Jazykové školy Praha 6 Motol

učení používají, ale celkem málo. Průměrná odpověď podle hodnotící škály byla K obdobnému výsledku došla i Parobková s hodnotou na Střední pedagogické školy v Kroměříži. Je tedy patrné, že studenti strategie používají mezi hodnocením občas a někdy. Ke stejnému výsledku došla i Vlčková Zapříčiněno by to mohlo být jednostranným zaměřením studentů. Tzn., že studenti používají jednak strategie, jazyková škola Motol na které jsou zvyklí nebo které znají. Cestou ke zlepšení používání strategií by přispěla větší angažovanost učitele v představení Homolka a procvičování strategií. Nemusí se zrovna jednat o lehký úkol, vzhledem ke všem povinnostem, jež se na učitelskou profesi váží. Začít pracovat s budoucími učiteli by bylo vhodné už i při studiích. Výzkumný vzorek, stejně jako u Koudelkové na francouzském gymnáziu, obsahoval více děvčat než chlapců. Dotazník vyplňovali všichni studenti třídy až na G z důvodu doplnění patřičného počtu respondentů, tzn., že nebyli vybírání dle pohlaví. Dívky bývají jako při učení průměrně pečlivější, z toho důvodu je možné, že Motol školy jazykové se jich na gymnáziích objevuje více než chlapců. Dle výzkumu Vlčkové dívky používají strategie více. Tento jev doložily i další Vypich pozdější výzkumy. Celkově se respondenti učí dvanáct jazyků. Tento počet se nijak neliší od zjištěné hodnoty Koudelkovou Výzkumný vzorek Dušové a Vlčkové hodnotil dovednost čtení jako svou nejsilnější stránku. Stejného výsledku bylo dosaženo i v tomto šetření.

Pořadí odpovědí odpovídá oběma výzkumům následovně výborná, dobrá, ucházející, slabá. Za nejsilnější stránku svého jazykového projevu považovali čtení také respondenti ve výzkumu Koudelkové Čtení je receptivní dovedností. Student na ni potřebuje méně energie, aby plavání pro děti Prahou 5 Motolem

Jazykovými školami Motolu

porozuměl. Jelikož se ve dvou výzkumech ukázalo, že jsou v této oblasti studenti celkem zdatní, je pravděpodobné, že se procvičování této dovednosti věnuje velká pozornost ve školní výuce. Možná i větší než ostatním dovednostem. Pro zefektivnění výuky by bylo vhodné Bílá Hora do výuky zapojit co nejvíce autentických materiálů, které můžeme vybrat dle jazykové úrovně studentů, tak i jejich zájmových preferencí. Nejčastěji studovaným jazykem se stala angličtina a studenti se jí v průměru učí devět let. Dohromady bylo zaznamenáno Butovice dvanáct jazyků, většina však jen jedním studentem. Nejčastější známkou u prvního jazyku je dvojka a ve srovnání s rodilým mluvčím se jazyková škola Motol většina hodnotí slovem dobře. Jelikož bylo na subjektivním zvážení studentů, co považují za delší pobyt v zahraničí, v mnohých případech to spíše vedlo k matoucím výsledkům. A to z důvodu, že někteří z nich považovali za delší dobu i jeden nebo dva dny. Je tedy pochopitelné, že následující položka o zlepšení se v cizím jazyku se stává téměř zbytečnou. Celkově respondentů odpovědělo na tuto otázku záporně. Jistě zajímavé by bylo zjistit důvody k takové odpovědi. Abychom zjistili, z jakých důvodů jsou studenti ohledně jazykové škole Motolem přínosu zahraničního pobytu tak skeptičtí, museli bychom se nejprve ptát po cílu zahraniční cesty. Dále pak důležitou roli hraje.

