodnotících ukazatelů, které byly vypočítány, vyplývá, že podnik bude generovat zisk nejméně po dobu tří let od založení a bude dostatečně likvidní, aby mohl splácet svoje závazky. Míra rentability se nicméně bude ve třetím roce podnikání lišit podle zvolené varianty. Zatímco první varianta generuje oproti předchozímu roku rostoucí zisk, který umožňuje investice do vybavení podniku a tím jeho rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti, druhá varianta přináší nižší zisk než v předchozím roce, což se Muzeum negativně odráží ve schopnosti investovat do rozvoje podniku. Na základě těchto údajů jsme se rozhodli pro realizaci první varianty. Na základě všech provedených analýz tedy můžeme na výzkumnou otázku, kterou jsme si položili na počátku, odpovědět, že podnikatelský

záměr na založení OSVČ poskytující jazykové vzdělání je v současné době ekonomicky výhodný, jelikož podnik by měl minimálně tři I.P.Pavlova školy jazykové roky od založení generovat zisk a měl by být schopen financovat své závazky. Kritéria výhodnosti tím byla splněna. Předmět Smlouvy Předmětem této Smlouvy je poskytování služeb při výuce cizích jazyků. Poskytováním služeb se pro účely této Smlouvy rozumí výkon jazykové škole I.P.Pavlova odborné pedagogické, výukové a obdobné činnosti v odpovídající kvalitě, jakož i výkon dalších činností nezbytných při výuce jazyků. Poskytovatel se zavazuje za úplatu poskytovat služby ve prospěch Objednavatele nebo třetích stran na základě objednávky Objednavatele a Objednavatel se zavazuje zaplatit za to Poskytovateli předem sjednanou odměnu. II. Práva a povinnosti smluvních stran Poskytovatel bude vykonávat činnost výhradně na základě objednávky Objednavatele. Objednávkou se rozumí písemné či ústní sdělení Objednavatele Náměstí Míru Poskytovateli, kterým se upřesňuje rozsah výkonu činnosti, místo, časový rozvrh, výukový materiál, třetí strana pokud má Poskytovatel Zvonařka plnit ve prospěch této třetí strany a další informace nezbytné pro řádné plnění předmětu smlouvy. Změna místa, časového rozvrhu, třetí strany a rozsahu výkonu činnosti Poskytovatele nemá vliv na předem sjednanou cenu. Objednavatel se zavazuje zajistit pomůcky a výukové

Školách jazykových I.P.Pavlova

materiály nutné pro poskytování služeb pokud není dohodnuto jinak a poskytnout potřebnou součinnost Poskytovateli. Poskytovatel je povinen doručit podklady pro kontrolu činnosti vykonané v daném kalendářním měsíci vždy nejpozději do dne měsíce následujícího na adresu.

