Jazykové školy Praha 7 Libeň

předány školám. Přínos práce byl jak pro učitele, tak i pro studenty samotné, kteří byli na základně zpětné vazby z výzkumu informováni o užívání strategií přímo v jejich třídě, popř. i třídě paralelní. Výuka cizího jazyka by se měla spíše orientovat ne jazyková škola Libeň na přesné užití gramatických jevů, ale na záležitosti abstraktnější, např. jak si poradit, když nerozumím, jak se mohu sám a nenásilně zlepšovat, co pro to mohu udělat sám a pro co potřebuji pomoc. Potřeba vládnout alespoň jedním světovým jazykem je stále silnější a rčení Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem, je stále platné. Resumé Diplomová práce s názvem Strategie učení se cizímu jazyku na gymnáziu Doporučení pro praxi se zabývá strategiemi učení. Strategie učení mohou být definovány jako vědomé a jazykových škol Libni záměrné postupy, které studenti používají pro lepší zapamatování, vybavení, zpracování a také aplikaci různých informací Lojová, Bulovka Vlčková, V úvodu je celá problematika lehce nastíněna, spolu s cíli a důvody pro zpracování tohoto tématu. Oproti jiným oblastem, se oblast výzkumu strategií učení se cizímu jazyku autorce jeví jako stále hodna k probádání. Větší význam pak zaujímá samotné uvedení do praxe nabytých poznatků tak, aby učitelé do výuky zapojovali i samotnou teorii strategií a pomáhali studentům objevovat jiné postupy a strategie než jsou zvyklí. V rámci naší budoucí profesní kariéry je pak velmi vhodné, aby budoucí učitelé měli povědomí o strategiích, Vychovatelna

jež studenti používají hodně nebo málo a možnostech jejich rozvíjení. Diplomová práce se ve svém úvodu zabývá teorií strategií plavme kojencích Prahou 8 Libní

Školách jazykových Libní

učení. Popsány jsou nejprve definice a charakteristiky strategií učení, následně klasifikace a dělení dle různých autorů. Klíčovou Libeň jazykovým školám kapitolou je klasifikace dle Oxfordové jejíhož dělení a náhledu na strategie bylo využito v části věnované výzkumnému šetření. Pozornost je taktéž věnována předešlým výzkumům, a to hlavně těm, u kterých byl použit stejný základní dotazník jako v této práci. jazyková škola Libeň Jedná se o dotazník s připojeným inventářem zpracovaným Vlčkovou tvořen na základě Oxfordové Dotazník můžeme teoreticky rozdělit na tři části. V první se ptá na obecné údaje o respondentovi. Otázky jsou zaměřeny na cizí jazyky, na známky, pokročilost a vlastní hodnocení studenta. Další část se soustředí na jimi vybraný upřednostňovaný cizí jazyk, učitele toho jazyka a jeho výuku a v neposlední řadě také motivaci k učení. V poslední části studenti pracovali s inventářem rozděleným do sedmi okruhů. V každém z nich se nachází několik tvrzení. Studenti měli dle škály posoudit, na kolik pro ně daný výrok platí. Tyto výsledky byly zaznamenány, kódovány a vyhodnoceny nejprve souhrnně a pak i speciálně pro každou zúčastněnou třídu spolu s doporučením pro praxi, kde se autorka věnuje hlavně Palmovka těm jevům, které se určitým způsobem odlišovaly od průměrných hodnot. Do výzkumného šetření se zapojily čtyři brněnská gymnázia se Českomoravská svými sedmi třídami. Celkový počet respondentů se rovnal Do výzkumu se zapojilo o něco více děvčat než chlapců. Naprostá většina.

