Jazykové školy Praha 3 Žižkov

je rozvíjení komunikačních kompetencí. Některé strategie přispívají k rozvoji všech řečových dovedností, jako je poslech, mluvení, čtení a psaní, jiné jen určité dovednosti. Strategie jsou nejen prostředkem k dosažení cíle vzdělávání, ale také cílem samotným. Pražačka Rozvíjení kompetence k učení a strategií učení je v cizím jazyce obzvlášť důležité, neboť učení se cizímu jazyku představuje celoživotní proces a i po skončení školní docházky je třeba rozvíjet nebo alespoň udržovat dosaženou úroveň. Jde tedy o to, nezaměřovat se u žáků jen na jejich znalosti, ale naučit je se efektivně učit, aby zbytečně neztráceli čas a energii Lojová, G., Vlčková, K., Strategií učení se cizímu jazyku existuje velké množství, proto se je odborníci snaží třídit na základě různých jazyková škola Žižkov kritérií. Tato kritéria se liší v závislosti na oborovém psychologie, neurovědy, pedagogika, didaktika cizích jazyků apod. a školách jazykových Žižkov odpovídajícím tematickém autoregulace, učební úlohy, styly učení, čtenářská gramotnost zázemí jednotlivých autorů. Ve světě je nejvíce používanou klasifikací strategií učení se cizímu jazyku ve výuce klasifikace R. L. Oxfordové In Lojová, G., Vlčková, K., Autorka Olšany dělí strategie na dvě hlavní skupiny přímé a nepřímé a několik podskupin Přímé strategie se přímo týkají jazyka. Vyžadují zapojení mentálních procesů zpracování jazyka. Působí přímo na informace, které mají být zpracovány tak, že usnadňují porozumění

těmto informacím, jejich uchování v paměti, vybavení a transfer, a tím vedou ke změnám v mentálních strukturách a procesech. Invalidovna Následující podskupiny přímých strategií toto zpracování realizují odlišně a za různým účelem Paměťové strategie umožňují

Školou jazykovou Žižkově

zapamatovat si informace a poté si je vybavit při komunikaci Kognitivní strategie slouží ke zpracování jazyka jedincem, zahrnují procvičování, strategie podporující porozumění a produkci cizojazyčných sdělení, analyzování a usuzování, vytváření struktury pro jazykové podněty a produkci jazyka Kompenzační strategie umožňují jedinci používat cizí jazyk, ať už pro porozumění nebo vlastní cizojazyčný projev, bez ohledu na omezené možnosti v oblasti znalostí. Nepřímé strategie přispívají k učení nepřímo, podporují a regulují učení, aniž by přímo zahrnovaly cizí jazyk a přímo se ho týkaly. Přímé strategie jsou na tyto nepřímé strategie úzce vázány a působí v procesu učení se cizímu jazyku nejlépe, když jsou jimi podporovány. Metakognitivní strategie umožňují jedinci Žižkova jazykovými školami kontrolovat své učení a znalosti prostřednictvím použitím různých funkcí, jako jsou zaměření učení na cíl, příprava učení, Želivského plánování, monitorování nebo hodnocení. Afektivní strategie se týkají emocí, postojů a motivace při učení. Sociální strategie se jazyková škola Žižkov vztahují k sociálním vztahům jazyku jako sociálnímu chování a prostředku komunikace. Při reálném používání bývají strategie úzce propojeny a nejde je oddělovat tak, jako to činí klasifikace strategií. Na druhou stranu však klasifikace umožňují jejich snazší.

