Jazykové školy Praha 1 Muzeum

výuky v tištěné či písemné podobě s podpisy účastníků kurzu nebo Třídní kniha s evidencí docházky účastníků kurzu a zápisem probraného učiva, vyhodnocené Testy a vyplněné Hodnocení není li stanoveno jinak. Pozdní doručení výše uvedených dokumentů může být Muzeem jazykové školy důvodem k pozdnímu uhrazení faktury Poskytovateli. III. Cena a platební podmínky Cena je stanovena dohodou a činí Kč za vyučovací hodinu školách jazykových Muzea všeobecného jazyka min a poměrně této sazbě v případě kratší či delší vyučovací jednotky. Cena odpovídá době poskytování služby. Tato doba nezahrnuje čas, jež musí Poskytovatel nezbytně nutně vynaložit před a po poskytování služby v místě Objednavatele nebo třetí Muzeum strany nebo v jiném místě určeném objednávkou Objednavatele. Sjednaná cena zahrnuje úkony administrativní povahy i náhradu ostatních výdajů vč. cestovních a komunikačních, ať už přímo nebo nepřímo souvisejících s výukou cizího jazyka pokud není dohodnuto jinak. Cenu za zhotovení předmětu smlouvy se zavazuje Objednavatel uhradit na základě faktury se splatností dnů vystavené vždy po skončení kalendářního měsíce. Platba bude provedena převodem na výše uvedený účet Poskytovatele. V. Důvěrnost Smlouvy a povinnost mlčenlivosti Obě smluvní strany považují veškerá ustanovení této Smlouvy za důvěrná a zavazují se, že bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany nesdělí obsah této Smlouvy ani její části třetím osobám či třetí straně, ve prospěch které Poskytovatel poskytuje Hlavní nádraží

služby v souladu se Smlouvou. VI. Vyšší moc Pokud se následkem události vyšší moci plnění předmětu této Smlouvy zpozdí, nebo se stane nesplnitelným, pak se takové zpoždění nebo nesplnění nebude považovat za porušení této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že si nebudou nárokovat od druhé smluvní strany náhradu takto vzniklé škody. Událostí vyšší moci se rozumí národní katastrofa, přírodní soukromé mateřské školky Prahou 1 Muzeem

Jazykovou školu Muzeu

katastrofa, požár, záplava, povstání, výluka, stávka, nehoda, které nelze předejít, přijetí zákona nebo každého mimořádného opatření státní správy či samosprávy, pokud příčiny a události leží mimo obvyklou kontrolu smluvních stran. VII. Doba trvání Smlouvy I.P.Pavlova Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou a lze ji ukončit dohodou, výpovědí či odstoupením od smlouvy dohodu o ukončení Smlouvy je nutno Náměstí Míru uzavřít písemně. kterákoli ze smluvních stran má právo Smlouvu písemně vypovědět Smluvní strany se dohodly na čtrnáctidenní výpovědní lhůtě, která počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. kterákoli ze smluvních stran má právo jazyková škola Muzeum od Smlouvy písemně odstoupit v případě hrubého porušení ustanovení této Smlouvy, opakovaného porušení povinností jedné ze smluvních stran nebo v případě porušení povinností upravených obecně závaznými právními předpisy. Za hrubé porušení smlouvy ze strany jazyková škola Muzeum Poskytovatele se považuje zejména neposkytnutí služby Objednavateli nebo třetí straně řádně a včas v souladu s objednávkou Objednavatele bez předchozího upozornění Objednatele a neposkytování služeb v odpovídající kvalitě. Právní účinky odstoupení nastávají dnem.

