Jazykové školy Praha 2 Folimanka

jejím cílem je mluvit stejně jako rodilá mluvčí. Překvapivé je velmi nízké procento s volbou možnosti učení se anglického jazyka za Folimanka účelem složení mezinárodní zkoušky z anglického jazyka, ačkoliv někteří studenti navštěvují přípravné kurzy k mezinárodním jazykovým zkouškám. Graf č. Graf č. Na tomto grafu je znázorněno, zda jsou studenti dostatečně motivováni k učení se anglického jazyka z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání. Na vodorovné ose jsou znázorněny možnosti výběru v oblasti nejvyššího dosaženého vzdělání respondentů střední odborná škola bez maturity střední odborná škola s maturitou vysoká škola. Na svislé ose jsou zobrazeny počty respondentů v jednotlivých kategoriích. Dalším cílem bylo zjistit, zda jsou studenti dostatečně motivováni k učení se anglického jazyka. Tuto otázku jsem se snažila zkoumat z několika pohledů, jako například pohlaví, věku, nejvyššího dosaženého vzdělání a Karlov dosažené úrovně znalosti anglického jazyka. Došla jsem tedy k závěru, že muži jsou patrně více k učení motivováni než ženy, což je jazykové škole Folimankou způsobeno celkově vyšším počtem respondentů mužského pohlaví. Jistý závěr je rovněž možné učinit na základě věku respondentů. Folimaky jazykové školy Lze se přesvědčit o tom, že čím jsou studenti starší, tím více jsou ke studiu anglického jazyka motivováni. K podobnému závěru jsem mohla dospět již dříve, kdy jsme zjistili, že čím jsou studenti anglického jazyka starší, tím častěji mají tendenci se věnovat učení

se angličtiny. Nejvýraznější rozdíl je možné spatřit, jestliže se zaměřím na dostatečnou motivaci podle nejvyššího dosaženého vzdělání. Podle výsledků výše uvedeného grafu je možné vidět, že vysokoškolsky vzdělaní studenti jazykových kurzů mají mnohem Zvonařka vyšší motivaci ohledně učení se anglického jazyka ve srovnání se studenty, jež svá studia zakončili střední školou s maturitou Je I.P.Pavlova nutné dodat, že vyšší motivace u lidí s vysokoškolským vzděláním se ukazuje napříč všemi otázkami tohoto dotazníkového šetření. jazykových škol Folimanku Vezmu li v potaz dostatečnou motivaci k učení se angličtiny podle dosažené úrovni anglického jazyka, zjistím, že čím vyšší úrovně znalosti studenti dosáhnou, tím více jich je dostatečně motivovaných. Pro ilustraci uvedu tyto výsledky v přiložené tabulce. Na druhou jazyková škola Folimanka stranu se nám potvrzuje, že úroveň znalosti anglického jazyka stoupá ve většině případů s vyšším dosaženým vzděláním. Proto se tedy opět dostávám k nejvyšší motivaci u vysokoškolsky vzdělaných studentů, neboť právě oni, jak již bylo řečeno, mají motivaci nejvyšší. DOSTATEČNÁ MOTIVACE PODLE DOSAŽENÉ ÚROVNĚ AJ úplný začátečník falešný začátečník mírně pokročilý středně pokročilý pokročilý Ano Ne Jak již bylo řečeno dříve, nejnižší motivaci můžeme pozorovat u falešných začátečníků, kteří, nejen že uvádí nulovou motivaci pro učení se anglického jazyka, ale také jeví o angličtinu nejmenší zájem. Jedním z možných řešení, jak jesle Prahou 2 Folimankou

Jazyková škola Folimanka

zvýšit jejich počet a frekvenci navštěvovaných kurzů by mohl být větší zaměření kurzů přímo na jejich potřeby. Bylo by však na.

