Jazykové školy Praha východ Herink

důvodů. V tomto segmentu máme nejvíce osobních kontaktů, které nám pomohou na začátku podnikání. Jelikož firemní výuka probíhá Herink nejčastěji v prostorách klienta, nebudeme potřebovat vlastní rozsáhlé výukové prostory, ale pouze jednu učebnu, čímž značně ušetříme finanční prostředky. U firemní výuky se maximálně přizpůsobíme konkrétním požadavkům klienta. Obsah, místo konání, čas i intenzita budou nastaveny tak, aby vyhovovaly potřebám firemní klientely. V prvním roce podnikání plánujeme nabízet individuální kurzy pro osoby a Osnice skupinové kurzy pro osob. Větší skupiny nemáme v plánu, protože pro výuku cizích jazyků jsou neefektivní a z vlastních zkušeností víme, že mezi studenty nejsou oblíbené. Dále budeme nabízet individuální výuku přes Skype pro osobu, která je pro klienty velmi výhodná, protože se mohou vzdělávat přímo ze svého domova nebo pracoviště. I pro nás představuje tento typ výuky velkou výhodu, protože k jeho provozování budeme potřebovat pouze počítač s internetovým připojením, mikrofon, sluchátka, popřípadě webovou kameru. Ve druhém a jazyková škola Herink třetím roce podnikání potom zařadíme i skupinový kurz pro veřejnost, ve kterém bude minimální počet studentů stanoven na a maximální na stejně jako ve firemních skupinových kurzech. Pro třetí rok podnikání jsme připravili dvě varianty. V rámci první varianty se chceme soustředit na skupinovou firemní výuku a zavést novinku v podobě využívání elektronických tabletů při výuce. Každý student dostane při školách jazykových Herinku

hodině k dispozici tablet, pomocí kterého bude zpracovávat zadané úkoly. Tablety budou propojeny s počítačem učitele, který tak bude mít přehled o práci všech studentů. Po skončení hodiny učitel odešle práci každého studenta na jeho e mail, aby se studenti mohli k probírané Herinku jazykové škole látce vrátit a zopakovat si ji. Používání nejmodernější techniky při výuce považujeme za svou hlavní konkurenční výhodu. Podle našeho názoru většina jazykových škol v tomto směru zaostává a dostatečně nevyužívá moderní technologie, které jsou v současné době k dispozici. V případě druhé varianty počítáme s tím, že by výuka probíhala více méně stejným způsobem jako ve druhém roce, jen s větším důrazem na individuální kurzy a bez výše zmíněných technických inovací. Cena Cena bude stanovena s ohledem na potřebu pokrytí Kocanda vlastních nákladů a také s přihlédnutím k cenám konkurence. Po podrobném propočtu vlastních nákladů a průzkumu cen konkurence jsme se rozhodli stanovit ceny takto Tabulka Ceník kurzů v Kč Druh kurzu Cena za VH min Individuální kurz osoby Skupinový kurz osob Skype kurz osoba jazykovými školami Herinkem Skupinový kurz veřejnost min lidé Místo Jazyková škola bude mít svoje sídlo v Brně. Jelikož nedisponujeme dostatečným kapitálem na Zdiměřice zakoupení vhodné nemovitosti, budeme si muset prostory pronajímat. Pro první tři roky nám bude stačit jedna kancelář, ve které budeme mít masáž Praha východ Herink

Jazyková škola Herink

výukové materiály, a která bude sloužit k obchodním schůzkám s klienty popřípadě výjimečně ke konání individuální výuky, a jedna učebna. Dvě místnosti, každá o výměře zhruba m se dají v Brně pronajmout za asi Kčměsíc bez DPH. Důležité je, aby v místě bylo.