Copyright © 2019 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Muzeu
Jazyková škola Archimedes Language Academy
Archimedes Language Academy
Nabízíme kurzy cizích jazyků pro začátečníky i pokročilé. Angličtina, francouzština, čeština pro cizince, prodáváme studijní materiály v iPadu. Individuální kurzy angličtiny Každému vyhovuje něco jiného. Proto máme v nabídce kurzů několik...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Skřivánek
Skřivánek
Skřivánek s.r.o. působí na českém trhu kontinuálně od roku 1994. Téměř 20 let sbíráme zkušenosti, díky nimž jsme pro vás schopni zajistit nadstandartní jazykové služby. Skřivánek poskytuje písemné odborné překlady, tlumočení a jazykovou...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola IJV
IJV
Pořádáme jazykové kurzy v jazycích: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština, holandština, portugalština, polština, řečtina, čínština a japonština. Jsme specialisté na jazykové kurzy pro firmy. Staráme se o to,...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola English Link
English Link
English Link - jazyková škola s témeř 23letou tradicí. Poskytujeme především kurzy angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a češtiny jako cizího jazyka na zakázku pro korporátní klientelu a docházkové kurzy angličtiny na centru Prahy. Jsme...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Globtran
Globtran
Vyhotovujeme běžné i odborné překlady. Zaměřujeme se na tlumočení ve všech světových jazycích i v expresních termínech a korektury rodilými mluvčími. Provádíme právní překlady, ekonomické dokumenty, reklamní texty, technické manuály, webové...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Bridges
Bridges
I Vy na to máte I Vy na to máte Bojíte se, že to nezvládnete? Učili jste se již cizí jazyk a nikam to nevedlo? Máte pocit, že na jazyky prostě nemáte talent? Rozhodli jste se, že to bez angličtiny prostě už nějak přežijete? Angličtina se dnes...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Orange Academy
Orange Academy
Firma Orange Academy s.r.o. působící na trhu již od roku 1990 se zabývá pořádáním ekonomických a od roku 2007 také jazykových kurzů. Jedná se o jednu z největších společností s nejširší sítí jazykových poboček na Jižní Moravě. Cílem...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Tutor kurzy
Tutor kurzy
Cílem společnosti Tutor je nabídnout každému zákazníkovi co nejširší nabídku vzdělávání prvotřídní kvality dle jeho potřeb a přání. Nejnovější výukové metody, profesionální a přátelský tým lektorů a lektorek, perfektní organizační...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Caledonian School
Caledonian School
Caledonian School je největší jazyková škola v České republice Působí v České republice od roku 1992 Je specialistou na firemní jazykovou výuku Má rozsáhlé zkušenosti s realizací jazykově-vzdělávacích projektů různých rozsahů a zaměření ...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Tutor
Tutor
Cílem společnosti Tutor je nabídnout každému zákazníkovi co nejširší nabídku vzdělávání prvotřídní kvality dle jeho potřeb a přání. Nejnovější výukové metody, profesionální a přátelský tým lektorů a lektorek, perfektní organizační...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola OPORTUNIT
OPORTUNIT
Nabízíme skupinové jazykové kurzy pro veřejnost, kurzy pro firmy a individuální výuku. Angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština. Pořádáme kurzy konverzace, právnické angličtiny, obchodní komunikace a přípravné kurzy na FCE, CAE,...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola SPĚVÁČEK firma
SPĚVÁČEK firma
Představujeme jazykovou skupinu SPĚVÁČEK, kterou tvoří překladatelská agentura, vzdělávací centrum a jazyková škola. V rámci naší skupiny poskytujeme komplexní jazykové služby nejvyšší jakosti. Špičkové odborné kvality dosahuje zejména...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola SPĚVÁČEK
SPĚVÁČEK
Představujeme jazykovou skupinu SPĚVÁČEK, kterou tvoří překladatelská agentura, vzdělávací centrum a jazyková škola. V rámci naší skupiny poskytujeme komplexní jazykové služby nejvyšší jakosti. Špičkové odborné kvality dosahuje zejména...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Perfect
Perfect
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola FACTUM
FACTUM
Nabízíme výuku jazyků, překlady a tlumočení. Zajišťujeme pobytové kurzy. Provozujeme volně přístupnou databázi učitelů jazyků a překladatelů. Poskytujeme pracovní příležitosti pro učitele, překladatele a tlumočníky.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Glossa - škola jazyků
Glossa - škola jazyků
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Lingua Pro
Lingua Pro
Vyučujeme angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, ruštinu, dánštinu, švédštinu, nizozemštinu, řečtinu, japonštinu, čínštinu a češtinu pro cizince. Nabízíme víkendové a letní kurzy pro veřejnost. Zajišťujeme jazykové kurzy...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola GLOSSA firma
GLOSSA firma
Jazyková škola Glossa působí na českém trhu již od roku 1992. Jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City & Guilds, držitelem certifikátu systému managementu kvality ISO 9001:2008 a členem Asociace certifikovaných...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola Glossa
Glossa
Jazyková škola Glossa působí na českém trhu již od roku 1992. Jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City & Guilds, držitelem certifikátu systému managementu kvality ISO 9001:2008 a členem Asociace certifikovaných...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola STUDYLINE Praha 1
STUDYLINE Praha 1
10 důvodů, proč studovat v jazykové škole STUDYLINE 1. Nezáleží na pokročilosti Je jedno, zda jste věčný začátečník, nebo už máte za sebou několik let. Výuku máme...Zobrazit
Praha 1 - Staré Město