Copyright © 2023 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Folimance
Jazyková škola AustraliaOnline
AustraliaOnline
Jsme specialisté na studium a práci v Austrálii. Studenti v Austrálii studují a pracují v Sydney, Brisbane, Gold Coast, Melbourne i Perthu. Poskytneme kompletní servis, v Austrálii provozujeme studentské centrum. Zajistíme studentská, turistická a pracovní...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola BON
BON
Nabízíme kurzy pro veřejnost a firmy, individuální výuku, překlady i tlumočení.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola újop
újop
Výuce cizích jazyků a pořádání pomaturitních kurzů se věnujeme již mnoho let, ve výuce češtiny pro cizince máme více jak padesátiletou tradici. Hodiny vedou plně aprobovaní a zkušení lektoři cizích jazyků s individuálním přístupem ke...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
Jazyková škola Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústav jazykové a odborné přípravy
Výuce cizích jazyků a pořádání pomaturitních kurzů se věnujeme již mnoho let, ve výuce češtiny pro cizince máme více jak padesátiletou tradici. Hodiny vedou plně aprobovaní a zkušení lektoři cizích jazyků s individuálním přístupem ke...Zobrazit
Praha 2 - Vyšehrad
Jazyková škola PROGRESS Language Institute
PROGRESS Language Institute
Jsme česká jazyková škola založená v roce 2001. Základním posláním naší školy je poskytovat studentům dostupné a přitom velmi kvalitní jazykové vzdělávání pod vedením kvalifikovaných odborníků a též služby se studiem spojené. Spokojený...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola BRIGHT ALPHABET-PRESCHOOL
BRIGHT ALPHABET-PRESCHOOL
Nabízíme výuku anglického jazyka pro děti od 2 let. Poskytujeme individuální i skupinovou výuku a víkendové i letní příměstské kurzy.Zobrazit
Praha 4 - Nusle
Jazyková škola Association for Language Education and Internation
Association for Language Education and Internation
Výuka cizích jazyků pro dospělé a děti od tří let, příprava k mezinárodním zkouškám TOEFL, IELTS a Cambridge ESOL, možnost firemních kurzů.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola DILART GROUP
DILART GROUP
Jazyková škola Amelia (Dilart Group s.r.o.) v centru Prahy otevírá nové jazykové kurzy: RUŠTINY, ŠPANĚLŠTINY, NĚMČINY A ANGLIČTINY. S výukou ruského jazyka máme letité zkušenosti a vy sami si můžete zvolit, chcete-li, aby kurz vedl český lektor...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola DAO INTERNATIONAL
DAO INTERNATIONAL
Soukromá jazyková škola, působící na českém trhu již od r. 1992, která vyjde vstříc každému dle časových a jiných možností klienta. The Language House má za sebou již osmnáctiletou zkušenost s výukou jazyků - ne nadarmo se nazývá...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola PRESTO firma
PRESTO firma
Jazyková škola Presto vznikla v roce 2001 na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti poskytování překladatelských a tlumočnických služeb. Během několika let jsme se zařadili mezi moderní jazykové školy se zázemím kvalitních lektorů,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola LINGUA VIVA
LINGUA VIVA
Nabídka jazykových firemních i individuálních kurzů, pomaturitního studia, překladatelských služeb i odborně zaměřených jazykových kurzů. Zprostředkování mezinárodních zkoušek. Nabízíme kurzy německého, anglického, francouzského, italského,...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola FACTUM
FACTUM
Nabízíme výuku jazyků, překlady a tlumočení. Zajišťujeme pobytové kurzy. Provozujeme volně přístupnou databázi učitelů jazyků a překladatelů. Poskytujeme pracovní příležitosti pro učitele, překladatele a tlumočníky.Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Glossa - škola jazyků
Glossa - škola jazyků
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola Kelly & Associates
Kelly & Associates
Nabídka výuky angličtiny v oblasti obchodu, financí, práva, leasingu a bankovnictví.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola ABECEDA
ABECEDA
Vícedenní intenzivní jazykové kurzy vedené superlearning metodou. Kurzy angličtiny, němčiny a ruštiny jsou zaměřené hlavně na komunikaci a rychlou jazykovou progresi. Výhodou jsou malé skupiny, které jsou navíc rozdělené do 7 jazykových úrovní.Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola Globtran
Globtran
Vyhotovujeme běžné i odborné překlady. Zaměřujeme se na tlumočení ve všech světových jazycích i v expresních termínech a korektury rodilými mluvčími. Provádíme právní překlady, ekonomické dokumenty, reklamní texty, technické manuály, webové...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola NOISIS
NOISIS
Nabízíme Vám široké spektrum jazyků: Angličtina Němčina Francouzština Španělština Czech for foreigners Slovanské jazyky: čeština pro Čechy, slovenština, polština, ruština, chorvatština, srbština, bulharština, ukrajinština Germánské jazyky:...Zobrazit
Praha 2 - Vinohrady
Jazyková škola SPĚVÁČEK firma
SPĚVÁČEK firma
Představujeme jazykovou skupinu SPĚVÁČEK, kterou tvoří překladatelská agentura, vzdělávací centrum a jazyková škola. V rámci naší skupiny poskytujeme komplexní jazykové služby nejvyšší jakosti. Špičkové odborné kvality dosahuje zejména...Zobrazit
Praha 1 - Nové Město
Jazyková škola PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM
Jazyková škola Presto vznikla v roce 2001 na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti poskytování překladatelských a tlumočnických služeb. Během několika let jsme se zařadili mezi moderní jazykové školy se zázemím kvalitních lektorů,...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město
Jazyková škola OPORTUNIT
OPORTUNIT
Nabízíme skupinové jazykové kurzy pro veřejnost, kurzy pro firmy a individuální výuku. Angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština. Pořádáme kurzy konverzace, právnické angličtiny, obchodní komunikace a přípravné kurzy na FCE, CAE,...Zobrazit
Praha 2 - Nové Město