Copyright © 2024 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže I.P.Pavlova
Jazyková škola Association for Language Education and Internation
Association for Language Education and Internation
Výuka cizích jazyků pro dospělé a děti od tří let, příprava k mezinárodním zkouškám TOEFL, IELTS a Cambridge ESOL, možnost firemních kurzů.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola FACTUM
FACTUM
Nabízíme výuku jazyků, překlady a tlumočení. Zajišťujeme pobytové kurzy. Provozujeme volně přístupnou databázi učitelů jazyků a překladatelů. Poskytujeme pracovní příležitosti pro učitele, překladatele a tlumočníky.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Glossa - škola jazyků
Glossa - škola jazyků
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola PROGRESS Language Institute
PROGRESS Language Institute
Jsme česká jazyková škola založená v roce 2001. Základním posláním naší školy je poskytovat studentům dostupné a přitom velmi kvalitní jazykové vzdělávání pod vedením kvalifikovaných odborníků a též služby se studiem spojené. Spokojený...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola DAO INTERNATIONAL
DAO INTERNATIONAL
Soukromá jazyková škola, působící na českém trhu již od r. 1992, která vyjde vstříc každému dle časových a jiných možností klienta. The Language House má za sebou již osmnáctiletou zkušenost s výukou jazyků - ne nadarmo se nazývá...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Globtran
Globtran
Vyhotovujeme běžné i odborné překlady. Zaměřujeme se na tlumočení ve všech světových jazycích i v expresních termínech a korektury rodilými mluvčími. Provádíme právní překlady, ekonomické dokumenty, reklamní texty, technické manuály, webové...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola BON
BON
Nabízíme kurzy pro veřejnost a firmy, individuální výuku, překlady i tlumočení.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola DILART GROUP
DILART GROUP
Jazyková škola Amelia (Dilart Group s.r.o.) v centru Prahy otevírá nové jazykové kurzy: RUŠTINY, ŠPANĚLŠTINY, NĚMČINY A ANGLIČTINY. S výukou ruského jazyka máme letité zkušenosti a vy sami si můžete zvolit, chcete-li, aby kurz vedl český lektor...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola English Link
English Link
English Link - jazyková škola s témeř 23letou tradicí. Poskytujeme především kurzy angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a češtiny jako cizího jazyka na zakázku pro korporátní klientelu a docházkové kurzy angličtiny na centru Prahy. Jsme...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola OPORTUNIT
OPORTUNIT
Nabízíme skupinové jazykové kurzy pro veřejnost, kurzy pro firmy a individuální výuku. Angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština. Pořádáme kurzy konverzace, právnické angličtiny, obchodní komunikace a přípravné kurzy na FCE, CAE,...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola PRESTO firma
PRESTO firma
Jazyková škola Presto vznikla v roce 2001 na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti poskytování překladatelských a tlumočnických služeb. Během několika let jsme se zařadili mezi moderní jazykové školy se zázemím kvalitních lektorů,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Kelly & Associates
Kelly & Associates
Nabídka výuky angličtiny v oblasti obchodu, financí, práva, leasingu a bankovnictví.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola AustraliaOnline
AustraliaOnline
Jsme specialisté na studium a práci v Austrálii. Studenti v Austrálii studují a pracují v Sydney, Brisbane, Gold Coast, Melbourne i Perthu. Poskytneme kompletní servis, v Austrálii provozujeme studentské centrum. Zajistíme studentská, turistická a pracovní...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola SPĚVÁČEK firma
SPĚVÁČEK firma
Představujeme jazykovou skupinu SPĚVÁČEK, kterou tvoří překladatelská agentura, vzdělávací centrum a jazyková škola. V rámci naší skupiny poskytujeme komplexní jazykové služby nejvyšší jakosti. Špičkové odborné kvality dosahuje zejména...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola NOISIS
NOISIS
Nabízíme Vám široké spektrum jazyků: Angličtina Němčina Francouzština Španělština Czech for foreigners Slovanské jazyky: čeština pro Čechy, slovenština, polština, ruština, chorvatština, srbština, bulharština, ukrajinština Germánské jazyky:...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Ttime
Ttime
Moderní jazyková agentura nabízející firemní i individuální jazykové kurzy a kurzy soft skills po celé ČR. Kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, vyjednávání a mnoho dalších.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Lingua Pro
Lingua Pro
Vyučujeme angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, ruštinu, dánštinu, švédštinu, nizozemštinu, řečtinu, japonštinu, čínštinu a češtinu pro cizince. Nabízíme víkendové a letní kurzy pro veřejnost. Zajišťujeme jazykové kurzy...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola LINGUA VIVA
LINGUA VIVA
Nabídka jazykových firemních i individuálních kurzů, pomaturitního studia, překladatelských služeb i odborně zaměřených jazykových kurzů. Zprostředkování mezinárodních zkoušek. Nabízíme kurzy německého, anglického, francouzského, italského,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Horizonty
Horizonty
Nabízíme výuku světových jazyků a češtiny pro cizince. Pořádáme individuální, skupinové i firemní kurzy. Lekce jsou určeny maximálně pro 4 osoby. Provádíme překlady a tlumočení z ruského, japonského, chorvatského i maďarského jazyka a...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Perfect
Perfect
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 1 - Nové Město