Copyright © 2021 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Motolu
Jazyková škola Language Club
Language Club
Nabízíme flexibilní kurzy pro firmy či individuální zájemce, klient si může zvolit jazyk, velikost skupiny, zaměření, intenzitu i čas. Možnost dlouhodobé výuky, jednorázové jazykové konzultace či jen několikahodinového intenzivního kurzu. Dále...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola KAM
KAM
Výuka jazyků ve firmách či doma u klientů v Praze a okolí. Nabídka překladů a tlumočení. Specializace na anglický jazyk. Učíme všechny věkové kategorie, různé stupně pokročilosti, od úplných začátečníků až po pokročilé. Používáme...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola Bankovní institut
Bankovní institut
Nabízíme vysokoškolské studium v oborech - Bankovní management, Ekonomika a management podniku, Informační technologie, Oceňování majetku, Právní administrativa v podnikatelské sféře, Finance, IT a management, dále rekvalifikační kurzy, celoživotní...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Jazyková škola Jazyková škola Jipka - Butovice
Jazyková škola Jipka - Butovice
Jazyková škola Jipka se pohybuje na trhu jazykových agentur od roku 1998. Jsme moderní, neustále se rozvíjející společnost. Naše jazykové centrum zajišťuje všechny segmenty poptávky současného jazykového trhu na nejvyšší kvalitativní úrovni. V...Zobrazit
Praha 5 - Stodůlky
Jazyková škola ROGALEWICZ
ROGALEWICZ
Zajišťujeme jazykové kurzy na míru v Praze a Středočeském kraji: výuka pro podniky, individuální kurzy, základní, konverzační, profesní, víkendové, nárazové, příprava ke zkouškám, příprava na obchodní jednání. Provádíme překlady a...Zobrazit
Praha 6 - Veleslavín
Jazyková škola Centrum vzdělávání
Centrum vzdělávání
Jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, češtiny pro cizince. Skupinové kurzy, individuální a firemní výuka. Doučování předmětů ZŠ, SŠ i VŠ, příprava na zkoušky, počítačové kurzy, překlady a...Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Jazyková škola Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ
Vzdělávací centrum ACZ nabízí široké spektrum kurzů pro veřejnost zaměřených na manažerské dovednosti, komunikaci, prezentaci a další kurzy v oblasti rozvoje osobnosti. V nabídce společnosti jsou také počítačové kurzy balíčku Microsoft Office...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola EXCELLENT
EXCELLENT
Anglická školka pro děti od dvou do sedmi let. Nabídka kurzů angličtiny pro děti i dospělé. Provádíme výuku ve všech světových jazycích (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština). Vyučujeme od úplných začátečníků až po...Zobrazit
Praha 6 - Řepy
Jazyková škola Genius
Genius
Naše jazyková škola a překladatelská agentura se specializuje na služby poskytované v rámci řady cizích jazyků. Ve více než 25 jazycích jsme schopni poskytnout profesionální služby v oblasti výuky, jazykových korektur a překladatelství a...Zobrazit
Praha 6 - Břevnov
Jazyková škola LIMAG
LIMAG
Specializujeme se na výuku anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Služby v oblasti výuky cizích jazyků jsou zajišťovány českými i zahraničními lektory, kteří disponují dlouholetou praxí u nás i v zahraničí.Jazykové centrum LIMAG...Zobrazit
Praha 5 - Košíře
Jazyková škola Domluvte se jazykovka
Domluvte se jazykovka
Nabízíme výuku cizích jazyků pro firmy i jednotlivce. Pořádáme kurzy s českými i zahraničními lektory. Překládáme a tlumočíme. Poskytujeme výuku češtiny pro cizince a připravujeme klienty na zkoušky či jiné důležité akce.Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Jazyková škola Jazyková škola pro děti
Jazyková škola pro děti
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Jazyková škola Hanlin
Hanlin
Provozujeme jazykovou školu zaměřenou na výuku jazyků Dálného východu. Nabízíme kurzy čínského, vietnamského i anglického jazyka a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 6 - Vokovice
Jazyková škola ProfiLingua Aviation
ProfiLingua Aviation
Nabízíme vyučování ICAO a IFR anglického jazyka. Pořádáme kurzy.Zobrazit
Praha 6 - Střešovice
Jazyková škola Březinka
Březinka
Jazyková škola BŘEZINKA (s učebnami na Praze 5) nabízí kvalitní, přátelské a efektivní výuky dětem, mládeži, dospělým i seniorům, firmám, začátečníkům i jakkoli pokročilým studentům. Výuky vedou prověření lektoři, se kterými je radost...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Obchodní akademie
Obchodní akademie
Pořádáme jazykové a kvalifikační kurzy (účetnictví, PC, sekretářka, psaní na PC). Zajišťujeme pomaturitní jazykové studium. Anglická obchodní škola, obor: Business. Bakalářské mezinárodní studium denní i dálkové, obor: Business a Management.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Czech language school
Czech language school
Vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu a češtinu pro cizince včetně odborné přípravy ke studiu na českých školách. Možnost docházení do firem.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Jazyková škola Empire
Jazyková škola Empire
Empire jazyková škola nabízí dynamické a intenzivní kurzy angličtiny pro všechny, kteří se chtějí rychle, efektivně a zábavně naučit cizí jazyk. Naši studenti nejvíce oceňují jedinečnou metodu výuky, kvalitní a příjemné lektory a hezké...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Radek Kovács
Radek Kovács
Nabízíme výuku anglického jazyka.Zobrazit
Praha 5 - Smíchov
Jazyková škola Telegraph Hill
Telegraph Hill
Jazyková škola, která nabízí kurzy angličtiny, španělštiny a němčiny. Poskytujeme individuální nebo firemní jazykovou výuku a také intenzivní jazykové kurzy. Zaměřujeme se na aktivní konverzaci, rozšiřování slovní zásoby, odbourávání...Zobrazit
Praha 5 - Smíchov