Copyright © 2022 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola na Žižkově
Jazyková škola Unicorn College
Unicorn College
O Unicorn College Jsme součástí skupiny Unicorn. Máme bohaté zkušenosti s vývojem a provozem informačních systémů. Sledujeme nejnovější trendy a rozvíjíme moderní řešení v informačních a komunikačních technologiích. Od roku 1990 systematicky...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola CEET
CEET
Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, italštiny a češtiny pro cizince. Pořádáme kurzy firemní, specializované, individuální, pobytové v ČR a zahraniční. Využíváme metody CEET Learning, E-learning a DIRECT...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Czech Language Training
Czech Language Training
Čeština pro cizince (Czech for foreigners). Nabízíme intenzivní, standardní, páteční, víkendové či individuální kurzy českého jazyka pro cizince pro všechny úrovně. Zajišťujeme také speciální poradnu pro výslovnost. Pořádáme každoročně...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola ASSE
ASSE
Vznik mezinárodní organizace ASSE (American Scandinavian Student Exchange) se datuje od roku 1930, kdy švédský parlament schválil výměnný program švédských a německých studentů, který byl posléze rozšířen o Velkou Británii a teritorium Severní...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Lingua nostra
Lingua nostra
Jsme jazyková škola, která se specializuje na výuku italského jazyka. Jsme tým odborně vzdělaných (filologie, pedagogika), zkušených a dynamických lektorů (českých i italských), velmi nás těší, že máme možnost předávat dále naše jazykové...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Hana Martincová
Hana Martincová
Nabízíme výuku jazyků individuálně i v malých skupinách. Vyučujeme francouzštinu, italštinu, španělštinu, angličtinu, němčinu a další.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola SVĚT JAZYKŮ
SVĚT JAZYKŮ
Jsme jazyková agentura zajišťující výuku 6 světových jazyků. Naši lektoři vždy dojíždí za studenty. Zajistíme výuku všech jazyků.Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Jana Malá Štěpánková
Jana Malá Štěpánková
Jazyková agentura Jana Štěpánková - Foreign Language Service (JŠ-FLS) existuje od roku 1999. Působíme v Praze a blízkém okolí a specializujeme se na individuální výuku a výuku malých skupin (pro firmy i jednotlivce), obvykle s docházkou lektora ke...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Rodet
Rodet
Jazyková škola se specializuje na výuku angličtiny - pro veřejnost, firmy i jednotlivce. Připravujeme na různé zkoušky - maturita, přijímací zkoušky na VŠ, PET, FCE. Vyučují čeští lektoři i rodilí mluvčí. Kurzy jsou vhodné pro všechny úrovně....Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola nejblíže Žižkovu
Jazyková škola The British Academy of language
The British Academy of language
Nabízíme semestrální kurzy angličtiny. Obecné i přípravné. Příprava na Cambridge zkoušky: KET, PET, FCE, CAE, BEC Vantage a IELTS. Individuální a firemní výuka. Lektoři jsou rodilí mluvčí - senior teachers, dojíždějí do firem po Praze zdarma.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola JŠ Miramare
JŠ Miramare
Specializujeme se na pomaturitní studium anglického, německého, španělského, italského, ruského a francouzského jazyka. Poskytujeme kurzy pro veřejnost, individuální výuku, překlady a tlumočení, zkoušky City & Guilds i jazykový audit. Dále...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Agentura Babylon
Agentura Babylon
Vyučujeme angličtinu, arabštinu, češtinu pro cizince, čínštinu, francouzštinu, italštinu, turečtinu, němčinu a další jazyky. Nabízíme individuální a firemní kurzy, skype learning, připravujeme na maturitu, FCE a další jazykové zkoušky.Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola KEYTONE
KEYTONE
Provozujeme jazykovou školu. Nabízíme výuku angličtiny pro děti i dospělé.Každé dítě má v sobě zvědavost, která je motivací k učení nových věcí. Prostředí v naší škole je na zvědavosti založené a učení je tak tou nejpřirozenější...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola ROLINO
ROLINO
Jazyková škola. Výuka dětí od 4 let až po maturanty: angličtina, němčina a ruština. Jazykové kurzy dospělých: angličtina, němčina a španělština. Kurzy firemní, individuální a příprava na zkoušky. Používáme vlastní učebnice. výuka cizích...Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola The Villa
The Villa
Nabídka individuální i skupinové jazykové výuky, studia v zahraničí, překladů a korektury, firemních jazykových kurzů na míru či odborných seminářů - angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština, finština, čeština a dalších....Zobrazit
Praha 10 - Vinohrady
Jazyková škola Kryštof
Kryštof
KOLUMBUS LANGUAGE CLUB byl založen v roce 1997 jako soukromá jazyková škola, nabízející netradiční jazykovou výuku angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. V roce 1998 rozšířila KLC svoje služby o první pobočku anglické školky...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola Channel Crossings
Channel Crossings
Jazyková agentura Channel Crossings je prestižní společností působící na českém jazykovém trhu již od roku 1993. Za uplynulé roky jsme nasbírali zkušenosti, díky nimž se nyní můžeme řadit mezi nejvýznamnější jazykové agentury v České...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola Slůně
Slůně
Naše jazyková škola a překladatelská agentura Slůně – svět jazyků, s. r. o., zahájila svou činnost v roce 1998 v Ostravě. Nyní se zde nachází centrála naší společnosti a k ní přibyly čtyři pobočky - v Brně, Praze, Plzni a Hradci...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady
Jazyková škola MY SCHOOL
MY SCHOOL
Jsme profesionální jazykové centrum, které si zakládá na individuálním přístupu a přátelské rodinné atmosféře. Nabízíme efektivní výuku angličtiny, při které klademe velký důraz na praktické používání jazyka v každodenní komunikaci a...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Jazyková škola INTO Education
INTO Education
Nabízíme středoškolské studijní pobyty, studium v zahraničí v různých koutech světa – Evropa, USA, Kanada, Argentina, Austrálie, Nový Zéland.Zobrazit
Praha 10 - Strašnice
Jazyková škola Sofie English
Sofie English
Jsme jazyková škola a učíme mluvit anglicky. Nabízíme individuální i skupinové kurzy angličtiny pro veřejnost a firmy. Pro skupinu studentů od 5 osob výše můžeme udělat nabídku přesně na míru. Výuka probíhá pouze v angličtině. Vyučujeme...Zobrazit
Praha 3 - Vinohrady