Copyright © 2019 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola v Libni
Jazyková škola Jazyková škola Jipka - Palmovka
Jazyková škola Jipka - Palmovka
Jazyková škola Jipka se pohybuje na trhu jazykových agentur od roku 1998. Jsme moderní, neustále se rozvíjející společnost. Naše jazykové centrum zajišťuje všechny segmenty poptávky současného jazykového trhu na nejvyšší kvalitativní úrovni. V...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola ACE - jazykové studio
ACE - jazykové studio
ACE jazykové studio Výuka jazyků pro dospělé i děti po celé Praze i v zahraničí! Skupinová výuka angličtiny pro dospělé i děti probíhá v našich učebnách u metra B Palmovka. Individuální výuka jazyků (angličtina, němčina, francouzština,...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola ITS International School
ITS International School
Jazyková škola ITS má s výukou jazyků zkušenosti od roku 1992. Zabýváme se výukou jazyků v kurzech pro veřejnost, v organizacích a firmách, dále i přípravou studentů ke cambridgeským jazykovým certifikátům PET, KET, FCE, CAE, nově i ke zkoušce...Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola FACTUM jazykovka
FACTUM jazykovka
Nabízíme výuku jazyků, překlady a tlumočení. Zajišťujeme pobytové kurzy. Provozujeme volně přístupnou databázi učitelů jazyků a překladatelů. Poskytujeme pracovní příležitosti pro učitele, překladatele a tlumočníky.Zobrazit
Praha 8 - Libeň
Jazyková škola nejblíže Libni
Jazyková škola FRESH SCHOOL
FRESH SCHOOL
Naše jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a španělštiny pro děti i dospělé. Naši lektoři jsou jazykově i pedagogicky vzdělaní a mají několikaletou praxi. Při výuce klademe důraz na praktičnost, nácvik...Zobrazit
Praha 9 - Prosek
Jazyková škola MY SCHOOL
MY SCHOOL
Jsme profesionální jazykové centrum, které si zakládá na individuálním přístupu a přátelské rodinné atmosféře. Nabízíme efektivní výuku angličtiny, při které klademe velký důraz na praktické používání jazyka v každodenní komunikaci a...Zobrazit
Praha 9 - Vysočany
Jazyková škola Glossa - jazykovka
Glossa - jazykovka
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola GASPIK TRADE
GASPIK TRADE
Zprostředkování kurzů českého jazyka pro zahraniční studenty.Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Jazyková škola Jeden jazyk nestačí
Jeden jazyk nestačí
loCZECH – český jazyk pro cizince jinak! Nově! Komunikativně! V průběhu let, kdy v naší jazykové škole pořádáme kurzy češtiny pro cizince, jsme zaregistrovali zoufale malé množství kvalitních výukových materiálů využívaných při výuce...Zobrazit
Praha 7 - Holešovice
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE
PRAGUE INSTITUTE
Jazyková škola PRAGUE INSTITUTE byla založena v roce 2000 a od té doby poskytuje kvalitní služby v oblasti výuky cizích jazyků na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Nabízíme široké spektrum všeobecných a odborných jazykových kurzů...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola KEYTONE
KEYTONE
Provozujeme jazykovou školu. Nabízíme výuku angličtiny pro děti i dospělé.Každé dítě má v sobě zvědavost, která je motivací k učení nových věcí. Prostředí v naší škole je na zvědavosti založené a učení je tak tou nejpřirozenější...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola Apex Lingua
Apex Lingua
Zajistíme výuku cizích jazyků s českými lektory nebo rodilými mluvčími. Nabízíme výuku albánštiny, angličtiny, bulharštiny, čínštiny, maďarštiny němčiny, polštiny, srbštiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, švédštiny a dalších...Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola Channel Crossings
Channel Crossings
Jazyková agentura Channel Crossings je prestižní společností působící na českém jazykovém trhu již od roku 1993. Za uplynulé roky jsme nasbírali zkušenosti, díky nimž se nyní můžeme řadit mezi nejvýznamnější jazykové agentury v České...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola Step by Step firma
Step by Step firma
Nabídka individuálních a skupinových kurzů pro firmy i jednotlivce. Možnost výuky angličtiny, němčiny a češtiny pro cizince.Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola CEET
CEET
Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, italštiny a češtiny pro cizince. Pořádáme kurzy firemní, specializované, individuální, pobytové v ČR a zahraniční. Využíváme metody CEET Learning, E-learning a DIRECT...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Radek Pivoňka
Radek Pivoňka
Zprostředkování sportovních stipendií a studia na vysokých školách v USA.Zobrazit
Praha 8 - Kobylisy
Jazyková škola Unicorn College
Unicorn College
O Unicorn College Jsme součástí skupiny Unicorn. Máme bohaté zkušenosti s vývojem a provozem informačních systémů. Sledujeme nejnovější trendy a rozvíjíme moderní řešení v informačních a komunikačních technologiích. Od roku 1990 systematicky...Zobrazit
Praha 3 - Žižkov
Jazyková škola Jazyková škola Jipka - Karlín
Jazyková škola Jipka - Karlín
Jazyková škola Jipka se pohybuje na trhu jazykových agentur od roku 1998. Jsme moderní, neustále se rozvíjející společnost. Naše jazykové centrum zajišťuje všechny segmenty poptávky současného jazykového trhu na nejvyšší kvalitativní úrovni. V...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola ELVIS
ELVIS
Hlavním zaměřením jazykové školy je výuka angličtiny zkušenými lektory intenzivní formou v přátelském prostředí. Nabízíme klasické kurzy angličtiny, kurzy španělštiny, firemní výuku, obchodní angličtinu. Škola funguje již od roku 1990 a...Zobrazit
Praha 8 - Karlín
Jazyková škola J. S. AGENCY
J. S. AGENCY
Jsme jazykovou školou, která se již 18. rokem specializuje na výuku dětí od 4 do 16 let, dospívající mládeže v dopoledním studiu, ukončujícím certifikátem, nebo přípravou k maturitě a dospělých ve večerních kurzech, nebo odborných obchodních či...Zobrazit
Praha 8 - Karlín