Copyright © 2021 Jazykove-skoly-v-praze.cz | info@skatalogy.cz
jazyková škola
Jazyková škola nejblíže Herinku
Jazyková škola Lingua Nova
Lingua Nova
Věnujeme se výuce angličtiny pro děti. Naším cílem je získání základní slovní zásoby, schopnosti jednoduché komunikace a orientace v jazyce. Jednotlivé kurzy jsou tvořeny na základě spirálovitě se rozvíjejícího učebního plánu. Již od roku...Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola škola Perfect
škola Perfect
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha západ - Jesenice
Jazyková škola Věra Skalská
Věra Skalská
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha západ - Vestec
Jazyková škola LANGFOR
LANGFOR
Nabídka kurzů anglického, německého a španělského jazyka pro firmy a veřejnost. Zajištění překladů a tlumočení. LANGFOR CZ s.r.o. je česká společnost se sídlem v Říčanech, kde provozuje jazykovou školu nabízející kurzy jazyků pro veřejnost....Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola jazykovka OBZOR
jazykovka OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Uhříněves
Jazyková škola OBZOR
OBZOR
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Perfect firma
Perfect firma
Vyučujeme angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu. Pořádáme semestrální kurzy, letní i zimní jazykové tábory. Poskytujeme firemní i individuální výuku jazyků pro děti i dospělé.Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Linda
Linda
Právě probíhá zápis do jarních jazykových kurzů pro děti, dospělé, seniory. Angličtina, italština, španělština, němčina, francouzština. Příprava k maturitě z angličtiny, němčiny, češtiny, matematiky. Jazykové kurzy v zahraničí pro děti a...Zobrazit
Praha 4 - Háje
Jazyková škola OBZOR jazykovka
OBZOR jazykovka
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince a dalších jazyků. Výuka skupinová, individuální i firemní. První hodina je zdarma. Připravíme Vás na maturitu z jazyků i matematiky, na přijímací zkoušky na...Zobrazit
Praha 10 - Petrovice
Jazyková škola Lucie Basíková
Lucie Basíková
Helen Doron English - Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou...Zobrazit
Praha východ - Říčany
Jazyková škola škola Rybička
škola Rybička
Nabízíme výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro děti i dospělé. Pořádáme přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE i státním maturitám. Organizujeme dětské jazykové tábory či poznávací zájezdy do Anglie. Dále poskytujeme...Zobrazit
Praha západ - Dolní Břežany
Jazyková škola Andrea Jirsová
Andrea Jirsová
Jazyková škola Agama zajišťuje jazykové kurzy pro veřejnost i výuku ve firmách. Učíme moderními metodami a snažíme se vyjít individuálním potřebám klientů i jednotlivých studentů. Učíme děti i dospělé. Naši lektoři jsou zkušení...Zobrazit
Praha 10 - Horní Měcholupy
Jazyková škola Glossa - škola
Glossa - škola
Jazyková škola nabízí kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny a ruštiny se zárukou kvality. Mezinárodní jazykové zkoušky, jsme akreditovaným centrem přední britské vzdělávací instituce City&Guilds. Pomaturitní...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola JS FAN
JS FAN
V naší jazykové škole se orientujeme hlavně na práci s dětmi, ale nabízíme i jazykové kurzy pro dospělé. V dětských kurzech i v kurzech pro dospělé vyučujeme angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a nově také italštinu. Dětské...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Wonderland Academy
Wonderland Academy
Jsme jazyková základní škola. Základní výuka probíhá v českém a anglickém jazyce. Třetí jazyk je vyučován již od druhé třídy. Výuka probíhá pod vedením rodilých mluvčí. Pořádáme i mimoškolní aktivity.Zobrazit
Praha 4 - Kunratice
Jazyková škola Alena Kuzmová
Alena Kuzmová
Soukromá malá jazyková škola soustředěná na výuku angličtiny pro dospělé, středoškoláky a žáky od 13 let zahájila svou činnost v červnu r. 1999. Její původní i současné hlavní zaměření je individuální výuka přizpůsobená potřebám...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Milan Mazanec
Milan Mazanec
Nabízím soukromé hodiny angličtiny. Možnost výuky u klienta.Zobrazit
Praha 10 - Dubeč
Jazyková škola Agentura Hermés
Agentura Hermés
Jsme jazyková škola, která Vám zajistí kvalitní individuální výuku nebo firemní kurzy. Termín, místo výuky, zaměření kurzu a lektor/ka bude podle Vašich představ a potřeb. Nabízíme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, italštiny,...Zobrazit
Praha 4 - Chodov
Jazyková škola Klára Voříšek
Klára Voříšek
Výuka angličtiny pro děti od 3 měsíců. Vyučování se pořádá ve skupinách do osmi dětí. Jsme testovacím centrem Cambridge English Language Assessment. Pořádáme víkendové akce, narozeninové oslavy, letní tábory a příměstské tábory s...Zobrazit
Praha 10 - Záběhlice
Jazyková škola Česko Britská Základní Škola
Česko Britská Základní Škola
Provoz soukromé bilingvní základní školy, která zajišťuje vzdělání pro děti mluvící plynně česky. Vzdělávací program vychází z osnov pro ZŠ 1.stupně s rozšířenou výukou jazyků. Je obohacen prvky z britského kurikula.Zobrazit
Praha 4 - Kamýk